Search Results

You are looking at 11 - 20 of 24 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

. 33 P. Horváth T, Berta A. (eds.) 50 delicacies on Earth. [50 étel a nagyvilágból.] Pécsi Tudományegyetem, Kapcsolati és Nemzetköziesítési Igazgatóság, Pécs, 2019. [Hungarian

Open access

Láthatatlan akadályok – súlyos gyermekkori ételallergia a családban

Invisible barriers – food allergies in children in family context

Orvosi Hetilap
Authors:
Eszter Bertalan
,
Nikolett Beáta Vadon
,
Csilla Csáki
, and
Adrien Rigó

. 52 Solymosi D, Diczig B, Sárdy M, et al. Food allergy? Intolerance? – Examination of adverse reactions to foods in 406 adult patients. [Ételallergia? Intolerancia? – Étel adverz reakciók

Open access

ítélethez 171 182 FORGÁCS A., NÉMETH M. (1996) Az étel, az evés és a testméretek szimbolikája. "Étterem az egész világ." Psychiatria Hungarica , 6 , 665

Restricted access

Megaoesophagust okozó achalasia cardiae: „a kezdetektől a megoldásig”

Achalasia cardiae causing megaesophagus: “From the beginnings to the resolution”

Magyar Sebészet
Authors:
Barbara Galiger
,
Ferenc Ender
,
Ágnes Bohák
,
Géza Telek
, and
Attila Vörös

Sphincter, LES) elernyedési képtelensége és a nyelőcső peristaltica gyengesége/hiánya az elfogyasztott étel nyelőcsőbeli stasisát, következményes dysphagiat, regurgitatiót, mellkasi fájdalmat, pulmonalis szövődményeket, és idővel testsúly csökkenést okoz

Restricted access

Egy új megközelítés az árokkeretek szarmata temetkezési rítusokban betöltött szerepének vizsgálatához

New approach to the study of the role of encircling ditches in Sarmatian burial rites

Archaeologiai Értesítő
Author:
Balázs Wieszner

leletanyagok alapján, nagyon egységesnek tekinthetők. 40 Ezek jellemzően olyan leletanyagokat tartalmaznak, mint az étel-, ital- vagy állatáldozatok, amik jellemzően az átmeneti rítusokhoz felhasznált tárgyi kategóriák közé tartoznak, mivel e tárgycsoportok

Open access

://doktori.uni-sopron.hu/id/eprint/813/1/%C3%89rtekez%C3%A9s_Inzs%C3%B6l_Ren%C3%A1ta.pdf , accessed August 9, 2022 . Juhász , Katalin 2021a Az étkezés mint rítus. Étel- és italáldások az Ószövetségtől az iskolai menzáig 1. Az ételáldások története és szerepe a néphagyományban

Open access

gondolni, hogy a καὶ Κοuζοῦ nem a τοῦ … διερχομένου ποταμοῦ-hoz tartozik, hanem – a καὶ-t „is”-nek vévén – azt jelenti, hogy a keresztülmenő Etel folyó nevéről „Küzünek is” nevezik. Ami mármost az Etelküzü két alkatrészét illeti, az etel a törökben folyót

Restricted access

vásárokról (Fodor Etel centenáriumára) , Jelenkor 48 . 2005 . 1049 – 1052 . Baki 2011 Baki , Péter : A fotográfia és

Restricted access

rendetlenség és penetráns bűz uralkodik mindenütt. A szakértői jelentésekben egyetlen megjegyzés foglalja össze a pozitívumokat: „Az anya jól látta el a családot, folyton dolgozott”, „kötelességtudó és lelkiismeretes volt, mindig gondosan öltözött, és az étel

Restricted access

A halomsíros kultúra különleges női sírja Sükösd határában

A unique female grave of the Tumulus culture at Sükösd

Archaeologiai Értesítő
Authors:
Emília Pásztor
,
Evelin Pap
, and
Réka Cs. Andrási

Tiszafüred-majoroshalmi temető 327. és 342. sírja bár lábtekercset nem, csupán egy-egy csüngőt tartalmazott. 107 Bögre A halomsíros temetők általános leletei az étel-italmellékletet tartalmazó kisbögrék. Változatos nyakkiképzéssel és testarányokkal

Restricted access