Search Results

You are looking at 11 - 20 of 54 items for :

  • "Awarenzeit" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

avar kor időrendjéről. Újabb avar kori temetők a Balaton környékén (Zur Chronologie der Awarenzeit. Neue awarenzeitliche Gräberfelder in der Umgebung des Plattensees). SMK1, 11-62. Az avar kor időrendjéről. Újabb avar kori

Restricted access

Maskenbeschläge des Karpatenbeckens) . MFMÉ–StudArch 10 ( 2004 ) 241 – 304 . Balogh 2013 Cs. Balogh : A Duna—Tisza köze avar kori betelepülésének problémái [Probleme der Ansiedlung des Donau—Theiß-Zwischenstromlandes in der Awarenzeit] . ELTE PhD

Restricted access

Menke, M. 1990 Zu den Fibeln der Awarenzeit aus Keszthely. VMMK 15, 187-214. Zu den Fibeln der Awarenzeit aus Keszthely VMMK 15

Restricted access

Irodalom ADAM 2002 Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. Hrsg.: Szentpéteri, J. Varia Archaeologica Hungarica (Budapest) 13/1–2 Budapest

Restricted access

awarenzeitlichen Glaubenswelt, Amulette in der Awarenzeit. ZM 11, 179-209. ZM 11 179 209

Restricted access

Agraffenfrage der Awarenzeit. ZM 3, 19-35. Bemerkungen zur Agraffenfrage der Awarenzeit. ZM 3 19 35

Restricted access

langobardischen Fibeln aus Italien . Berlin. G aram , É va 2001 Funde byzantinischer Herkunft in der Awarenzeit vom Ende des 6. bis zum Ende des 7

Restricted access

Ezüsttálka Egy Kora Avar Kori Sírban Bonyhádról

A Silver Bowl from an Early Avar Burial found at Bonyhád (County Tolna, Hungary)

Archaeologiai Értesítő
Author: K. Tóth Gábor

Archaeologica Hungarica 16 . Budapest . Bende Lívia 2017 Temetkezési szokások a Körös-Tisza-Maros közén az avar kor második felében. Bestattungsbräuche in der zweiten Hälfte der Awarenzeit im Gebiet zwischen Körös, Theiss und Maros . Studia ad

Open access

fejedelmi sírok régészeti és történeti kérdéséhez (Zu den archäologischen und historischen Fragen der mittleren Awarenzeit und der awarischen Fürstengräber) . FolArch 27 ( 1976 ) 129 - 145 . Garam 1981 É. Garam : A bocsi lelet és köre

Restricted access

Irodalom ADAM 2002 Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. I–II . Szentpéteri, J. (Hrsg.): Varia Archaeologica Hungarica 13/1. Budapest

Restricted access