Search Results

You are looking at 11 - 20 of 21 items for :

  • "komplexitás" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

, F. ( 1973 ): A komplexitás, illetve egyszerűség mint személyiség-dimenzió . In: L. Halász (ed.), Művészetpszichológia . Budapest , Gondolat , 84 – 107 . 2. Craig , R. J

Restricted access

kreativitás és a komplexitás-preferencia hatása különböző komplexitásfokú labirintusfeladatok megoldására. In Salamon J. (szerk.) Az alkotó gondolkodás kutatási problémái szimpózium vitaanyaga . 5–29. Magyar Pszichológiai Társaság, Visegrád

Restricted access

. 21. Molnár M. , Boha R. , Benyovszky M. , Gaál Zs. A. , Tóth B. ( 2011 ): Öregedés és számolási teljesítmény: az EEG spektrális-, komplexitás-és hálózat-jellemzői . Ideggyógyászati Szemle

Restricted access

A közoktatás reformja és az oktatási rendszer iránti bizalom

Educational Reform and Trust in the Education System

Educatio
Authors: Marianna Kopasz and Zsolt Boda

. 15 Halász G. (2006) Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására. http://halaszg.ofi.hu/download/Hiroshima.pdf [Letöltve: 2018. 10. 31.] 16

Open access

. ( 1973 ): A komplexitás törvényszerűségei és néhány gyakorlati következményük [Laws of Complexity and Some Practical Consequences] . Budapest : Neumann János Számítógéptudományi Társaság

Restricted access

A kognitív idegtudomány elmúlt 30 éve

Cognitive neuroscience in Hungary: 30 years

Magyar Pszichológiai Szemle
Author: Czigler István

folyamatait. Jelentős összefoglalót készített Kéri Szabolcs (Kéri, 2003) a kategoriális tanulás idegrendszeri mechanizmusairól. AZ EEG-FREKVENCIA ELEMZÉSE, KOMPLEXITÁS, HÁLÓZATOK Az EEG komplexitáselemzésének alkalmazását az MTA Pszichológiai

Open access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Karolina Janacsek, Tímea Tánczos, Tünde Mészáros, and Dezső Németh

emlékezeti rendszerek kapcsolata. Akadémiai Kiadó, Budapest Németh D., Ivády R. E., Miháltz M., Krajcsi A., Pléh Cs . (2006) A verbális munkamemória és morfológiai komplexitás. Magyar Pszichológiai

Restricted access
Pszichológia
Authors: Zoltán Kőváry, Ágnes Devecsery, Krisztina Jakab, Barbara Pusztai, Laura Agócs, Réka Kómár, and Gábor Orosz

Barron, F. (1973 [1953]): A komplexitás — illetve egyszerűség mint személyiségdimenzió. In: Halász László (szerk.), Művészetpszichológia . Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 84–108. Barron F

Restricted access

. , Abrams, D. , (1988) Social identifications: a social psychology of intergroup relations and group processes . Routledge, New York Hunyadi Gy . (1981) Kognitív komplexitás személyek és ideologikus tárgykörök

Restricted access

A hazai tehetséggondozás programjai, változások az elmúlt három évtizedben

The Programs of Hungarian Gifted Education, The Changes of the Last Thirty Years

Magyar Pszichológiai Szemle
Author: Balogh László

érvényesült a komplexitás a programokba való beválogatásban. Mi jellemzi a mai helyzetet? Nagy általánosságban történt előrelépés e területen is, de szép számmal vannak még gyenge pontok is. A fejlesztő folyamat kiindulási pontjául szolgáló tehetségkeresés

Restricted access