Search Results

You are looking at 141 - 150 of 2,228 items for :

  • "treatment" x
  • Chemistry and Chemical Engineering x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract  

The crystallization behaviour of amorphous melt spun Fe82−x−yCr18ZrxBy (x=0–8, y=10–20) ribbons have been investigated using differential scanning calorimetry. The crystallization temperature and crystallization behaviour change with varzing Zr and B content. The microstructural development during annealing of amorphous Fe64Cr18Zr8B10 has been investigated by a combination of transmission electron microscopy and energy dispersive X-ray microanalysis. Isothermal annealing for 2 h at temperatures in the range 600–1000°C produces a variety of different microstructures depending on the annealing temperature. At 600°C, the amorphous alloy partially crystallizes to a form a microstructure consisting of 9 nm sized bee ferrite grains embedded in an amorphous matrix. At temperatures in the range 700–900°C, the alloy microstructure transforms into a mixture of bee ferrite, faulted fcc MB12 boride particles and tetragonal M3B boride particles. At 1000°C, the faulted fcc MB12 boride particles are replaced by orthorhombic M4B boride particles.

Restricted access

Abstract  

The dynamics of SO2 emission during thermooxidation of Estonian oil shale, its semicoke, different samples of coal and their mixtures, as well as the influence of Estonian oil shale ash addition (for modelling the CFBC process) on the dynamics were studied. The experiments were carried out with thermogravimetric equipment under dynamic heating conditions (5 K min-1) in the atmosphere of dried air, with simultaneous gastitrimetric EGA. It was established that SO2 emission from the fuels started at 200-320C. Depending on the form of sulphur (organic, pyritic, sulphate), the emission took place in two or three steps, and continued up to 580-650C, during which 35-75% of the total sulphur was emitted into the gaseous phase. Regulating the mole ratio of free CaO/S in the mixtures of fuels with oil shale ash addition the emission of SO2 ceased abruptly at 460-540C and it was limited to the level of 7-30%.

Restricted access

Abstract  

Chemical factors such as pH, concentration and temperature affecting the removal of UO2 2+, Th4+, Fe3+, Cu2+, Pb2+,Cd2+, Ni2+, MnO4 - and phenol by Eichornia crassipes aquatic plant from their solutions were examined. Maximum uptake of ions by Eichornia crassipes occurred at pH 4 to 6±0.5 at 25±3 °C. An initial rapid uptake phase for the first 6 hours followed by a slower near linear one was observed. One gram of Eichornia crassipes can accumulate about 25 mg UO2 2+, 5 mg Th4+, 30 mg Fe3+, 10 mg MnO4 -, 15 mg Cu2+, 1.0 mg Pb2+, 1.5 mg Ni2+, 0.7 mg Cd2+ and or 25 mg of phenol.

Restricted access

Abstract  

The influence of radioactive krypton85Kr on the surface properties of poly(3-pentylthiophene) has been studied. Irradiation by gaseous85Kr leads to structural polymeric chain changes, which induce after iodine doping the formation of charge-transfer complexes with iodine as well as with gaseous sulfur dioxide manifesting itself by the increased electric conductivity. The presence of ammonia brings about reaction with iodine bound in the complex with a conducting polymer.

Restricted access

A review is given of various metallurgical problems treated in the author's laboratory, for which quantitative calorimetry gave very valuable information. Measurements of thermodynamic data for phase diagram calculations, vacancies in ordered alloys, annealing of steels, and the recovery and crystallization of amorphous alloys are successively examined.

Restricted access

A megengedett határértéket meghaladó fémtartalmú városi szennyvíziszapnak a kísérleti talajok (savanyú és karbonátos homok, ill. savanyú agyagos vályog és karbonátos vályog) Co, Ni, Mn, Cu és Zn frakcióira (mobilis: 1 M NH 4 NO 3 -oldható, mobilizálható: ammónium-acetát+EDTA-oldható, „összes”: cc. HNO 3 +cc. H 2 O 2 roncsolás) és a tavaszi árpa szemtermésének elemtartalmára gyakorolt hatását vizsgáltuk tenyészedény-kísérletben. Az alkalmazott iszapterhelések a következők voltak: 0, 2,5, 5, 10 és 20 g iszap szárazanyag/kg légszáraz talaj. Az 5 iszapkezelés×4 talaj = 20 kezelés×4 ismétlés = 80 edényszámot tett ki. A kapott eredményeket az alábbiakban foglaljuk össze: – A talaj elemfrakciói és az árpaszem elemtartalma között regresszió-analízist végezve megállapítottuk, hogy az árpaszem és a talaj Co-, Ni-, Cu- és Zn-tartalmának kapcsolatát legjobban ezen elemek mobilis frakciójával jellemezhetjük. – Az iszappal kijuttatott elemek elenyésző hányada jelenik csak meg mobilis formában a talajban. Az eredmények azt mutatták, hogy minél gazdagabb a talaj a vizsgált elemekben, annál kisebb hányaduk van mobilis formában. A legnagyobb arányban a kijuttatott nikkel jelent mobilis elemként, átlagosan 3%-ban. A vizsgált elemek a Co és Mn kivételével a legnagyobb arányban a két homoktalajon, elsősorban a savanyú homokon voltak a mobilis frakcióban. A nyírlugosi talajon a legkisebb terheléssel kijuttatott Zn 19%-ban NH 4 NO 3 -oldható formában jelent meg. – A vizsgált elemek sorrendje a talajokon való megkötődés erőssége szerint a következő volt az adott kísérleti feltételek mellett: Mn > Zn > Cu > Ni = Co. – Az iszap pH-növelő hatásának eredményeképpen a vizsgált savanyú homoktalaj mobilis Co- és Mn-tartalma harmadára csökkent annak ellenére, hogy az „összes” elemtartalom nem változott szignifikánsan. Ez a csökkenés az árpaszem Co- és Mn-tartalmában is megmutatkozott. Ezért az iszapok szabadföldre történő elhelyezésénél az iszap elemtartalmán túl figyelembe kell venni egyéb paramétereit (pH, CaCO 3 %, szerves anyag) is, mert azok a talaj tulajdonságait és ezen keresztül a szennyező elemek oldódását befolyásolhatják. A fenti megállapítások megnyugtatóak a szennyvíziszapok mezőgazdasági hasznosítása szempontjából, de miután a kísérleti eredményeket extrém elemterhelés mellett kaptuk, hasonló munka elvégzése javasolható megengedett elemkoncentrációjú szennyvíziszappal is.

Restricted access

Use of amorphous zirconium phosphate for the treatment of radioactive waste

II. Leaching studies of Cs and Sr isotopes from amorphous zirconium phosphate/cement composites

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
Authors: M. Zamin, T. Shaheen, and A. Dyer

Abstract  

Amorphous zirconium phosphates (ZrP) loaded with137Cs and90Sr/90Y isotopes are contained in cements and their leaching behaviour with simulated pond, ground, sea and deionized waters, evaluated. Acceptable compositions of the waste mixes in terms of the proportions of various components and their solid to liquid ratios, are also described.

Restricted access

Abstract  

This paper reports some ion-exchange column experiments, carried out to determine the breakthrough curves of137Cs and89Sr radioisotopes on a commercially available inorganic ion-exchange sorbent of the amorphous zirconium phosphate type. A dynamic capacity of about 3–4 meq·g–1 was observed.

Restricted access