Search Results

You are looking at 11 - 20 of 195 items for :

  • "gyógyszerek" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Balázs Répásy, Dóra Endrei, Antal Zemplényi, István Ágoston, and Imre Boncz

by social security and the change of the admission or the social security support. [32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek

Restricted access

Paál T.: Generikus gyógyszerek. Orvostovábbképző Szemle, 2006, 13 , 13–23. Paál T. Generikus gyógyszerek

Restricted access

.egprn.org www.wonca.org Borvendég J.: A gyógyszerek törzskönyvezése és forgalomba hozatala az Európai Unió országaiban. LAM, 2007, 17 , 599

Restricted access

. Köteles F., Bárdos Gy. (2009b): Gyógyszerek perceptuális jellemzői és potenciális hatásaik. Kézirat, közlésre benyújtva. Kroenke, K. (2006): Physical symptom disorder: a simpler diagnostic category for somatization

Restricted access

Magyar K, Tóthfalusi L. Fate of drugs in the human body. Pharmacokinetics. In: Gyires K, Fürst Zs. (eds.) Principles of pharmacology. [A gyógyszerek sorsa a szervezetben. Farmakokinetika. In: Gyires K, Fürst Zs

Open access

Terhességi ritmuszavarok modern terápiás megközelítései

Modern therapeutic approaches of cardiac arrhythmias in pregnancy

Orvosi Hetilap
Authors: Ádám Riba, Barnabás Németh, Ferenc Árvai, Géza Lupkovics, and Tamás Tahin

antiaritmiás gyógyszerek aritmogén hatása. A proaritmiák korszerű klinikai szemlélete.] Orv Hetil. 1991; 132: 2243–2248. [Hungarian] 2 Adamson DL, Nelson-Piercy C. Managing

Open access

2013. október 3-án az Európai Unió Bírósága az orvostechnikai eszközök (93/42/EGK irányelv) és a gyógyszerek minősítése (2001/83/EK rendelet) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek értelmezésével kapcsolatban – az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában – döntést hozott. Orv. Hetil., 2014, 155(11), 429–433.

Restricted access

.] Springer Hungarica Kft., Budapest, 1995. [Hungarian] 3 Horkai, I.: List of the most common photosensitizing medications. [A leggyakoribb fotoszenzibizáló gyógyszerek

Open access

A szerző a renin-angiotenzin rendszert gátló gyógyszerek renoprotektív (vérnyomáscsökkentő és albuminuriát csökkentő), valamint cardiovascularis kockázatot csökkentő hatását kiemelve elemzi alkalmazhatóságukat krónikus vesebetegségben. Egy korábbi közlemény állításaival szemben alapvetőnek gondolja használatukat, elsősorban a kalciumantagonista gyógyszerekkel kombinációban. Számos irodalmi hivatkozás alapján felveti, hogy a RAS-gátló gyógyszerek együttadásának lehetősége még nem vethető el teljesen, bár most még nem javasolt. Orv. Hetil., 2013, 154, 753–756.

Restricted access

Absztrakt:

A fejlett országokban mindinkább nő az idős személyek számaránya, ami odavezet, hogy az idős betegek gyógyszeres terápiája egyre fontosabb helyet foglal el az egészségügyben. Fontos biológiai változások jellemzik az idős egyének szervezetét, melyeknek kihatásuk van a gyógyszerek farmakokinetikájára és farmakodinámiájára is. A vesefunkció fokozatos beszűkülése a gyógyszeradagolás módosítását igényelheti. Bizonyos gyógyszerek és gyógyszer-interakciók potenciális veszélyt jelentenek ezen populáció számára. Ezért az idős betegek kezelése során számos faktort kell mérlegelni, beleértve a társbetegségeket, a kognitív funkciót és a szociális helyzetet is. Ugyanakkor a gyógyszerterápiában, ezen belül a polypragmasiában részesülő idősek esetén a legrosszabb a gyógyszerek kockázat–haszon aránya. Ennélfogva a geriátriai farmakoterápia fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy az időskor fiziológiás változásait a napi gyakorlaton kívül már a gyógyszerfejlesztés és -kiszerelés megtervezése során is figyelembe vegyék. A jelen közlemény áttekinti az idős betegek gyógyszeres kezelését befolyásoló legfontosabb faktorokat. Orv Hetil. 2019; 160(23): 896–907.

Restricted access