Search Results

You are looking at 111 - 115 of 115 items for :

  • Arts and Humanities x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

editoriale. Comacchio. Palazzo Bellini 7 maggio-17 dicembre 1989. Bologna 1989. The Bible = Biblia - Istennek az Ószövetséggel és Újszövetséggel adott kijelentése (Ed.: A Magyar Országos Egyházak Ökumenikus Tanácsának

Restricted access

slovník slovenského jazyka [A historical dictionary of the Slovakian language]. Vols 1–6. Bratislava. JordK = Toldy, F. — Volf, Gy. (eds) (1888): A Jordánszky-kódex bibliafordítása [The Bible translation of the Jordánszky

Restricted access

ALC 1978 = Angas Language Committee (in Cooperation with Nigeria Bible Translation Trust) (1978): Sh k nkarη kè sh∂ktok mwa nḍ∂n Ngas. Ngas-Hausa-English Dictionary with Appendix Showing Some Features of Ngas Grammar . Jos, Nigeria, Nigeria Bible

Restricted access

gyűjtögető gazdálkodásához [Data on gathering from the wild in Böde]. In: Néprajzi Dolgozatok Bödéről . Szentendre, 54–66. Lammel , Annamária— Nagy , Ilona 1995: Parasztbiblia. Magyar népi biblikus történetek [Peasant Bible

Restricted access

(1917) IV: térkép. 76 Érdekes, hogy az itt szereplő árucikkek egy része szerepel az „Eparchikon biblion” néven ismert bizánci rendeletben. Kiadta J. Zepos – P. Zepos: Jus Graecoromanum . Athenis (1931) II 382. 77 A P kéziratban Μορδίας olvasható, de

Restricted access