Search Results

You are looking at 11 - 20 of 81 items for :

  • "Environmental" x
  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Anisimov, A.P. (in Russian) (2012): Environmental protection from the negative impact of nanotechnologies. Agrarian and land law 5: 93–95. Anisimov A

Full access

A környezetvédelmi büntetőjog a közelmúltban mind Franciaországban, mind Magyarországon az európai uniós környezeti büntetőjog égisze alatt fejlődött. Franciaországban és Magyarországon is létezett környezetvédelmi büntetőjog az európai uniós zöldbüntetőjog keletkezése előtt is. A francia és a magyar zöldbüntetőjogban hasonlóságokat és eltéréseket is találunk. Magyarországon új büntető törvénykönyv készül. Az új magyar Btk. további lépéseket tesz egy kongruens európai zöldbüntetőjog megteremtése felé.

Restricted access

Az igazság szociológiáját a környezetvédelmi kazuisztika és a környezetvédelmi szabályok meglehetős pontossággal láttatják. A jog csak eszköz az igazság társadalmi működésének visszatükrözéséhez. A környezetvédelmi jog ennek a vizsgálatnak egy eszköze. Így a jelen tanulmányban a környezetvédelmi jog azt a célt szolgálja, hogy megmutassa, miként vezérli az igazságosság a társadalmat, továbbá hogyan módosítja a társadalom az igazságosságot. A környezetvédelmi jog példáján keresztül világosodik meg az igazság társadalmi szerepének minden részlete. A környezetvédelmi kazuisztika és absztrakció rávilágít, miként rombolhatják a környezetvédelmi jogot és a társadalmi igazságosságot a polgárok és az önkormányzatok jogellenes haszon megszerzésére irányuló törekvései. A kommutatív igazságossághoz nincs mindig szükség sub judice megoldásra. A társadalmi kohéziót extrajudiciális konfliktusrendezéssel is fenn lehet tartani. A környezetvédelmi jog társadalomra gyakorolt hatásai és mellékhatásai eltérőek lehetnek, mivel a jelenben egy pro futuro gondolkodás megváltoztathatja a jogalkotás szankcióalkotási hangsúlyait, valamint az igazságszolgáltatási és a közigazgatási szankcionálási gyakorlat hangsúlyait. Nemcsak a környezetvédelem terén szembeszökő a természettudomány és a gazdaságtudomány kollíziója. A fizikusok igazságának nem mond teljesen ellent a közgazdászok igazsága: az igazság mind a fizikusok, mind pedig a közgazdászok oldalán felfedezhető, jóllehet, a társadalmi igazságosság aszerint változhat, hogy a lakosság számára mik az elsődleges szempontok. A politika álláspontját a commoda publica alakítja. A disztributív igazságosság a társadalmi igazságosság egy részeleme. A környezetvédelmi jogban a disztributív igazságosság uralkodik. És nemcsak a környezetvédelmi közjogban, de a környezetvédelmi magánjogban is. Az utóbbi az objektív típusú felelősség miatt van így. A környezetvédelmi jogban az igazságosság némiképp távolabb áll a hétköznapoktól: elsősorban a jövő van a középpontban, és csak másodsorban a faktuális prevenció és reparáció. A szociális igazságosságot nem kell mindig igazságszolgáltatás útján értelmezni. Nincs tehát mindig szükség a büntető, a közigazgatási vagy a polgári jogi igazságszolgáltatásra. A jog a társadalmi igazságosság kifejeződésének csupán egy modusa, de számos más modusszal is kifejezhetjük. A jog globalizálódik, és a társadalmi igazság is globalizálódik. Mindazonáltal egy túl gyors globalizációs folyamat radikálisan megváltoztathatja a társadalmi igazságosságot. A radikalizmus nem kívánatos jelenség, de a jog globalizációja hasznos is lehet.

Restricted access

A környezeti felelősség érvényesítése tekintetében fontos kérdés a környezetjogi biztosítékok rendszere. A jognak a végrehajtás lényegi kérdéseivel is foglalkoznia kell, nem elegendő csak a felelősségi kérdésekkel. Biztosítékok és biztosítási termékek sora szolgálja a végrehajtást. Az állami finanszírozás rendszere jelentősen érinti a költségvetést, így azt fontos csökkenteni környezetjogi biztosítékokkal.

Restricted access

most successful, as confirmed by PISA measurements. Efficiency is based, among other things, on the adaptability of the education system: it reacts quickly to environmental changes based on assessments. The quality of teacher education is outstanding

Open access

Egészségmagatartás serdülőkorban – Mi történt az ezredforduló után?

Health Behaviour in Adolescents – What Has Happened since the Millennium?

Educatio
Authors: Ágnes Németh, Zsolt Horváth, and Dóra Várnai

and Environmental Influences on Adolescent Eating Behaviors. Journal of the American Dietetic Association , Vol. 102. Suppl. 3. pp. S40–51. 53 Strong, W. B., Malina, R. M

Open access

objective which must be achieved. It is a relation between thought and action, which ensures the function of adapting to the circumstances, the constraints, the environmental problems. (c) An ethical criterion, which refers to the distinction between

Open access

, environmental and economic returns. When we look at the classical 4E model of performance in public sector by Bouckaert and van Dooren (2003) , they talk about economy, efficiency, effectiveness and equity measures. The span of performance in the public sector

Open access

the Economic Sciences and Business Management Faculty has specializations such as Environmental and Food Economics – which in other countries would be a Master Program. One of the interviewed professors provides a context of the situation: ‘The Bologna

Open access