Search Results

You are looking at 11 - 20 of 101 items for :

  • Architecture and Architectonics x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Different types of hybrid constructions, consisting of glass and another material, are analyzed or even newly developed focusing on an optimal structural interaction between both materials and in respect to architectural, static-structural and fabrication criteria. The new, high transparent structural element — hybrid steel-glass beam consists of steel flanges, glass web and bonded connection between them. Long glued joint realized by polymer adhesive is the key element of the structure, therefore the key aspect of the development is the detailing of the steelglass interface and choice of the suitable adhesive. Wide range of adhesives with different mechanical and deformational properties was involved to experimental program. Non-linear Finite Element material models were created in accordance with the results of material tests and than calibrated on steel-glass connection tests. Properly working numerical models of the adhesive layer are being involved to the complex FE model of the hybrid beam and verified by the full-scale tests of the beams with 4 m span.

Restricted access

Evolution of the building-machine hybrid on the example of historical oast houses

Épület-gép hibrid evolúciója történeti aszaló példáján keresztül

Evolution eines gebäude-maschinen hybrids am beispiel einer historischen darre

Építés - Építészettudomány
Author: Martin Pilsitz

Hybrid buildings are not a modern invention. In the case of certain types of buildings in historical production facilities, a degree of inseparable fusion of static buildings and dynamic mechanics can be detected. This goes far beyond the multifunctional use of a room and also includes constructional and architectural design to the same extent. They are not simply rooms or buildings in which machines for the production of an item or a product are installed, but the room, or the building, itself, is the “machine”, or at least an essential part of it. Or is the machine the building? This relationship will be explained using the example of historical oast houses. For this type of building, architectural development from an integrated yet barely perceptible component to a free-standing solitary building can be demonstrated over a period of around 80 years. It is not clear which part is the building and which is the production technology. These two main components have become an indissoluble unit, making the oast house a real hybrid.

A hibrid épületek nem a jelen kor találmányai. A történeti gyártólétesítmények egyes épülettípusainál az épület és a gépek már-már feloldhatatlan egymásba fonódása figyelhető meg. Ez a jelenség jelentősen túlmutat a többcélú helyiségeken, és egyaránt jellemző a szerkezeti és az építészeti kialakításra is. Itt már nem olyan épületekről beszélhetünk, amelyekben gépek vannak felállítva, hanem maga az épület válik a „géppé“, illetve annak szétválaszthatatlan részévé. Vagy a gép maga az épület is egyben? A fenti összefüggés bemutatása a történeti aszalók példáján keresztül történik. Közel 80 év leforgása alatt az épületben korábban alig látható berendezés szabadon álló épületté fejlődik, amelyben már-már meghatározhatatlan, hogy melyik rész tartozik még magához az épülethez és melyik rész már a gyártástechnika. A két fő komponens szétválaszthatatlan egységet alkot, vagyis az aszaló igazi hibriddé fejlődik.

Hybride Gebäude sind keine Erfindung der Neuzeit. Bei bestimmten Bautypen historischer Produktionsstätten ist eine Größenordnung der Durchdringung von statischem Gebäude und dynamischer Mechanik festzustellen, die nicht aufzulösen ist. Dies geht weit über die multifunktionale Nutzung eines Raumes hinaus, und umfasst in gleichem Maße auch die Konstruktion und architektonische Gestaltung. Es sind keine Räume, oder Gebäude in denen Maschinen zur Produktion eines Gegenstandes oder einer Ware aufgestellt werden, sondern der Raum, oder das Gebäude selbst ist die „Maschine“, oder zumindest ein wesentlicher Teil von dieser. Oder ist die Maschine das Gebäude? Am Beispiel historischer Darren soll dieser Zusammenhang erläutert werden. Für diesen Gebäudetyp kann in einem Zeitraum von etwa 80 Jahren eine architektonische Entwicklung vom visuell kaum wahrnehmbaren und integrierten Bauteil zum freistehenden Solitär nachgewiesen werden. Dabei ist nicht eindeutig festzustellen, welcher Teil das Gebäude ist, und welcher die Produktionstechnik. Aus den beiden Hauptkomponenten ist eine unauflösbare Einheit geworden, womit die Darre zum echten Hybrid wird.

Open access

Considering the below rated power region of a variable speed wind turbine approximated by a single-degree-of-freedom system, a hybrid adaptive controller based on sliding mode control and radial basis functions neural networks was proposed. Stability of this controller was assessed by using Lyapunov approach. The control algorithm was implemented by means of Matlab/Simulink software package. Comparison with other reference controllers has proven that the proposed controller is relevant as it improves performance in terms of produced electrical energy by the wind turbine system while reducing the amplitude and fluctuations of mechanical loads.

Restricted access

Simulation of the closed-loop, large-signal behavior of resonant converters is a challenge due to high-frequency variation of the state variables, which makes the State Space A veraging method useless. In this paper the d-q modeling technique is proposed and applied in case of a voltage inverter with LLC resonant load. The d-q model is embedded in a closed-loop inverter model with voltage and frequency control.

Restricted access

. Among the various types of alternative-drives, the most widespread ones are hybrid and electric drives, thanks to the rapid development of modern batteries, and hybrid and electrical systems. The range of electric vehicles that are commercially available

Open access

Thermal bridging caused by exposed concrete balcony slab is a major source of heat loss through energy efficient building envelopes. Moreover, thermal bridging can also create moisture management and indoor comfort challenges. Numerous investigations have been carried out to reduce heat transmittance through exterior building envelopes and minimize the energy use in buildings. The most effective way to minimize heat transmittance of exposed concrete balcony slabs is to thermally separate the exterior structure from the interior structure using thermal breaks. To enhance thermal separation, this paper investigates the effects of replacing high conductive materials such as reinforced concrete or structural steel with a multilayer composition of high-performance hybrid insulating systems. Reinforcing bars, such as fiber reinforced plastics (FRPs), having lower thermal conductivity than steel are used to connect interior to exterior and transfer loads. Numerical simulation tool THERM is used to study the effects of thermal breaks on energy performance of the concrete slab balcony joints. Simulation results indicate significant thermal performance improvement while high-performance hybrid insulating systems were used for exposed concrete balcony slab constructions, compared to traditional insulating systems used in similar constructions

Open access

Due to the ISM band being unlicensed for communication applications, a lot of applications have been developed in this band and a good example is WiFi IEEE 802.11a, b, g, n of Bluetooth. This numeracy of applications motivated this paper. The paper is concerned with the design of a low distortion 20 dBm 2.4 GHz class-J power amplifier (PA) since PAs are indispensable in radio communications. The design is based on the AVAGO ATF-52189 transistor with a transition frequency of 6 GHz. The design is done as a hybrid circuit network realized using microstrip elements and surface mount device (SMD) capacitors. The schematic design and simulation are carried out using Keysight's Advanced Design System version 2016.01. The simulated PA exhibited a drain efficiency of 69% and a power output of 21 dBm.

Open access

. [7] Bo Z. , Ding S. , Elhabian T. ( 2005 ), Study on fast acquisition of hybrid DS/FHSS . Chinese Journal of Aeronautics , 18 ( 2 ), 161 – 165

Open access

A fizikai környezet átalakulását a társadalmi indukálja, a fizikai azonban visszahat és befolyásolja a társadalmit, ezért együttes kutatásuk szükséges. A városépítészet-elmélet kategóriapárjai közül a zárt/nyitott kettősség erre a feladatra kiválóan alkalmas, mert a városformát és a térhasználatot összekapcsolja. A városforma és térhasználat zárt/nyitott mátrixa négy alaptípust, azon belül a fizikai, vizuális és használati határok beemelése hét alcsoportotot eredményez: zárt, transzparens, rejtett, köztes, szigetszerű, kertes és nyitott. A történeti zárt és a modern nyitott formával szemben a kortárs város- és ingatlanfejlesztések a zárt/nyitott hibrid megoldásokat preferálják: nyitott forma zárt használattal, zárt forma felnyíló használattal működik. Az írás felhívja a figyelmet a tértagoló – épített és nem épített – határok megnövekedett jelentőségére, és a térhasználat megértése és alakítása érdekében ezeket bevezeti a hagyományos városforma-kutatások diskurzusába.

Restricted access

. ( 2006 ), Hybrid Ventilation in Non-Residential Buildings . Earthscan , London [11] Witthauer J. , Horn H. , Bischof W. ( 1993

Open access