Search Results

You are looking at 11 - 20 of 44 items for :

  • " Campylobacter " x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

): Comparison of two agar dilution methods and three agar diffusion methods, including the E-test, for antibiotic susceptibility testing of thermophilic Campylobacter species. Clin. Microbiol. Infect. 5, 580584. Comparison of two agar

Restricted access

948 Tanabe, S., Hinode, D., Yokoyama, M., Fukui, M., Nakamura, R., Yoshioka, M., Grenier, D., Mayrand, D.: Helicobacter pylori and Campylobacter rectus share a common antigen. Oral

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Béla Hunyady, Margit Abonyi, Klára Csefkó, Judit Gervain, Attila Haragh, Gábor Horváth, Viktor Jancsik, Erzsébet Makkai, Zsófia Müller, Pál Ribiczey, Béla Sipos, Olga Szabó, Ferenc Szalay, László Szentgyörgyi, István Tornai, Eszter Újhelyi, Márta Varga, György Weisz, and Mihály Makara

Absztrakt

Bevezetés: Magyarországon 2011 és 2013 között korai hozzáférési program keretében a forgalmazó jóvoltából 155, döntően előrehaladott fibrosis stádiumú, hepatitis C-vírus 1-es genotípussal fertőzött beteg kezdhetett el az akkor számára egyedüli gyógyulási esélyt jelentő boceprevir + pegilált interferon + ribavirin hármas kezelést. Célkitűzés és módszer: A szerzők a terápia eredményességének és biztonságosságának retrospektív értékelését végezték el egyrészt a kezelés alatti és utáni virológiai válasz, másrészt a súlyos nemkívánatos, illetve terápialeállítást eredményező mellékhatások alapján. Eredmények: Intent-to-treat analízis szerint a 155 betegből 61 beteg vált tartósan vírusmentessé (39,4%). A korábbi kettős kezelésre relabáló, parciálisan reagáló, illetve nullreagáló betegek esetében sorrendben 59,5%, 41,4%, illetve 22,9% (p<0,05 a másik két kategóriához képest), míg cirrhosis nélkül 52,5%, cirrhosis esetén 31,3% (p<0,05 a nem cirrhosisosokhoz képest) volt a tartós virológiai válasz. A legnehezebben kezelhető cirrhosisos és korábban nullreagáló 33 betegből 6 vált tartósan vírusmentessé (18,2%). A kezelés idő előtti leállítására elégtelen virológiai válasz miatt a betegek 31,1%-ánál, mellékhatás miatt 10,3%-ánál került sor. A súlyos nemkívánatos események gyakorisága 9,8% volt. Ezek okai: anaemia, hasmenés, depresszió, agranulocytosis, jelentős aminotranszferáz-emelkedés, generalizált dermatitis és súlyos gingivitis fogvesztéssel, QT-szakasz-megnyúlás az EKG-n, generalizált oedemák és fulladás, uroinfekció, Crohn-betegség fellángolása, Campylobacter pylori-fertőzés és a beteg által nem tolerálható gyengeség/fáradékonyság. Nyolc betegnél volt szükséges transzfúzió, 4 beteg eritropoetin-, 1 pedig granulocytakolónia-stimuláló faktor kezelésben részesült. A programban halálesetet nem jelentettek. Következtetések: A 2011–2013-ban hazánkban elérhető, legkorszerűbbek közé tartozó bocepreviralapú hármas kezeléssel a betegek jelentős része ért el véglegesnek tekinthető vírusmentességet. A kezelések a törzskönyvezési vizsgálatokból megismert eredményességgel és – esetenként súlyos – mellékhatásokkal jártak, amely utóbbiak jelentősen korlátozták a terápia sikerességét. Orv. Hetil., 2016, 157(34), 1366–1374.

Open access

Absztrakt:

Az emberi szájüreg mikroorganizmusok milliárdjainak élőhelye. A legnagyobb arányban baktériumok vannak jelen, több mint 600 baktériumfaj izolálható. Nagy részük ártalmatlan, némelyik kifejezetten hasznos, azonban nem megfelelő szájhigiénia, illetve legyengült immunstatus esetén számos lágy- és keményszöveti megbetegedést okozhatnak, melyeknek sok esetben szisztémás következményeik lehetnek. A szájüreg leggyakoribb bakteriális megbetegedésének tekinthető a fogszuvasodás és a fogágybetegség. Mindkét esetben elsődleges kóroki szerepe van a nem megfelelő szájhigiénia következtében kialakult dentális biofilmnek. A fogszuvasodás kórfolyamatában a Streptococcus mutans, a S. sanguinis, a S. viscosus és a Lactobacillus acidophilus játszik főszerepet, súlyos fogágybetegség esetén viszont az anaerob parodontopathogen kórokozók jellemzők, úgymint Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Bacteroides forsythus, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, Campylobacter rectus. A kezeletlen fogszuvasodás a fogbél elhalásához vezet, s ez a fogágy irányába terjedő gyulladást okoz, amely gócnak tekintendő. A kezeletlen fogágybetegség esetén csonttasakok keletkeznek, melyek szintén gócnak minősülnek. A fogászati gócoknak számos szisztémás következményük lehet, úgymint szív-ér rendszeri megbetegedések, cukorbetegség, tüdőgyulladás, ízületi gyulladás, koraszülés, foltos hajhullás. Ezen betegségek esetén mindenképpen gondolni kell fogászati gócra. A tervezett műtétek előtti professzionális plakk-kontroll és klórhexidines öblögetés kiemelkedő jelentőséggel bír az aspirációs pneumonia prevenciójában. A szájüregi daganatok multikauzálisak; egyre több kutatócsoport vizsgálja az egyes baktériumok szerepét a szájüregi daganatok karcinogenezisében. Az említett kórképeken kívül a viszonylag ritka, ámde sokféle formában megjelenő, gyakran diagnosztikai kihívást jelentő bakteriális lágyrész-betegségek bemutatását egy következő közleményben tervezzük. Orv Hetil. 2019; 160(19): 739–746.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Anna Kulcsár, Gábor Mátis, Andor Molnár, Janka Petrilla, Ferenc Husvéth, Korinna Huber, Károly Dublecz, and Zsuzsanna Neogrády

, L. , Wágner , L. , Awad , W. A. , Husvéth , F. , Hess , M. and Dublecz , K. ( 2015 ): Composition of diet modifies colonization dynamics of Campylobacter jejuni in broiler chickens . J. Appl. Microbiol. 118 , 245 – 254

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Szilvia Marton, Krisztián Bányai, Barbara Forró, György Lengyel, Csaba Székely, Ádám Varga, and Kálmán Molnár

Campylobacter jejuni and Balantidium coli in a zoo gorilla . J. Comp. Pathol. 148 , 87 . Le Blancq , S. M. , Khramtsov , N. V. , Zamani , F. , Upton , S. J. and Wu , T. W. ( 1997 ): Ribosomal RNA gene

Restricted access

. and El Hussein , A. M. ( 2017 ): Isolation, identification and differentiation of Campylobacter spp. using multiplex PCR assay from goats in Khartoum State, Sudan . Trop. Anim. Health Prod. 49 , 575 – 581

Restricted access

-bound iron by Campylobacter jejuni . . J. Bacteriol. 190 , 1900 – 1911 . Mishra , B. , Leishangthem , G. D. , Gill , K. , Singh , A. K. , Das , S. , Singh , K. , Xess , I

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Janka Petrilla, Gábor Mátis, Anna Kulcsár, Petra Talapka, Enikő Bíró, Máté Mackei, Hedvig Fébel, and Zsuzsanna Neogrády

. Molnár , A. , Hess , C. , Pál , L. , Wágner , L. , Awad , W. A. , Husvéth , F. , Hess , M. and Dublecz , K. ( 2015 ): Composition of diet modifies colonization dynamics of Campylobacter jejuni in broiler chickens . J. Appl. Microbiol

Open access

., Hahn, C., Ziske, C., et al.: Low frequency of enteric infections by Salmonella, Shigella, Yersinia and Campylobacter in patients with acute leukemia. Infection, 2002, 30 (1), 22

Open access