Search Results

You are looking at 111 - 120 of 1,515 items for :

  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Introduction As television started to dominate mid-20th century family life, communication research focused on how parents could protect their children against the negative impact this medium might have ( Clark, 2011 ). The

Open access

Abstract

Homocysteine (Hcy), a sulfur-containing amino acid that is formed by demethylation of dietary methionine to cystein. Elevated homocysteine level is known to be associated with coronary artery disease. We present a case of acute myocardial infarction in a 25-year-old woman, associated with hyperhomocysteinaemia. Her other risk factors for coronary artery disease were smoking, a moderately high LDL level, and a family history of sudden cardiac death. This case illustrates the need to include plasma homocysteine measurement in the setting of acute coronary syndromes in women with premature atherosclerosis, even in the presence of traditional risk factors for coronary artery disease.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Alexandra Torres-Rodríguez, Mark D. Griffiths, Xavier Carbonell, and Ursula Oberst

interventions that address low self-esteem, poor social skills, low emotional intelligence, and family dysfunction (among others) in order to address the disorder more holistically. In particular, previous IGD studies have reported psychological problems

Open access

Expanding on the multidisciplinary stakeholder framework to minimize harms for problematic risk-taking involving emerging technologies. •

Commentary on: Problematic risk-taking involving emerging technologies: A stakeholder framework to minimize harms (Swanton et al., 2019)

Journal of Behavioral Addictions
Authors: Jing Shi, Mark van der Maas, Nigel E. Turner, and Marc N. Potenza

). The authors undertook an ambitious task of creating a framework that encompasses current and emerging technologies and ascribes specific roles and responsibilities to various stakeholders including technologies, families, communities, treatment and

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Judit Dénes, Márta Korbonits, Erika Hubina, Gábor László Kovács, László Kovács, Zoltán Görömbey, Sándor Czirják, and Miklós Góth

Daly, A. F., Vanbellinghen, J.-F., Khoo, S. K. és mtsai: Aryl hydrocarbon receptor-interacting protein gene mutations in familial isolated pituitary adenomas: analysis in 73 families. J. Clin. Endocrinol. Metab., 2007, 92 , 1891

Restricted access

, 122—129. Amato, P.R. (2000). The consequences of divorce for adults and children. Journal of Marriage and Family, 62 (12), 69—87. Amato, P.R. (2010). Research on divorce: Continuing trends and new

Restricted access

Culpepper, L.: Family medicine research: major needs. Fam. Med., 1991, 23 , 10–14. Culpepper L. Family medicine research: major needs Fam. Med

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Zu Wei Zhai, Rani A. Hoff, Caitlin F. Magruder, Marvin A. Steinberg, Jeremy Wampler, Suchitra Krishnan-Sarin, and Marc N. Potenza

, Rudatsikira, & Siziya, 2008 ; Pickett et al., 2005 ; Ruggles & Rajan, 2014 ). In addition, those who used weapons in fights were more likely to be regular smokers and sensation seekers, practice unsafe sex, and have poor family relationships ( Thurnherr

Open access

Likert scale: 0, 1–2, 3–5, 6–9, 10–19, 20–39, 40, or more); marijuana use was dichotomized and coded as positive for any reported use during the last 12 months. To describe family composition, we used the question “Which of the following people live in

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A 2009/2010-es H1N1 influenzavírus okozta pandémia számos kérdést vetett fel, amelyek megválaszolása egy jövőbeni járvány kezelésének hatékonyabb tervezését és kivitelezését biztosíthatja. Célkitűzés: Az EU közösségi finanszírozásában transzkontinentális konzorcium keresett választ arra, hogy miként lehet a lakosság széles körét kommunikációs módszerekkel rábírni betegségmegelőzésre vakcinációs ajánlások elfogadásával és/vagy higiénés normák tudatos betartásával. Módszer: A TELL ME projekt úgynevezett „fókuszcsoport”-módszerrel vizsgálta családorvosok körében a H1N1 influenzajárvány betegségmegelőző intézkedéseinek kulcspontjait azzal a céllal, hogy az összegyűjtött véleményekkel, ötletekkel javítani lehessen későbbi hasonló népegészségügyi vészhelyzetek kezelhetőségét. Eredmények: A tanulmány eredményei hangsúlyozzák a családorvosok kulcsszerepét járványok kapcsán felmerülő prevenciós feladatok teljesítésében – főként lakosságközeli elhelyezkedésükből, illetve a páciensek körében szakértelmük, hozzáállásuk és személyes példamutatásuk révén kivívott bizalomból adódóan. Az egészségügyi szakemberek felé történő szakmai kommunikációban pedig a bizonyítékokon alapuló információk rendelkezésre bocsátása, kiemelten az oltásokat érintő összehasonlító klinikai vizsgálatok eredményeiről, mutatkozott elsődleges igénynek. Következtetések: Sikerült megállapítani, hogy az alapellátó szakemberek bevonása növelni képes a kommunikáció hitelességét, továbbá, hogy érdemes a véleményvezér szakemberek kommunikációs készségét, szereplési rutinját igénybe venni. Legyen a „Látogassa meg családorvosát, előzzék meg közösen a betegséget!” jelmondat a médiában közvetített elsődleges üzenet – vészhelyzetben, de azon kívül is. Orv. Hetil., 2017, 158(14), 523–532.

Restricted access