Search Results

You are looking at 141 - 150 of 353 items for :

  • "virulence" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Cereal Research Communications
Authors:
Marie Dufresne
,
Theo Lee
,
Sarrah M’Barek
,
X. Xu
,
X. Zhang
,
Taiguo Liu
,
Wenwei Zhang
,
Gert Kema
,
Marie-Josée Daboussi
, and
Cees Waalwijk

Seong, K., Hou, Z., Tracy, M., Kistler, H.C., Xu, J.R. 2006. Random insertional mutagenesis identifies genes associated with virulence in the wheat scab fungus Fusarium graminearum. Phytopathol. 95: 744

Restricted access

University Press, Oxford. Evolution of infectious disease Frank, S. A. (1996) Models of parasite virulence. The Quarterly Review of Biology

Restricted access

, 3.d. (1984) Loss of pigmentation in Shigella flexneri 2a is correlated with loss of virulence and virulence-associated plasmid. Infect. Immun. 43 , 397-401. Loss of pigmentation in Shigella flexneri 2a is correlated with

Restricted access
European Journal of Microbiology and Immunology
Authors:
H. A. Schreiber
,
J. S. Harding
,
C. J. Altamirano
,
O. Hunt
,
P. D. Hulseberg
,
Zs. Fabry
, and
Matyas Sandor

. 4. H.E. Volkman 2004 Tuberculous granuloma formation is enhanced by a mycobacterium virulence determinant PLoS Biol

Restricted access

.S . wheat to recent eastern African isolates of Puccinia graminis f. sp. tritici with virulence to resistance gene Sr31 . Plant Dis. 90 : 476 – 480 . Jin , Y. , Singh , R.P. , Ward

Restricted access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors:
Erden Erol Ünlüer
,
Yusuf Şahin
,
Orhan Oyar
,
Gözde Canan Tan
,
Arif Karagöz
, and
Celaleddin Turan

virulence factors predisposing to emphysematous pyelonephritis. Am J Kidney Dis 46 , 4487 – 4488 ( 2005 ) 9. Cook DJ , Achong MR , Dobranowski J

Open access

) 9. Antunes LC , Ferreira RB , Buckner MM , Finlay BB : Quorum sensing in bacterial virulence . Microbiology 156 (Pt 8), 2271 – 2282 ( 2010

Open access

. Apoga , D. , Akesson , H. , Jansson , H.B ., Odham , G. 2002 . Relationship between production of the phytotoxin prehelminthosporol and virulence in isolates of the plant pathogenic fungus Bipolaris sorokiniana . Eur. J. Plant Pathol

Restricted access

Absztrakt

A biztonságos élelmiszerek előállítása szempontjából kulcsfontosságú az élelmiszerrel terjedő patogén baktériumok kimutatása és azonosítása. A hagyományos, tenyésztésen alapuló diagnosztikai eljárásokat egyre inkább felváltják vagy kiegészítik a nukleinsav-alapú, a genom speciális (elsősorban virulencia) génjeinek kimutatását célzó molekuláris technikák. A rutin élelmiszer-mikrobiológiai vizsgáló laboratóriumok leggyakrabban nemzetközileg validált DNS-amplifikációs, elsősorban valós idejű polimeráz láncreakció alapú módszereket alkalmaznak, amelyek a vizsgálati idő jelentős lerövidítése mellett lényegesen javítják a módszerek teljesítési jellemzőit (például érzékenység, specifikusság) is. A polimeráz láncreakció alapú módszereknek rutindiagnosztikai célú alkalmazása azonban az előnyök mellett számos hátránnyal is jár, amelyek között említendő a készülékek és a reagensek magas költsége, valamint a laboratóriumi környezetnek a reakciótermékekkel való kontaminálási kockázata, ami elkülönített laboratóriumi rendszert igényel. Manapság az ilyen laboratóriumi rendszerek miniatürizálása és hordozhatóvá tétele is fontos fejlesztési irány. A Lab-on-a-chip eszközökben több ilyen laboratóriumi műveletet lehet megvalósítani egy kis méretű eszközön, a standard eljárásokhoz hasonló pontossággal és megbízhatósággal. Ezen miniatürizált eszközök nagy előnye az egyszerű – sokszor automatizált – kezelhetőség, kis méret, hordozhatóság és sterilitás, ami az egyszeri használatból adódik. Ilyen miniatürizált gyorsdiagnosztikai eszközök kutatása és fejlesztése folyik a világ vezető kutatóhelyein, például különböző minta-előkészítési és DNS-amplifikációs módszerek miniatürizálásával. A szerzők is ezt a célt tűzték ki kutatásaikban: olyan miniatürizált mikrofluidikai eszközök fejlesztését, amelyek alkalmasak élelmiszer-biztonsági jelentőségű baktériumok molekuláris detektálására. Orv. Hetil., 2015, 156(51), 2082–2088.

Restricted access

barley and wheat powdery mildew resistance and virulence in Europe. In: Limpert, E., Finckh, M.R., Wolfe, M.S. (eds), Integrated Control of Cereal Mildews and Rusts: Towards Coordination of Research Across Europe. European Commission, Brussels

Restricted access