Search Results

You are looking at 11 - 13 of 13 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Általános vélekedés szerint Antiphón ötödik beszéde az antikvitás egyik legnépszerűbb szónoki beszéde. Mint a beszédből megtudjuk, Héródés, egy athéni telepes, együtt utazik egy fiatal, gazdag mytilénéi férfivel, Euxitheosszal Ainosba. Hajójuk viharba kerül, és kénytelenek egy kis kikötőben vára-kozni valahol Méthymna környékén. Az üres órákat egy másik hajón italozással töltik. Héródés éjjel elhagyja a hajót, eltűnik és senki nem látja többé. A rejtélyes gyilkossági történet tényeinek és a védelem érvelési stratégiájának elemzése segítségével megkísérlünk - lehetőség szerint - pontos beszámolót adni az eseményekről. Az ügy eljárásjogi kérdéseivel kapcsolatban feltételezzük, hogy Héródés rokonai törvénytelen eljárást, egy endeixis kakourgónt kezdeményeztek Euxitheosszal szemben. Indítékuk peren kívüli megegyezésből remélt anyagi haszonszerzés. Az első mytilénéi felkelés leverését követően nagy jelentőséget tulajdonítunk a ténynek, hogy a vádlott mytilénéi polgár.

Restricted access

The manuscript Ms. 2372 of the Jagiellonian Library in Kraków contains a notated fragment of an early 12th-century Hungarian antiphoner as a flyleaf. The text written with late Caroline Minuscule is accompanied by two types of music notation. The recitative and formulaic chants appearing in the rubrics (responsoria brevia and versicles of the horae minores) are notated with diastematic neumes. The main text containing the antiphons and responsoria prolixa is written with what is probably the earliest example of the medieval Hungarian (Strigonian) chant notation. The fragment is also remarkable because of its unique content. While the recto contains the standard repertory of the office for St Michael, the verso includes chants from the historia Perennis patrie regis of St Demetrius of Thessaloniki venerated in medieval Hungary as one of its patron-saints. The Cracovian fragment represents the oldest testimonial of the historia discovered so far.

Restricted access

liturgical content of a liturgical book (CAO, CANTUS, CAO-ECE, also Dobszay’s and Szendrei’s Antiphon-volumes in the series Monumenta Monodica Medii Aevi , vol. 5 etc.). The detailed description in chapter 4 of volume 3 indeed addresses questions of regional

Restricted access