Search Results

You are looking at 171 - 180 of 211 items for :

  • Arts and Humanities x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

In this paper, the author compares chromatic terms in Ruthenian and Serbian. He focuses on the basic colour terms according to Berlin and Kay: white, black, red, green, yellow, blue, brown, purple, pink, orange, and grey. They have equivalents in both languages: Ruthenian bila – Serbian bela, čarnacrna, červenacrvena, željenazelena, žovta / žoltažuta, belavaplava, braonbraon, lilovaljubičasta, celovaroze, pomarančecova /poma- randžecovanarandžasta, šivasiva. The criterion of one-morpheme word is not appli- cable to the terms lilova, celova, and pomarančecova /pomarandžecova in Ruthenian, and ljubičasta and narandžasta in Serbian. It is applicable to the terms bila, čarna, červena, željena, žovta / žolta, belava, braon, and šiva. With the exception of braon, all these terms are derived from the Proto-Slavic language (*bеlъ, *čьrnъ, *čьrvenъ, *zelenъ, *žltъ, *polvь, and *sivъ). As far as the Berlin–Kay’s universal of seven phases of colour formation is con- cerned, our study of chromatic terminology confirms it. In accordance with the supposed first stage of development, the Ruthenian language has bila and čarna; according to the second stage, Ruthenian has červena; in accordance with the third stage, Ruthenian has že- ljena or žovta / žolta; according to the fourth stage, Ruthenian has žovta / žolta or željena; in accordance with the fifth stage, Ruthenian has belava; according to the sixth stage, it has braon; and in accordance with the seventh stage (even if we leave aside the multi-mor- pheme terms lilova, celova, and pomarančecova /pomarandžecova), it has šiva. Generally speaking, the usage of the terms is identical in both investigated languages but there are several differences (e.g. cibuljabeli luk, željena pasuljaboranija). The most frequent suffixes are -asta and -ista in Ruthenian, and -asta in Serbian.

Most of the chromatic terms are of Slavic origin but there are several borrowings used for nuance purposes in recent decades, e.g. azurna, teget, akvamarin, tirkizna, and others. Some borrowings remain unchanged, e.g. in both languages blond, braon, drap, krem, bež, and oker, and only in Serbian lila and roze. Hungarian was the official language until the first decades of the 20th century (until the collapse of the Austro-Hungarian Monarchy in 1918), during which Ruthenian–Hungarian bilingualism reigned. That is the reason why several Hungarian colour names are found, e.g. in surnames (the Ruthenian surname Barna comes from Hungarian barna ‘brown’, Fekete/Feketa is from fekete ‘black’, and Vereš is from vörös ‘red’) and in the names of domestic animals (the Ruthenian horse name pejka [Serbian riđan] comes from Hungarian pej ‘brown’ and šarga [Serbian žutalj] is from sár- ga ‘yellow’). The general name for ‘colour’ comes from the German language (Ruthenian farba is from German Farbe).

Restricted access

Batsukh, G. - Zagdsuren, E. (1991): Sheep Breeds of Mongolia. World Animal Review 68 , 3, pp. 11--25. Sheep Breeds of Mongolia World Animal Review 68

Restricted access

2001b = L. Bartosiewicz : A leopard ( Panthera pardus L. 1758) find from the late Middle Ages in Hungary. In: Animals and Man in the Past. Ed. by H. Buitenhuis— W. Prummel. ARCPublicatie 41. Groningen 2001, 151

Restricted access

MONTEROS , Lázaro de 1989: Moxos. Descripciones exactas e historia fiel de los indios, animales y plantas de la provincia de Moxos en el virreinato del Perú por Lázaro de Ribera, 1786–1794. Publicado en Moxos..., M. Palau — B. Sáiz, editores, Madrid, 73–171.

Restricted access

shaman in animal form]. Ethn. LXIII , 308-357. A viaskodó táltosbika és a sámán állatalakú életlelke [The struggling táltos bull and the life soul of the shaman in animal form] Ethn. LXIII 308 357

Restricted access
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae
Authors: Gy. Kovács, L. Bartosiewicz, K. Éder, E. Gál, Zs. Miklós, M. Rózsás, A. J, and Cs. Zatykó

of the Middle Ages and Early Modern Period in Hungary. I–II. Budapest 2010. I. Vörös : Sixteenth- and seventeenth-century animal bone finds in Hungary. In: Archaeology of the Ottoman Period... 2003, 351–364.

Restricted access

A poiétés-grammatikos Philétas életéről rendkívül hézagosak az ismeretek. A tulajdonképpen egyetlen, kései szerzőktől származó, látszólag érdektelen információ szerint a költő állhatatos, éjt nappallá tévő munkája következtében rendkívül sovány volt s ez vezetett halálához is. Az anekdota a források egy csoportjában (Ailianos, Athénaios) bizarr motívummal bővül, amely szerint a leptoteros Philétas lábán ólomsúlyokat hordott, hogy a szél fel ne kapja. A jelző bizonyára nem függetleníthető a hellenisztikus irodalomkritika lepton fogalmától s a történet metapoetikus olvasatának lehetőségét veti fel. A dolgozat kiindulópontja egy szintén Ailianos nál olvasható zoológiai paradoxon, amely a szél ellen védekező, könnyű és muzikális, szorgosan gyűjtögető méhekkel kapcsolatban hasonló ellensúly motívumot hoz. Az ebből adódó implicit méh — költő megfeleltetés (amely tradicionális, szakrális konnotációjú metaforája a görög irodalomnak s meghatározó a hellenisztikus poétika képrendszerében is) több szempontból is illenék a Philétas- hagyományba. A periergos alkotót élénk természettudományos érdeklődés jellemzi, töredékei között több mézzel, méhhel kapcsolatos maradt fenn, s a melissa a legújabb rekonstrukció alapján fontos szerepet játszhatott a Démétér ben is. Ugyanezen típusú metapoetikus természeti képen alapulnak emellett a Philétas művészetével kapcsolatos kortárs megnyilvánulások (l. a VII. idyll sáska-béka synkrisis ét, az Aitia előszavában szereplő kalász- tölgy metaforát) s a kósi alkotó hagyományosan önrefl exív kijelentésként értelmezett égerfa -verse is. Mindezek alapján az anekdota költőreprezentációja a könnyűség s az ellensúly motívuma révén poetológiai vonatkozásokkal bír.

Restricted access

-Denis 1998 Høilund Nielsen 1998 = K. Høilund Nielsen :Animal style. A symbol of might and myth. Salin’s Style II in a European context

Restricted access

Museums. Mudhol M. S. A Technical Study of Megalithic Metal Objects 1997 Nath , B. 1957: Animal Remains from Maski. Ancient India 13 : 121–129. Nath

Restricted access

. Bartosiewicz : Plain talk: animals, environment and culture in the Nelithic of the Carpathian Basin and adjacent regions. In: (Un)settling the Neolithic. Ed. by D. Bailey— A. Whittle— V. Cummings. Oxford 2005, 51

Restricted access