Search Results

You are looking at 11 - 17 of 17 items for :

  • "hiatal hernia" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A funkcionális gasztroenterológiai vizsgálatok (intraoesophagealis pH-mérés, nyelőcső-manometria, szcintigráfia, impedanciavizsgálat) egyre inkább nélkülözhetetlenek az endoszkóposan negatív felső gastrointestinalis panaszokkal rendelkező betegek diagnosztikájában és adekvát kezelésében. Betegek és módszer: Munkánkban négy olyan típusos esetet ismertetünk, amikor e vizsgálatok segítségével sikerült a korrekt diagnózist felállítani, és ennek alapján a megfelelő terápiás stratégiát kialakítani. Közülük két fiatal beteg gastrooesophagealis reflux tünetegyüttes miatt, két beteg pedig nyelési panaszok miatt került vizsgálatokra. Az intraoesophagealis pH-mérést Zinetics többször használatos, 24 órás intraoesophagealis egy-, illetve kétcsatornás katéterrel, a nyelőcső-manometriát Zinetics négycsatornás EMC-katéterrel, folyadékperfúziós módszerrel végeztük. Esetismertetések: Refluxtünetekkel rendelkező betegeink közül egyiküknél alsó oesophagussphincter-inkompetencia talaján kialakult 24 órás pH-méréssel igazolt kóros gastrooesophagealis savas refluxot észleltünk hiatus hernia és megtartott nyelőcső-perisztaltika mellett az oesophagealis és extraoesophagealis tünetek hátterében. Mivel teljes panaszmentessége protonpumpagátló kezeléssel sem volt biztosítható, antirefluxműtétet indikáltunk. Másik betegünknél normális oesophagus-pH-mérési és a manometriás eredmény alapján hiperszenzitív oesophagust véleményeztünk, a protonpumpagátló adagját duplájára emeltük. Jelenleg mindkét betegünk panaszmentes. Másik két betegünk nyelési képtelenségről, jelentős fogyásról panaszkodott. A nyelőcső-manometria alapján mindkettőjüknél nem relaxáló alsó oesophagealis sphinctert, hipomotilis nyelőcsövet, achalasiának megfelelő képet észleltünk. Endoszkópos nyelőcső-ballondilatációt követően a betegek nyelése rendeződött, táplálkozásra képessé váltak. Következtetések: Eseteink jól példázzák a 24 órás pH-mérés és a manometria szerepének jelentőségét a gastrooesophagealis refluxbetegség és a nyelési nehezítettség, az extraoesophagealis manifesztációk, a nem cardialis eredetű mellkasi fájdalom diagnosztikájában. E vizsgálatok fontos szerepet játszanak a helyes terápiás stratégia kialakításában, a műtéti vagy endoszkópos operatív kezelés indikálásában és e beavatkozások után a betegek követésében.

Restricted access

Kalmár ÖP Horváth 2008 Laparoscopic repair of large hiatal hernia with teres ligament: midterm follow-up: a new surgical procedure Surg

Restricted access

L Cseke K Kalmár ÖP Horváth 2008 Laparoscopic repair of large hiatal hernia with teres ligament

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Katalin Kalmár, József Baracs, Anita Illés, József Czimmer, Csaba Weninger, and Örs Péter Horváth

ÖP Horváth 2004 Prevention of recurrence by reinforcement of hiatal closure with ligamentum teres in laparoscopic repair of large hiatal hernias Surgical Endoscopy

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Zsolt Simonka, Attila Paszt, Tibor Géczi, Szabolcs Ábrahám, Illés Tóth, Zoltán Horváth, József Pieler, János Tajti, Ákos Varga, László Tiszlavicz, István Németh, Ferenc Izbéki, András Rosztóczy, Tibor Wittmann, and György Lázár

Varga G, Cseke L, Kalmár K, Horváth OP: Prevention of recurrence by reinforcement of hiatal closure using ligamentum teres in laparoscopic repair of large hiatal hernias. Surg Endosc 2004; 18: 1051–3 Horváth OP

Restricted access

BP Müller-Stich 2008 Is a barium swallow complementary to endoscopy essential in the preoperative assessment of laparoscopic antireflux and hiatal hernia surgery? Surg Endosc

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: Narges Eslami, Marzieh Tavakol, Mehrnaz Mesdaghi, Mohammad Gharegozlou, Jean-Laurent Casanova, Anne Puel, Satoshi Okada, Saba Arshi, Mohammad Hassan Bemanian, Morteza Fallahpour, Rasool Molatefi, Farhad Seif, Samaneh Zoghi, Nima Rezaei, and Mohammad Nabavi

affecting different sites of his skin, mucous membranes, and nails since early childhood. He was diagnosed with hiatal hernia with remarkable gastroesophageal reflux at age of 11 months that required a surgical intervention. He also suffered from recurrent

Restricted access