Search Results

You are looking at 11 - 20 of 173 items for :

  • "hyperplasia" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Egy különleges pancreaselváltozás: kevert differenciációjú nodularitás és diffúz szigetsejtes hyperplasia

A peculiar pancreatic lesion: nodular foci of trilineage differentiation and diffuse islet cell hyperplasia

Orvosi Hetilap
Authors:
Attila Zalatnai
,
Judit Tőke
,
Gergely Huszty
,
Katalin Müllner
, and
Miklós Tóth

Összefoglaló. A szerzők egy különleges pancreaselváltozás esetét ismertetik, melyben az acinusok neuroendokrin jellegű transzformációja diffúz, atípusos megjelenésű szigetsejtes hyperplasiával társult, valamint a pancreas mindhárom sejtvonalát (acinaris, ductalis, insularis) tartalmazó nodulusok képződtek. A komplex megjelenés ellenére a kórfolyamat nem járt endokrin tünetekkel. Esetünkben a kiváltó ok hátterében a struktúrák kóros progenitorsejt-differenciációja állhatott. Az irodalomban ilyen közlés eddig nem ismert. Orv Hetil. 2021; 162(6): 227–232.

Summary. The authors present a case of a peculiar pancreatic lesion, in which the neuroendocrine transformation of the acini was associated with a diffuse, atypical insular hyperplasia, and micronodules exhibiting trilineage differentiation. Despite the complex alteration, no endocrine symptoms were noted. The case may represent the result of an abnormal pancreatic differentiation raising the possibility of reprogramming of the progenitor cells. To the best of our knowledge, this is the first report of such a lesion in the literature. Orv Hetil. 2021; 162(6): 227–232.

Open access

Soy is increasingly used as a food additive. In women, it is recommended as an alternative to hormonal replacement therapy and/or a preventive agent against breast cancer and osteoporosis. Previous data revealed that rats fed on raw soybean diet developed pancreas hypertrophy and hyperplasia. An animal model was used in our experiment to examine the effects of raw soybean on parotid gland of rats. The purpose of this study was to light on the role of different neuropeptide-containing nerve fibres on changes in the acinar cells. The morphological structure and the neuropeptide-containing nerve fibers (NPY, GAL, SOM, SP, CGRP, VIP) of the glands were examined by light and electronmicroscopy. Significant increase of the organ weight was detected in the animals fed by raw soybean compared to control samples. Changes in the number of different neuropeptide-containing nerve fibres were various: Significant decrease in the NPY-immunoreactive (IR) and significant increase in the GAL-IR nerve fibres were observed. Slight but not significant increase in VIP-IR; and no changes in the other IR nerve fibres were found. The electronmicroscopic alterations of acinar cells were manifest, where a large number of undifferentiated glandular cells were seen among the acini. Some of these cells contained two nuclei and their cytoplasm contained only a few secretory granules. These granules were similar to those in the mucous cells but not to the serous ones. The results presented here provide direct morphological evidence for the role of raw soy on the density of different neuropeptide-containing nerve fibres inducing proliferation in the acinar cells of parotid glands from rats. It is suggested that the hypertrophic changes in the glands might be caused by the alterations of nerve fibres.

Restricted access

Neurofibromatosisban szenvedő anya hétéves leánya alsó állcsontjának középvonalában kifejlődő, klinikailag gingivalis hyperplasia képében jelentkező neurofibroma

A midline neurofibroma, clinically manifested as a mandibular gingival hyperplasia in a seven-year-old girl whose mother suffers from neurofibromatosis

Orvosi Hetilap
Authors:
Mária Eper
,
Péter Nagy
, and
István Gera

.] Fogorv Szle. 2013; 106: 3–6. [Hungarian] 23 Nolte JW, Baart JA, van der Waal I. A gingival hyperplasia in a patient suffering from neurofibromatosis

Open access

A primer hyperaldosteronismus genetikája

The genetic background of primary aldosteronism

Orvosi Hetilap
Authors:
Bálint Vékony
and
Péter Igaz

A szekunder magas vérnyomás egyik leggyakoribb oka a primer hyperaldosteronismus. A primer hyperaldosteronismus a mellékvesekéreg autonóm aldoszteron-túltermelésével jár; a magas szérum-aldoszteronszint magas vérnyomáshoz és hypokalaemiához vezethet, kezeletlenül pedig számos patofiziológiai következményt von maga után. Diagnózisa és kezelése a beteg tünetmentességét vagy akár teljes gyógyulását eredményezi, mivel kórformától függően műtéti úton gyógyítható vagy gyógyszeresen kezelhető. A diagnózis felállításának nehézségei miatt jelenleg gyakran aluldiagnosztizált kórkép. Két leggyakoribb formája az egyoldali aldoszterontermelő adenoma és a bilaterális adrenalis hyperplasia. Az esetek többségében a betegség kialakulása sporadikus, de léteznek ritka öröklődő formái: a familiaris hyperaldosteronismus I–IV. és a primer hyperaldosteronismus görcsökkel és neurológiai abnormalitásokkal szindróma. Az I-es típusú familiaris hyperaldosteronismust a kortizol- és aldoszteron-bioszintézis utolsó lépését katalizáló enzimet kódoló gének kiegyenlítetlen átkereszteződése okozza, míg a többi öröklődő kórkép kialakulásáért ioncsatornákat kódoló gének mutációi felelősek. A sporadikus adenomák döntő részében a betegség kialakulásában kulcsszerepet játszó szomatikus mutációk mutathatók ki. E szomatikus mutációk által érintett gének között szép számmal találunk az öröklődő formákban csírasejtes mutációk révén érintett géneket, ami az öröklődő és a sporadikus formák közös patomechanizmusára utal. Összefoglaló cikkünkben a primer hyperaldosteronismus genetikai hátterét, a familiaris és sporadikus formáiban szerepet játszó géneket és ezek mutációit mutatjuk be, kitekintve ezen ismeretek tudományos, terápiás és diagnosztikus relevanciáira is. Orv Hetil. 2023; 164(9): 332–338.

Open access

In this report, the late clinical, necropsy, and histopathological findings of idiopathic gastric stasis in an ostrich are described, with special attention to the proventriculus. An ostrich with clinical signs of gastric stasis was brought to our clinic in a state of impending death that could not be reversed with emergency medical care. At necropsy, the koilin layer of the gizzard was uneven without ulcerations. The proventriculus was distended with food items without impaction and mucosal lesions. None of the most typical aetiological factors including foreign objects, Macrorhabdus ornithogaster and parasitic infection with Libyo­stron­gylus douglassii was present. Histologically, the proventriculus was characterised by hyperplastic mucosa with luminal buds and necrotic cells in the lumen. Immunochemistry for proliferating cell nuclear antigen (PCNA) revealed a high rate of proliferation in epithelial cells of the glandular and mucosal lining in the proventriculus neighbouring the affected gizzard: approximately 88.6% of the cells were immunoreactive as compared to 34.4% of the cells in control ostriches used for comparison. In conclusion, in the absence of gizzard contraction, the mucosal lining of the proventriculus is hyperplastic with a high rate of proliferation that may help compensate the distension due to the accumulation of food items.

Restricted access

Claudins are key tight junctional proteins between adjacent epithelial, mesothelial or endothelial cells, which are responsible for the permeability of the paracellular space. This paper describes that the endothelial cells of normal hepatic arterioles, portal venules and portal lymphatics as well as the endothelium of sinusoids from dogs show strong membranous claudin-5 cross-reactivity. In 25 liver biopsy samples taken from dogs with portal vein hypoperfusion, an increased number of arterioles was detected in the portal areas (PAs) by the use of humanised anti-claudin-5 antibody. The increased number of hyperplastic hepatic arterioles per PA was 5–6, 8–12 and 15–20 in the case of small, medium-sized and large PAs, respectively. It is suggested that the claudin-5 marker can improve the detection of hepatic arteriolar proliferation in the PAs of liver samples.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Zsolt Vajda
,
Gergő Borbély
,
Zsuzsa Jakab
,
Péter Riesz
, and
Károly Rácz

Török, D., Eckhardt, G., Sólyom, J.: Twenty years experience in rapid adentification of congenital adrenal hyperplasia in Hungary. Eur. J. Pediatr., 2003, 162 , 844–849. Sólyom J

Open access

1991 13 17 21 Weber, A. M., Belinson, J. L., Piedmonte, M. R.: Risk factors for endometrial hyperplasia

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Gábor Sohár
,
Nikolette Szücs
,
Károly Rácz
,
Béla Merkely
,
Kálmán Hüttl
,
Pál Sármán
,
Andrea Györkös
, and
Beáta Gasztonyi

367 1605 1617 Malchoff, C. D., MacGillvra, D., Malchoff, D. M.: Adrenocortical hormone-independent adrenal hyperplasia. Endocrinologist

Open access