Search Results

You are looking at 11 - 20 of 50 items for :

  • "calibration" x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: Krisztina Nagy, Orsolya Láng, Júlia Láng, Katalin Perczel-Kovách, Szabolcs Gyulai-Gaál, Kristóf Kádár, László Kőhidai, and Gábor Varga

yellow end product yielded by the p-nitrophenylphosphate (pNPP) → p-nitrophenol (pNP) reaction was measured by a microplate reader (Bio-Rad Model 3550) at 405 nm. Unknown samples were quantified against a calibration curve consisting of serial dilutions

Open access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: Kamal Dua, Venkata Ramana Malipeddi, Jyotsna Madan, Gaurav Gupta, Srikumar Chakravarthi, Rajendra Awasthi, Irene Satiko Kikuchi, and Terezinha De Jesus Andreoli Pinto

estimation at 277.6 nm and 305 nm for NF and MTZ, respectively. From this, the drug content was determined using calibration curve for both drugs [13] . pH Direct measurements were made using digital pH meter [13

Open access

methanol/phosphate buffer and quantified spectrophotometrically at λ  = 532 nm. Plasma lipoperoxide concentrations are computed by reference to a calibration curve prepared by assays of tetraethoxypropane. Statistical analysis All statistical tests were

Restricted access

The utility of chemosensor array (EN) signals of head-space volatiles of aerobically stored pork cutlets as a non-invasive technique for monitoring their microbiological load was studied during storage at 4, 8 and 12 °C, respectively. The bacteriological quality of the meat samples was determined by standard total aerobic plate counts (TAPC) and colony count of selectively estimated Pseudomonas (PS) spp., the predominant aerobic spoilage bacteria. Statistical analysis of the electronic nose measurements were principal component analysis (PCA), and canonical discriminant analysis (CDA). Partial least squares (PLS) regression was used to model correlation between microbial loads and EN signal responses, the degree of bacteriological spoilage, independently of the temperature of the refrigerated storage. Sensor selection techniques were applied to reduce the dimensionality and more robust calibration models were computed by determining few individual sensors having the smallest cross correlations and highest correlations with the reference data. Correlations between the predicted and “real” values were given on cross-validated data from both data reduced models and for full calibrations using the 23 sensor elements. At the same time, sensorial quality of the raw cutlets was noted subjectively on faultiness of the odour and colour, and drip formation of the samples. These preliminary studies indicated that the electronic nose technique has a potential to detect bacteriological spoilage earlier or at the same time as olfactory quality deterioration.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Diana Žele, Silvestra Kobal, Gorazd Vengušt, Andrej Bidovec, Anton Vengušt, and Gabrijela Tavčar-Kalcher

A sensitive and reliable method for the determination of trace amounts of abamectin in muscles, kidneys and fat tissue of fallow deer is presented. Abamectin was extracted from the tissues with acetonitrile and the extract was cleaned up on a C8 solid-phase extraction cartridge. Abamectin residue was derivatised with trifluoroacetic acid anhydride and 1-methylimidazole, and determined using reversed- phase high-performance liquid chromatography under isocratic conditions and fluorescence detection. The recoveries of the method were high and consistent, ranging from 78% to 90%. The limit of detection of the method was below 1 μg/kg when analysing muscle, kidney and fat tissue. Matrix-matched calibration was used in order to obtain accurate values and to avoid matrix interference.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Erzsébet Feiler, Károly Gombocz, Győző Wrana, Margit Varró, Roland Csécs, and Nasri Alotti

Bevezetés: Célunk a EuroSCORE-modell pontosságának és precizitásának vizsgálata az osztályunkon operált betegek populációjában. Anyag és módszer: 2003. 01. 01. és 2005. 12. 31. között operált 1839, egymást követő beteg adatait vizsgáltuk. A műtét előtt meghatározott additív és logisztikus EuroSCORE által jósolt mortalitási értéket hasonlítottuk össze a tényleges 30 napos halálozással. A statisztikai elemzés során a módszer diszkriminatív pontosságát a C-statisztika alkalmazásával határoztuk meg. A modellek kalibrációját, illetve precizitását a Hosmer–Lemeshow-statisztikával elemeztük. Eredmények: A fenti időszakban a műtéti mortalitás 3,3% volt. Az additív, illetve a logisztikus EuroSCORE átlagértéke 4,1 ± 2,8, illetve 4,5 ± 6,1% volt. A C-statisztika alapján a görbe (Receiver Operating Caracteristic curve) alatti terület sorrendben 0,699 (0,629–0,769), illetve 0,711 (0,642–0,779). A Hosmer–Lemeshow-statisztika κ 2 -értéke 6,5 ( p = 0,475), illetve 12,5 ( p = 0,131). Következtetés: A logisztikus EuroSCORE-modell diszkriminatív ereje jó, kielégítő precizitás mellett, míg az additív EuroSCORE pontossága csak megközelíti az elfogadható szintet, ugyanakkor a kalibrációja megfelelő. Eredményeink alapján a logisztikus EuroSCORE alkalmasabb a betegek preoperatív rizikóbecslésére.

Restricted access

Lackner JR, DiZio PA: Aspects of body self-calibration. Trends in Cognitive Sciences 4, 279-288 (2000) Aspects of body self-calibration Trends in Cognitive Sciences

Restricted access

610 613 Delanaye, P., Cavalier, E., Chapelle, J. P. és mtsai: Importance of the creatinine calibration in the estimation of GFR by MDRD equation. Nephrol. Dial

Restricted access

., Grampp, S., Gluer, C. C., Faulkner, K., Jergas, M., Engelke, K., Hagiwara, S. and Van Kujik, C. (1994): Universal standardization for dual energy x-ray absorptiometry: patient and phantom cross-calibration results. J Bone Miner. Res. 9 , 1503

Restricted access

A glikált proteinek a glükóz és a fehérjék aminosava között lejátszódó nem enzimatikus reakció termékei. A hemoglobin-A 1c a glükóz és a hemoglobin mindkét béta-láncának N-terminális valinja közötti reakció eredményeként képződik, és a koncentrációja a vörösvértestek életidejének és a vér glükózkoncentrációjának függvénye. Az utóbbinak tulajdoníthatóan az előző 6–8 hét integráltglükóz-koncentrációját jelzi. A HbA 1c -t a glykaemia hosszabb távú monitorozására alkalmas, valamint a diabetes komplikációinak kockázati tényezőjeként is szolgál. A HbA 1c -mérési eredmény az előzőkön túlmenően függ még a vér egyéb szénhidrátjaitól és más alkotóitól, a meghatározási módszertől, illetve annak kalibrálási módjától. Nemzetközi társaságok (IFCC, ADA) dolgoztak ki ajánlásokat (NGSP, DDCT, IFCC) a HbA 1c -meghatározás standardizálására. Az eredmény megadására javasolja az NGSP a százalékot (g HbA 1c /g hemoglobin) és az IFCC az SI egységet (mmol HbA 1c /mol HbA). Több közleményben található olyan statisztikai módszerrel meghatározott egyenlet, amelynek segítségével a HbA 1c -ből az előző 6–8 hét átlagos glükózkoncentrációja (eADAG) megbecsülhető. Az eljárás klinikai relevanciáját több szerző még nem látja teljesen megalapozottnak.

Restricted access