Search Results

You are looking at 11 - 20 of 74 items for :

  • "correlation analysis" x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az álom- és éber világunk közötti kapcsok megtalálása számos kutatót inspirált már. Jelen cikkben egy olyan saját kutatásunkat ismertetjük, melynek célja az álmodás kontinuitás-elméletének empirikus vizsgálata és a teória pontosítása. A kontinuitás-elmélet szerint az álmok hű tükrei életünknek, személyiségünknek, gondolatainknak és a minket körülvevő környezetnek. A teória azonban meglehetősen általános szinten mozog, nem ad pontos predikciókat az éber és az álomvilág tartalmai között várható konkrét összefüggésekre vonatkozóan. Saját kutatásunk ezen hipotetikus kapcsolatok egy szeletének alapos feltérképezését tűzte ki célul: az életminőség és az álomtartalmak közti viszony megismerésére irányult. A vizsgálat során közép- és időskorú nők kéthetes álomnaplóinak tartalomelemzéséből nyert mutatókat vetettünk össze életminőségük számos dimenziójával. Ez utóbbi mérésére a WHOQOL-100 kérdőívet használtuk. Az álmok elemzése céljából a Hall és Van de Castle által speciálisan az álmokra kidolgozott tartalomelemző módszert alkalmaztuk. A korrelációs összefüggések feltárásán túl megvizsgáltuk azt is, hogy mely álomtartalmak képesek bejósolni az életminőség egyes tárgyköreit, valamint összehasonlításra kerültek az önmagukat betegnek valló nők álmai azokéval, akik egészségesként definiálták magukat. Az elemzésekből származó eredmények összecsengenek: az álombeli agresszív, barátságos, illetve szexuális interakciók mennyisége és egymáshoz viszonyított aránya az éber életminőség érzékeny tükrének bizonyult. Továbbá az álmokban megjelenő kommunikációs eszközök száma és az ezekhez kapcsolódó cselekedetek mennyisége szintén az életminőség aktuális szintjének konzisztens álombeli jelzőjeként lépett fel. Eredményeink fő vonala támogatja az álmodás kontinuitás-elméletét, azonban az álombeli „pech” tartalma éppen ennek ellentmondó összefüggéseket mutat: ez a párkapcsolatban élők körében, valamint a magukat egészségesnek vallók körében bizonyult gyakoribbnak. A szerzők eredményeik értelmezése kapcsán saját feltételezéseiket is ismertetik.

Restricted access

P Cohen S West L Aiken 2003 Applied multiple regression/correlation analysis for

Open access
Pszichológia
Authors: Brigitta Tóth, Roland Boha, Eszter Kormann, Zsófia Anna Gaál, Anikó Kónya, and Márk Molnár

Irodalom 1. Brecht , M. , Singer , W. , Engel , A. K. ( 1998 ): Correlation analysis of corticotectal interactions in the cat visual system . Journal Neurophysiology

Restricted access

. D. Griffin R. Gonzalez 1995 Correlational analysis of dyad-level data in the exchangeable case Psychological Bulletin

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Wei-Ran Zhou, Min Wang, Hao-Hao Dong, Zhaojie Zhang, Xiaoxia Du, Marc N. Potenza, and Guang-Heng Dong

-related trials among each group. Then, the BOLD data for all subjects were submitted to correlation analyses with the craving scores. Next, correlation analysis was performed on FC strength and craving scores ( Fig. 1F

Open access

A serdülőkori pszichológiai jóllét multidimenzionális mérőeszköze: Az EPOCH kérdőív magyar változatának (EPOCH-H) pszichometriai jellemzői

A multidimensional measure of adolescent psychological well-being: Psychometric properties of the Hungarian version of the EPOCH scale (EPOCH-H)

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Author: Láng András

. Personality and Individual Differences , 37 ( 7 ), 1359 – 1369 . Cohen , J. , Cohen , P. , West , S.G. , & Aiken , L.S. ( 2003 ). Applied multiple regression/correlation analysis

Open access

interaction, physical health components, the amount of weekly gaming and problematic gaming behavior (GAS scores). The total GAS scores were also used in this analysis, but other variables’ coding was not modified for the purpose of correlation analysis

Open access

Cohen, J., Cohen, P., West, S. G. & Aiken, L. S. (2003). Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral science (3rd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Aiken L. S

Open access

examine relationship between results of clinical assessments and functional connectivity, Pearson correlation analysis tested relations between the functional seed-target connectivity and behavioral performance. Statistical analyses were conducted by using

Open access

. All values were expressed as the mean and standard deviation ( SD ). To assess the relationship between gambling severity (CPGI-PGSI) and EEG recordings, we used a Pearson’s partial correlation analysis that controlled for age, education, BDI score

Open access