Search Results

You are looking at 11 - 20 of 54 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

-Feketekapu) . Archaeologiai Értesíto (Budapest) 128 , 177 – 209 . Hajnal Zsuzsanna 2005 Késo antik jellegu kerámia a kölked-feketekapui avar

Restricted access

A közlemény a királyházai (Korolevo, Ukrajna) Nyalábvár 2015-2016. évben feltárt, 3. számú helyiségét és az ott talált leleteket ismerteti.

Restricted access

Régészeti Adatok Az Árpád-Kor Kerámiaművességéhez: Székkutas, Sós-Halmi-Dűlő

New Archaeological data on the Pottery of the Árpádian age: Székkutas, Sós-Halmi-Dűlő

Archaeologiai Értesítő
Authors:
Judit Szigeti
,
Viktor Csányi
, and
Zoltán Rózsa

Tanulmányunkban egy 2014–15 folyamán, Székkutason (Csongrád megye) feltárt Árpád-kori településrészlet házaiból előkerült kerámiaanyag feldolgozásának eredményeit mutatjuk be, adalékkal szolgálva a 12. századi kerámiakutatás adataihoz.

Presented here are the results of the assessment of the pottery finds from the houses of an Árpádian Age settlement, a section of which was uncovered at Székkutas (County Csongrád) in 2014–2015, which can contribute to studies on 12th-century pottery.

Restricted access

Jahre alte Götterbilder in der Gemarkung der Stadt Budapest) 7 35 39 Korek J. 1958-1959 Vonaldíszes kerámia

Restricted access

A szerző áttekinti a kultúra temetőinek kerámia leletanyagát, azt vizsgálva, hogy abban milyen mértékben vannak jelen olyan típusok, elemek, amelyeket Bognár-Kutzián Ida a kultúra késői (B) fázisa jellegzetességeiként ismert fel. Ezt követően áttekinti mindazon edényféleséget, amelynek a kultúra belső időrendje szempontjából jelentősége lehet. Végül foglalkozik a polgár-basatanyai temető sírjainak időrendjével is.

Restricted access

A cikk célja az Eötvös Loránd Tudományegyetem expedíciója által Bibracte (Közép-Franciaország) kelta oppidumának területén feltárt monumentális, bazilikális alaprajzú épület keltezése. Ezt más típusú, kronológiai szempontból „érzékeny” leletek hiányában a régészeti feltárás során tett stratigráfiai megfigyelések, valamint az építési rétegekből előkerült kerámia leletanyag vizsgálata teszi lehetővé. Az elemzés következtetése az, hogy a bazilika építése a La Tène D2b (Kr. e. 50/Kr. e. 30) periódusra tehető, és ezzel Galliában a legkorábbi ilyen típusú építménynek tekinthető.

Restricted access

2005 Késő antik jellegű kerámia a Kölked-feketekapui avar kori telepről (Keramik spätantiken Charakters aus der awarenzeitlichen Siedlung Kölked-Feketekapu). ComArchHung, 437–480. 2006 Gyorskorongolt kerámia a

Restricted access

A római kerámia füstölők funkciójának kérdése régóta vitatott. A zalalövői füstölőtál-anyag feldolgozása során nyert információk, valamint az ókori források alapján megcáfolható, hogy a füstölőket olajlámpaként, libációs edényként, gyümölcsöstálnak vagy virágcserépnek használták volna. A turibulu-mok a római háztartás alapfelszereléséhez tartoztak (Liv. XXIX,14,13), és az égésnyomok alapján a házi isteneknek rendszeresen bemutatott füstáldozatra szolgáltak. Nevük a leggyakrabban füstölt anyagból, a tömjénből ered, amelynek égetése a kultikus célokon túl praktikus előnyökkel is járt. A kereszténység terjedésével párhuzamosan a füstölőtálak eltűntek a római életből, mivel a keresztények a füstölés szokását pogány cselekedetnek tartották, és teljes mértékben elutasították.

Restricted access

Holl. I. 1955 Külföldi kerámia Magyarországon (XIII-XVI. század). BudRég 16 , 147-197. Külföldi kerámia Magyarországon (XIII-XVI. század) BudRég

Restricted access

A csípőprotézis-választás nehézségeinek és felelősségének bemutatása egy eset kapcsán

The hip replacement type choice: presentation of difficulty and responsibility about a case

Orvosi Hetilap
Authors:
Dragos Schiopu
,
F. Pieter Reynders
, and
S. Tamás Illés

Összefoglaló. A felszínpótló, fém a fémen csípőízületi protézisek reneszánszukat élték a 2000-es években. Elsősorban fiatal, aktív betegek esetében javasolták használni a remélt elméleti előnyök, mint a combfej csontállományának megőrzése, a csípőízület biomechanikájának fenntartása, a luxatio kockázatának csökkentése, a polietilén törmelékek és kopástermékek hiánya miatt. Bemutatunk egy beteget, akinél 19 éves korában kétszeri vesetranszplantációt követő, hosszan tartó szteroidkezelés következtében kialakult kétoldali combfejnekrózis miatt került sor felszínpótló, fém a fémen csípőprotézis beültetésére. A harmadik posztoperatív évtől mindkét csípőt érintő, fokozatosan súlyosbodó fájdalom, pszichés tünetek, valamint ismételt veseelégtelenség alakult ki. A tünetek hátterében kifejezetten magas Co-Cr szérumszintet, a csípőízület környezetében pszeudotumor-kialakulást, kiterjedt acetabularis cystákat, a combnyakak jelentős elvékonyodását találtuk, mely jobb oldalon periprotetikus combnyaktörést okozott. A revíziós műtétek során talált kiterjedt szöveti metallosis eltávolítását követően a felszínpótló protéziseket cement nélküli kerámia–kerámia totális protézisekre cseréltük. A revíziókat követően a lokális és pszichés tünetek megszűntek, a szérum Co-Cr szintje normalizálódott, ami lehetővé tette a harmadik vesetranszplantáció elvégzését is. Páciensünk csípőrevíziókat követő gyors javulása közvetett bizonyítékként szolgál a Co-Cr ionok negatív szerepére mind a helyi, mind a szisztémás szöveti reakciókban, így a transzplantált vese károsodásában. Esetünk tanulságai, hogy szervtranszplantációt követően kerülni kell a fém a fémen protézisek használatát, valamint hogy nem elég a csípőízületi protézis indikációjának felállítása és a legmodernebbnek tartott protézis használata. Különös gonddal és elmélyülten kell elemezni a beteg járulékos körülményeit, gyógyszerelését, társbetegségeit is ahhoz, hogy a legmegfelelőbb típusú protézist tudjuk kiválasztani, ami nem megkerülhető felelőssége az ortopéd sebészeknek. Orv Hetil. 2021; 162(20): 800–805.

Summary. The surface replacement, metal on metal hip prostheses, experienced a renaissance in the 2000s. It has been recommended for use primarily in young, active patients due to expected theoretical benefits such as preserving femoral bone stock, maintaining hip joint biomechanics, reducing the risk of dislocation, and lacking polyethylene debris abrasion products. We present a patient who had resurfacing prosthesis because of bilateral femoral head necrosis due to long-term steroid treatment following double kidney transplantation at the age of 19. In the third postoperative year, progressive pain in both hips, psychiatric symptoms, and recurrent renal failure developed. We found extremely high serum Co-Cr levels, pseudotumor formation of the hip joint, extensive acetabular cysts, and significant thinning of the femoral neck, followed by a periprosthetic femoral neck fracture on one side. After removing the extensive tissue metallosis found during the revision surgeries, the surface replacement prostheses were replaced with cementless ceramic–ceramic total prostheses. Following the revisions, local and psychiatric symptoms resolved, and serum Co-Cr levels normalized, allowing a third kidney transplant to be performed. The rapid improvement of our patient after prosthesis revisions serves as indirect evidence for the negative role of Co-Cr ions in both local and systemic tissue reactions, including damage to the transplanted kidney. Our case report shows that the use of metal on metal prostheses after organ transplantation should be avoided and simply setting up an indication for hip prosthesis and use the most modern type of prosthesis is inadequate. Depth analysis of the patient’s ancillary conditions, medications, co-morbidities are required to select the most appropriate prosthesis type, which is an unavoidable responsibility of orthopedic surgeons. Orv Hetil. 2021; 162(20): 800–805.

Restricted access