Search Results

You are looking at 11 - 20 of 37 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

= Lakó György (szerk.): A magyar szókészlet finnugor elemei 1–3 . Budapest : Akadémiai Kiadó , 1967–1978 . Miklosich 1872

Restricted access

Honti, László. 2004. „The missing link“, avagy rokon-e a magyar toll és a finn sulka? [Are Hungarian toll and Finnish sulka related?]. In E. Mészáros, S. Szeverényi and B. Wagner-Nagy (eds.) Mikola-konferencia 2002. Szeged: SzTE Finnugor Tanszék

Full access

] Virittäjä 49 148 58 Rédei, Károly 1997. A magyar nyelv helye a finnugor nyelvek között [The place of Hungarian

Full access

khantov [Khanty Mythology]. Tomsk : Izdatel’stvo Tomskogo Universiteta . (Entsiklopediya ural’skikh mifologiy 3.) Rombangyejeva , E. I. 1975 Az asszonyi elet [The Woman’s Life]. In Gulya , Janos (ed) A vizimadarak nepe. Tanulmänyok a finnugor

Restricted access

103 119 166 Ortutay , Gyula 1960 A finnugor kutatások nemzetközi jelentősége [The International Significance of Finno-Ugric Research]. Magyar Tudomány 12 (1960) 733–736. Ortutay G

Restricted access

] Új Erdélyi Múzeum 1 109 22 Bereczki, Gábor 1998. A magyar nyelv finnugor alapjai [Die finnougrischen

Full access

finnugor nyelvészet története 1850-től 1920-ig [The history of Hungarian and Finno-Ugric linguistics in Hungary from 1850 to 1920)]. In: Szathmári (1970, 13–26). Bogár, Edit G. 2006. Az etimológus Simonyi és

Full access

54 267 304 Lakó, György 1991. A magyar mondatszerkezet finnugor sajátosságai [Finno-Ugric properties of Hungarian syntax]. JPTE, Pécs

Full access

:1.) Zsirai , Miklós 1937: Finnugor rokonságunk . [Our Finno-Ugric Relatives]. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia. (Second, updated edition: Budapest 1994. Trezor Kiadó.) Zsirai M. Finnugor rokonságunk 1937

Restricted access

Munksgaard. Hajdú, P. (1988 4 ). Bevezetés az uráli nyelvtudományba: a magyar nyelv finnugor alapjai. Budapest, Tankönyvkiadó. Bevezetés az uráli nyelvtudományba: a magyar nyelv

Restricted access