Search Results

You are looking at 111 - 120 of 281 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Bowden, W.M. 1959. The taxonomy and nomenclature of wheats, barleys, and ryes and their wild relatives. Can. J. Bot. 37 :657–684. Bowden W.M. The taxonomy and nomenclature of wheats

Restricted access

Batán, Mexico; March 14–17, 2006 2006 Miedaner, T. 1997. Breeding wheat and rye for resistance to Fusarium diseases. Plant

Restricted access

/1BL wheat-rye translocation in Hungarian wheat varieties. Acta Agron. Hung. 48, 227–236. Molnár-Láng M. Occurrence of the 1RS/1BL wheat-rye translocation in Hungarian wheat

Restricted access

International Wheat Genetics Symposium. Australian Academy of Science, Canberra, pp. 5–15. Börner, A., Plaschke, J., Korzun, V., Worland, A.J. 1996. The relationship between the dwarfing genes of wheat and rye. Euphytica

Restricted access

19 59 61 Dinev, N., Stancheva, I. 1993. Effect of aluminium on the growth of wheat, rye and triticale. J. Plant Nutr. 16 :461

Restricted access

., Sutka, J. 1996: Drought tolerance studies on wheat/rye disomic chromosome addition lines. Acta Agron. Hung. , 44 , 121-126. Drought tolerance studies on wheat/rye disomic chromosome addition lines

Restricted access

Leírtuk a hazai szakirodalomban talált 1960–2000 közötti szabadföldi őszi búza P-hatás kísérletek adatbázisán a P kontroll-(NK-) parcellák AL-P2O5-tartalma és a relatív termésben (NK/NPK, %), ill. a terméstöbbletekben kifejezett (NPK-NK, t/ha) P-hatások közötti összefüggéseket. A Sarkadi–Thamm féle, Neubauer rozs csíranövény kísérlettel kalibrált AL-P korrekciós modell értékelését is elvégeztük a szabadföldi kísérletek adatbázisán.

A Sarkadi–Thamm féle AL-P korrekciós modell jelentősen javította a P kontrollparcellák AL-P-tartalma és a relatív termésben, ill. terméstöbbletben kifejezett P-hatások közötti összefüggések szorosságát hazai szabadföldi őszi búza P-hatás kísérletek adatbázisán. Az adatbázison elvégzett, az átlagos eltérés (ÁE) minimalizálására törekvő további optimalizálásokkal az összefüggés szorossága kis mértékben tovább javítható volt.

Az AL-P korrekciót az összes (savanyú + meszes) talajra együtt elvégezve sem a Sarkadi–Thamm féle AL-P korrekciós modell, sem a hazai szabadföldi őszi búza Phatás kísérletek adatbázisán optimalizált új modellek nem voltak képesek megfelelő új AL-P ellátottsági határértékek közvetlen becslésére. Amennyiben az optimalizálást külön a savanyú és külön a meszes csoportra végeztük el, és a modell egyes paramétereiben minimalizálást, illetve maximalizálást hajtottunk végre, lehetővé vált az új AL-P ellátottsági határértékek közvetlen megállapítása az új AL-P korrekciós modellek segítségével. A határértékek jóságát az adatbázison ellenőriztük. Az új P-ellátottsági határértékeket beépítettük új, számítógépes, költség- és környezetkímélő trágyázási szaktanácsadási rendszerünkbe.

Restricted access

A legújabb irodalmi adatok alapján a Graves-kór és az allergiás betegségek immunválaszában a T helper 2-dominancia érvényesül. Ezt bizonyítja a regulatorikus T-sejteknek az antigén- (vagy allergén-) specifikus immunválaszban igazolt közös szerepe. Célok: Felvetődik, hogy az allergiás tünetek az autoimmun Graves-kórban betegséget kiváltó vagy progressziót okozó tényezők lehetnek. A szezonális allergiák előfordulása megmagyarázhatja a Graves-kór megjelenésében mutatkozó fluktuációt. Módszerek: A szerző 327 pajzsmirigybetegnél (Graves-kór, Hashimoto-thyreoiditis, euthyreoid struma) vizsgálta 20 inhalatív allergénnel szemben a specifikus IgE-szintek előfordulását. Az allergénspecifikus IgE-szintek mérése Western blot-módszerrel és denzitometriás kiértékeléssel történt. Eredmények: 88 (58%) Graves-kóros, 51 (46%) Hashimoto-thyreoiditises és 31 (55%) euthyreoid strumás betegnél lehetett az allergénekkel szemben sensitisatiót kimutatni. Szignifikáns különbség csak az egyes allergének esetében mutatkozott a Graves-kóros (ophthalmopathiától függően), illetve az euthyreoid strumás csoportok között, pl. penicillinum notatum, lisztatka, éger-, rozspollen. Az allergének szezonális hónapja alapján képzett 4 csoportban a Graves-kór megjelenésének hónapja szoros összefüggést mutatott a korai fák és a gyomnövények szezonjával (P < 0,019 a Graves-kór és a Hashimoto-thyreoiditis között). Graves-kórban 17 betegnél és Hashimoto-thyreoiditisben 7 betegnél egyezett meg a betegség megjelenésének hónapja az allergén szezonjával (P < 0,028). Következtetések: Összegezve megállapítható, hogy az allergiás sensitisatio gyakoribb előfordulást mutat Graves-kórban, és e pajzsmirigybetegség megjelenésében megfigyelhető fluktuáció hátterében az allergénekre jellemző szezonalitás is érvényesül.

Restricted access

The present study aimed to determine the effect of precipitation and fertilization (NPKCaMg) on the changes in soil organic carbon (SOC) in a long-term field experiment set up in Nyírlugos (Nyírség region, Hungary: N: 47° 41′ 60″ and E: 22° 2′ 80″) on a Haplic Luvisol with popular rotation crops. Over the 40 year period, from 1962 to 2002, SOC pool values ranged between 2.32 and 3.36 mg·kg −1 . On the untreated control plots the values remained nearly constant (3.31 mg·kg −1 : ±0.29 mg·kg −1 and 0.52 mg·kg −1 ). In the 1st 20-year period (1963–1982), there was a significant ( P < 0.001) decrease (16%) on all experimental plots, which may be due to the winter half year (WHY) precipitation (228 mm), summer half year (SHY) precipitation (288 mm), the NPKCaMg fertilizer application rate (64 kg·ha −1 ), and the potato-rye-wheat-lupin-sunflower crop sequence. In the 2nd 20-year period (1983–2002) SOC pool values varied between 3.13 and 4.47 mg·kg −1 . The 16.9% significant ( P < 0.001) increase 16.9% could be attributed to the lower WHY (204 mm) precipitation, higher SHY (320 mm) precipitation, higher NPKCaMg fertilizer rate (213 kg·ha t-1 ), and the sunflower-grass-barley-tobacco-wheat-triticale cropping system. NPKCaMg fertilization resulted in a significant ( P < 0.001) decline (16.6%) in SOC in comparison to the control plots in the 1st 20-year interval, while in the 2nd 20-year period a significant ( P < 0.001) rise (up to 31.9%) was registered. During the 40 experimental years the seasonal correlations (R2) among SOC (mg·kg −1 ), WHY and SHY precipitation (mm) ranged from 0.3343 to 0.9078 (on the P < 0.001 significance level). The correlations (R 2 ) on the influence of NPKCaMg fertilization on SOC (mg·kg −1 ) and precipitation (mm) were significant ( P < 0.001): the means for WHY, SHY and over the 40 years were 0.4691, 0.6171 and 0.6582, respectively. Organic carbon reserves (mg·kg −1 ) in soils decreased linearly as precipitation increased (from 3.22 to 7.27 mm·yr −1 ). In case this trend — increasing precipitation caused by climate change reduces SOC in arable soils — will continue, and is aggravated by warming temperatures and a more altering climate (as predicted by climate change forecasts), the livelihoods of many Hungarian and European farmers may be substantially altered. Thus, farmers must take into consideration the climate (WHY and SHY precipitation), fertilization (NPKCaMg), and cropping (tuber-seed-tobacco-protein-oil-forage) changeability to optimize their SOC pool, soil carbon sequestration, soil sustainability and crop management in the nearest future.

Restricted access

35 379 384 Xu, S.J., Joppa, L.R. 1995. Mechanisms and inheritance of first division restitution in hybrids of wheat, rye and Aegilops squarrosa

Restricted access