Search Results

You are looking at 11 - 17 of 17 items for :

  • "Szabolcs-Szatmár-Bereg megye" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Absztrakt:

Bevezetés: A szerzők korábbi közleményei óta nem jelent meg a malignus hematológiai betegségek családon belüli halmozódásával kapcsolatos újabb hazai tanulmány. Célkitűzés: A testvérekben tapasztalt betegségtársulások adatainak részletes elemzése. Módszer: A szerzők az elmúlt 34 év alatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 86 családban észlelték hematológiai malignitások familiáris előfordulását. Familiáris eseteik közül 19 társulás testvérekben fordult elő. Eredmények: A 18 kettős és egy hármas társulás miatt az elemzett társulások száma 21 volt, amelyek mindegyikében a fiatalabb testvér betegsége jelentkezett fiatalabb életkorban. Az antepozíció átlaga 10,8 (1–33) évnek, a medián antepozíció 10 évnek adódott. Következtetés: Az egyenes ági és oldalági leszármazottakban már korábban tapasztalt anticipáció mellett joggal merül fel a fiatalabb testvéreket érintő antepozíció lehetősége is. Hasonló megfigyeléssel a rendelkezésre álló irodalomban nem találkoztak. Orv Hetil. 2017; 158(33): 1283–1287.

Restricted access

2012. [Malignus hematológiai betegségek gyakorisága 1983–2012 között Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felnőtt lakossága körében.] Orv. Hetil., 2013, 154 (47), 1858–1864. [Hungarian] Müller, A. M. S., Ihorst, G

Restricted access

2012. The figures of a thirty-year period – an analysis. [Malignus hematológiai betegségek gyakorisága 1983–2012 között Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felnőtt lakossága körében. 30 év adatainak

Open access

. B óna I stván 1993 A honfoglalás előtti kultúrák és népek . In: C servenyák L. (szerk.): Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája. I . Nyíregyháza , 63 – 137

Open access

– 84 ). Strasbourg : Council of Europe Publishing . Sebestyén , K. ( 2022 ). Nyelvválasztás és nyelvtanulási motiváció Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye érettségit adó képzéseiben . (Choosing a foreign language and motivation for foreign

Open access

1993 A honfoglalás előtti kultúrák és népek. In: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája I. Szerk.: CSERVENYÁK L. Nyíregyháza, 63-137. A honfoglalás előtti kultúrák és népek 63

Restricted access

7. századi temetkezések Békés vármegyéből – Adatok a Tiszántúl avar kori lószerszámos temetkezéseihez

7th century graves from Békés County (SE-Hungary): Data for Avar-age burials with horse harness from the Trans-Tisza region

Archaeologiai Értesítő
Authors:
Csilla Balogh
,
András Gulyás
, and
Gábor Lőrinczy

, 185 , 1 - 12 . https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.03.007 . Gulyás , B. és Lőrinczy , G. ( 2018 ). Szabolcs-Szatmár-Bereg megye avar sírleletei IV. A tiszavasvári-koldusdombi kora avar kori temető (Avar finds from Szabolcs-Szatmár-Bereg County

Restricted access