Search Results

You are looking at 11 - 20 of 44 items for :

  • "homelessness" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

translation. References Budapest Esély Nonprofit Kft ( 2014 ): Hajléktalanügyi kutatás [Study on Homelessness]. Manuscript

Restricted access

Imre Kertész's current role in the German debate about the Holocaust is contrasted to the reception of Daniel Jonah Goldhagen, the influence of György Lukács, and the prominence of Martin Walser. Kertész's popularity in Germany dovetailed with that of Goldhagen, but whereas the latter's impact was fleeting, Kertész has become a guardian of Holocaust memory in Germany. While Goldhagen repudiated past German culture, Kertész is both a survivor of the Holocaust and champion of a lost Central European Jewish-German culture, in the tradition of Wagner, Nietzsche, and Thomas Mann. In this capacity he serves as an anti-Lukács, reviving or rather honoring a lost cosmopolitan tradition. Both Kertész and Walser capture the adolescent confusion, but the message and cosequences of Kertész's camp experiences of 1944 and 1945 and Martin Walser's autobiographical account of the same years in the Hitler Jugend are starkly different. In the present German dialogue on the Holocaust, Kertész's language of homelessness acts as an antedote to Walser's cult of the Heimat.

Restricted access

In 2013 Typhoon Haiyan, the largest typhoon ever recorded in the Philippines, devastated several portions of the country. This resulted in more than 7,000 deaths and thousands of people were misplaced or were made homeless. The aim of this study is to design and produce a transitional shelter prototype, for the victims of typhoon Haiyan. The shelter is affordable, easy to construct using basic tools and that can provide maximum space for a family of five while being able to withstand an onslaught on another incoming typhoon. Furthermore, this paper presents a design concept for a transitional shelter incorporating the Bent Method of construction while only using locally sourced coco lumber and actual validation on a full scale prototype. In order to achieve this objective, site analysis as well as consultations and interviews with the victims were being done and the results evaluated. Second, the conceptual designs as well as the method are presented to the local government and the beneficiaries of the shelter to obtain feedback. Third, the construction of a prototype was then employed to evaluate the construction conditions as well as the spatial considerations for the users. The proposed shelter used only locally sourced materials, manpower and simple tools for a family of five members. Finally, a post evaluation analysis was conducted in order to obtain feedback on the performance of the shelter and provide future knowledge in improving the design and its use. This study shows how due to the design of the shelter, the families were able to develop their own spaces as well as make subtle design alterations according to their expanding needs. Results from these studies reveal that by understanding the needs of the users, the design and methodology of the ‘I-Siguro Da-an’ transitional shelter was effective and practical in providing temporary housing for the victims of the typhoon.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A WHO adatai szerint évente több mint 2 millió ember hal meg alkoholabúzus miatt. Az alkoholt fogyasztók egy része a sürgősségi betegellátó rendszerben jelenik meg. Van, aki csupán józanodás céljából, van, aki az alkoholfogyasztással összefüggésbe hozható baleseti sérülés miatt, és van, aki az ehhez köthető belgyógyászati betegségei következtében. Célkitűzés: Kutatásunk céljául tűztük ki, hogy feltárjuk, hány alkoholbefolyásoltság alatt álló beteg kerül be a kórházi sürgősségi ellátórendszerbe, illetve a finanszírozás szempontjából mekkora terhet rónak az ellátóosztályra. Módszer: Kutatásunkat a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja Sürgősségi Betegellátó Tanszékének Sürgősségi Betegellátó Osztályán végeztük, a 2016. január 1. és december 31. közötti időszakban. Mintánkat a Sürgősségi Betegellátó Osztályon megjelent, alkoholbefolyásoltság alatt álló, felvételre jelentkező betegek alkották (n = 1326). Az adatokat dokumentumelemzés keretén belül értük el. Az adatok elemzését SPSS 22.0 statisztikai szoftverrel végeztük. Eredmények: A bekerülő betegek 78%-a férfi volt. A minta átlagéletkora 50 ± 14,518 év volt. A lakhellyel rendelkezők a minta 71,1%-át, míg a hajléktalan betegek a 28,9%-át képezték. A triage-skála szerint 608 beteg a T5-ös kategóriába került, mivel csak detoxikálásra volt szükségük. A tudatszint tekintetében a betegek 93,7%-a a Glasgow Kóma Skála (GCS) szerinti 14 vagy 15 pontot kapott. A betegek 14,6%-a nem várta meg az orvosi vizsgálatot. A járó- és fekvőbeteg-ellátás keretén belül is, ezen betegek ellátása nyereségesnek mondható a vizsgált változók tekintetében. Következtetés: A sérülések diagnosztikája és ellátása a hazai irányelveknek megfelelően történik. A várttal ellentétben ezen betegek ellátása nyereséges az osztály számára, bár a kiadások szempontjából csak a fix költségek kerültek összegzésre. Orv Hetil. 2019; 160(43): 1698–1705.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Erika Marek, Réka Kalmár, Nóra Faubl, Zsuzsa Orsós, and Tímea Németh

Absztrakt:

Bevezetés: Kutatásaink során egészségügyi dolgozók körében vizsgáltuk a legnagyobb hazai etnikai kisebbséggel, a roma populációval kapcsolatos előítéletek jelenlétét az egészségügyi ellátás során. Célkitűzés: Válaszokat kerestünk arra, hogy az ellátórendszerben esetlegesen jelen lévő előítélet mennyire befolyásolhatja ezen csoportok ellátáshoz való hozzáférését, az ellátás minőségét és ezeken keresztül a páciensek egészségét. Módszer: Félig strukturált interjúkat készítettünk 2017. június és 2018. május között 13 interjúalannyal. A diktafonnal rögzített interjúk leiratát kvalitatív módszerekkel értékeltük. Eredmények: Válaszadóink általánosságban megerősítették az előítéletek jelenlétét az egészségügyi ellátórendszerben. Kevéssé jellemző az előítéletes attitűd és diszkriminatív magatartás azokon az osztályokon, ahol eleve gyakoribb a hátrányos helyzetű (HIV-pozitív, hajléktalan) betegek előfordulása (például infektológia). Az előítéletesség nem kifejezetten a roma etnikai kisebbség felé irányul, hanem kiterjed olyan populációkra is, amelyek rossz társadalmi-gazdasági körülmények között, mélyszegénységben élnek, vagy amelyek rossz egészségi állapotának hátterében önromboló magatartásformák feltételezhetők (alkoholizmus, droghasználat). Válaszadóink határozott véleménye szerint az esetleges előítéletesség nem vezet a mindenki számára hozzáférhetőnél rosszabb ellátáshoz, sőt gyakran inkább pozitív diszkrimináció valósul meg. Az előítéletesség közvetlenül nem vezet rosszabb egészségi állapothoz, az azonban nem zárható ki, hogy közvetve hozzájárulhat, amennyiben a beteg egy korábban megélt vagy vélt negatív tapasztalat miatt a későbbiekben nem fordul időben orvoshoz. Következtetés: Felméréseink megerősítették a romák iránti előítéletesség alkalomszerű jelenlétét a hazai egészségügyi ellátórendszerben, vizsgálatunk alapján azonban a roma populáció rosszabb egészségi mutatóihoz ez kevéssé járul hozzá. Eredményeink felhívták a figyelmet arra is, hogy a megelőzés szempontjából kulcsfontosságú mindkét fél edukációja, valamint az ellátók kiégésprevenciója. Orv Hetil. 2020; 161(19): 789–796.

Open access

446 450 Buchér, J. B., Thomas, K. M., Guzman, D. és mtsai: Community-based rapid HIV testing in homeless and marginally housed adults in San Francisco. HIV Med

Restricted access

. Het bordeelverbod opgeheven, Prostitutie 2000-2001 Fleurke, F. - Montfort, A. J. G. M. van - de Vries, P. J. (2003): Powerful governance for homeless people? Content and

Restricted access

Molnár G. The homeless health care services, with special respect to their psychological state. In: Glatz F. (ed.) Living situation, quality of life, dead-ends and ways out. [A hajléktalanok egészségügyi ellátása

Restricted access

Nelson, G., Aubry, T., Lafrance, A.: A review of the literature on the effectiveness of housing and support, assertive community treatment, and intensive case management interventions for persons with mental illness who have been homeless. Am. J

Restricted access

, L. & Bowden-Jones , H. ( 2015 ). Rates of problematic gambling in a British homeless sample: A preliminary study . Journal of Gambling Studies , 31 ( 2 ), 525 – 532 . Stewart

Open access