Search Results

You are looking at 111 - 120 of 186 items for :

  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

2005 Primary perineal wound closure after preoperative radiotherapy and abdomioperineal resection has a high incidence of wound failure Dis Colon Rectum 48 438 43

Restricted access

Vissza a jövőbe: gastro-oesophagealis junctio subepitheliális tumorának laparoszkópos transgastricus resectiója

Back to the future: laparoscopic transgastric resection of a subepithelial tumor in the gastroesophageal junction

Magyar Sebészet
Authors:
Zsolt Varga
,
Péter Sárkány
, and
Dezső Tóth

Lee JH, Han HS, Kim YW, Min SK, Lee HK : Laparoscopic wedge resection with handsewn closure for gastroduodenal tumors. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2003; 13(6): 349–353.

Open access

Rennekampff M Tenenhaus 2007 Turnover flap closure of recalcitrant tracheostomy fistula: a simplified approach Plast Reconstr Surg

Restricted access

Stolzenburg szerint módosított teljes extraperitonealis technikával végzett laparoscopos lágyéksérvműtéteinkről

Our experience with totally extraperitoneal technique of laparoscopic inguinal hernia repaires modifi ed by Stolzenburg

Magyar Sebészet
Authors:
Balázs Kesserű
,
Bence Kecskédi
,
Csaba Polányi
,
András Réti
,
György Saftics
,
Réka Völgyi
,
Béla Kovács
,
Péter Tenke
,
Ferenc Ender
, and
Attila Vörös

A Mishrick 1990 Management of indirect inguinal hernias by laparoscopic closure of the neck of the sac Am J Surg 159 370 3

Restricted access

: Closure of an esophageal perforation due to fish bone ingestion by endoscopic clip application. Gastrointest. Endosc., 2000, 51 , 636–639. Amegaki E. Closure of an esophageal

Restricted access

, Everitt NJ: Vacuum assisted closure therapy in the treatment of mesh infection after hernia repair. Surgeon 2009; 7: 316–318 4 Martis G, Damjanovich L: Use of double

Restricted access

A Coskun A Uzunkoy 2000 Simple and effective surgical treatment of pilonidal sinus: asymmetric excision and primary closure usind suction drain and

Restricted access

, Y., Matsuda, T., Kikuchi, T. és mtsai: Succesful endoscopic closures of colonic perforations requiring abdominal decompression after endoscopic mucosal resection and endoscopic submucosal dissection for early colon cancer. Dig. Endoscopy, 2007

Restricted access

: implications for catheter-based left atrial appendage closure. Circ Cardiovasc Imaging 2011; 4: 514–523. 11 Pollick C, Taylor D. Assessment of left atrial appendage function by

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Balázs Nemes
,
Enikő Sárváry
,
Zsuzsa Gerlei
,
János Fazakas
,
Attila Doros
,
Andrea Németh
,
Dénes Görög
,
Imre Fehérvári
,
Zoltán Máthé
,
Zsuzsa Gálffy
,
Alajos Pár
,
János Schuller
,
László Telegdy
,
János Fehér
,
Gábor Lotz
,
Zsuzsa Schaff
,
Péter Nagy
,
Jenő Járay
, and
Gabriella Lengyel

A hazai májátültetési programban magas a hepatitis C-vírus (HCV) okozta végstádiumú májbetegség miatt végzett májátültetések aránya. Célkitűzés: A szerzők dolgozatukban elemzik a C-hepatitis miatt májátültetésen átesett betegek adatait. Módszer: Az 1995 óta végzett 295 primer májátültetés adatainak retrospektív elemzése: donor- és recipiens-, valamint perioperatív és túlélési adatok, szérumvírus-RNS-titer, percutan májbiopsziák szövettani eredményei. Eredmények: A műtét 111 betegnél történt HCV-fertőzés miatt, ez az elvégzett májátültetések 37,6%-a. A vizsgált 111 beteg közül 22 beteg (20%) a posztoperatív időszakban, a vírus kiújulásának észlelése előtt, egyéb okból meghalt. A 89 beteg közül 16 esetben (18%) a vírus visszatérését még nem észlelték, 73 betegnél (82%) azonban a vírus kiújulása szövettanilag igazolható volt. Negyven betegnél (56%) a C-vírus okozta hepatitis kiújulását egy éven belül észlelték, közülük 28 esetben (39%) 6 hónapon belül, 12 esetben hat hónapon túl, de 1 éven belül (17%), és 32 betegnél (44%) egy éven túl. A végstádiumú C-cirrhosis miatt májátültetett betegek kumulatív 1, 3, 5 és 10 éves túlélése 73%, 67%, 56% és 49% volt. A HCV-negatív, májátültetett betegeknél ezek az értékek 80%, 74%, 70% és 70%, a különbség szignifikáns. A májgraft kumulatív túlélése HCV-pozitív betegeknél 72%, 66%, 56% és 49% volt, míg HCV-negatív betegeknél 76%, 72%, 68% és 68%, itt nem szignifikáns a különbség. Korai kiújulás esetén szignifikánsan magasabb szérumvírus-RNS-titert mértek az első 6 hónapban májátültetés után. A májátültetés után 6 hónappal vett protokollbiopszia korai kiújulás esetén magasabb Knodell-pontszámot eredményezett, mint késői kiújuláskor. A fibrosisindex esetében ez fordítva volt. A májátültetéstől az első antivirális kezelésig eltelt idő 1995–2002 között átlagosan 20 hónap volt, 2003 óta 8 hónap. Következtetések: Az idősebb donorokból származó, marginális májgraftok magasabb vértranszfúzió-igény mellett történő beültetése előrevetíti a hamarabb bekövetkező vírusrekurrenciát. Ezt a tendenciát erősíti a posztoperatív akut rejectio és az emiatt adott szteroid boluskezelés. A kombinált antivirális kezelés protokollja különbözik az általánosan alkalmazottól: az ún. „stopszabály” nem érvényes. Vírusnegatívvá a betegek csak kevesebb mint 10%-a válik, melynek a fenntartott immunszuppresszió az oka. A májátültetés után korán, akár fél éven belül elkezdett antivirális kezelés a beteg- és grafttúlélést pozitívan befolyásolja, és feltehetően csökkenti a HCV-reinfekció miatti retranszplantációk számát. A második májátültetésnél akkor várhatók jó eredmények, ha időben történik, a recipiens még megfelelő fizikai állapota mellett. Ennek megítélésében a MELD-score segít.

Restricted access