Search Results

You are looking at 131 - 139 of 139 items for :

  • "relative humidity" x
  • Chemistry and Chemical Engineering x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

consisted of 15 samples. Two parallel 4-day short-time storage experiments were performed on two consecutive weeks. The storage parameters were as the follows ( Table 1 ): Table 1. Storage parameters of oat-flakes biscuits Experiments Temperature Relative

Open access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: Anikó Kovács, Raul Kolinka, Györgyné Kóczán, and Zoltán Kókai

40 min in a controlled environment (at 32 °C and 80% of relative humidity). Then the samples were baked for 16 min at 180 °C. After cooling in room temperature (∼22 °C) for half an hour the moisture content, baking loss, texture and sensory properties

Open access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: Tamás Zsom, Petra Polgári, Lien Phuong Le Nguyen, Géza Hitka, and Viktória Zsom-Muha

achieve the adequate shelf-life. Optimal temperature of 0 °C with >95% relative humidity (RH) is required to optimize broccoli storage life (21–28 days). Heads stored at 5 °C can offer a shorter storage life for a maximum of 10–14 days; but its storage

Open access

. Between the measurements the samples were stored at 6 ± 0.3 °C degrees in 28.2 ± 0.7% RH refrigerator, the conditions were verified by a VOLTCRAFT DL-120 (Conrad, Germany) temperature and relative humidity data logger. Colour of the berries was measured by

Open access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: Viktória Zsom-Muha, Lien Le Phuong Nguyen, László Baranyai, Géza Hitka, Zsuzsanna Horváth-Mezőfi, Gergő Szabó, and Tamás Zsom

Due to the storage conditions of room temperature and moderate relative humidity provided by LDPE bags, textural changes were observed as shown in Figs 1 – 3 . At 95% significance level, difference was found concerning initial texture properties

Open access

Laboratory Animal (SCXK(Liao) 2014-0003) and were fasted for 12 h before administration with free water. Keep the animals in a dark cycle of 12 h/12 h under the conditions of ambient temperature 22–25 °C and relative humidity 60% (under 8:00 light). The

Open access

Biotech Co. Ltd. (Liaoning, China). The rats were housed under controlled conditions (temperature: 21 ± 2 °C; relative humidity: 50 ± 10%) with a natural light-dark cycle to acclimate for at least one week with free access to food and water. Before intra

Open access

± 2 °C with a 12 h light/dark cycle and 50% relative humidity in the laboratory. They were well looked after in the plastic cages with fresh water and free pellet food and were acclimatized for a week. Prior to the experiment, all the rats were fasted

Open access

A talaj szén-dioxid kibocsátását, valamint általában véve a talaj szénkészletének változásait az utóbbi időben jelentős tudományos érdeklődés kíséri a klímaváltozással mutatott szoros összefüggésének köszönhetően. A mezőgazdasági művelés alatt álló talajok az okszerű gondozásnak betudhatóan lehetőséget biztosítanak a talaj szénveszteségének csökkentésére vagy a szénmegkötő képesség növelésére, amelylyel párhuzamosan javul a talaj minősége. A megfelelő kezelési módok fejlesztéséhez nélkülözhetetlen a talajlégzés mechanizmusainak megismerése, valamint a talajlégzést befolyásoló biotikus és abiotikus tényezők megváltozására adott válaszának vizsgálata, melynek során elengedhetetlen a legkorszerűbb módszerek alkalmazása.Jelen tanulmányban a talajrespiráció laboratóriumi mérésének módszertanát vizsgáljuk. Vizsgálatainkban két célt tűztünk ki: 1. a talajbolygatás emissziómérésre gyakorolt hatásának felmérését és annak kiküszöbölését, 2. a talajnedvesség hatásának vizsgálatakor biztosítani a különböző fizikai féleségű talajok összevethetőségét.A kísérleti eredmények értékelése után a bolygatatlan talajminták vizsgálatát ajánljuk, amelyek jóval megbízhatóbb adatokat szolgáltatnak a talajlégzésől, mivel a talajszerkezet a lehető legkevésbé változik meg. Vizsgálataink alapján azt is megállapítottuk, hogy a különböző fizikai féleségű talajok esetén a talaj CO2-kibocsátásának értékelésekor az eredmények összehasonlíthatósága érdekében a talaj vízpotenciált ajánlott használni a térfogatszázalékos talajnedvesség-tartalom helyett.Tóth Eszter publikációt megalapozó kutatása a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001, Gelybó Györgyié a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001 számú Nemzeti Kiválóság Program — Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A kutatás szakmailag kapcsolódik az Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA K101065 és OTKA K104816) projektjeihez.

Restricted access