Search Results

You are looking at 11 - 16 of 16 items for :

  • "komplexitás" x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A kognitív idegtudomány elmúlt 30 éve

Cognitive neuroscience in Hungary: 30 years

Magyar Pszichológiai Szemle
Author: Czigler István

folyamatait. Jelentős összefoglalót készített Kéri Szabolcs (Kéri, 2003) a kategoriális tanulás idegrendszeri mechanizmusairól. AZ EEG-FREKVENCIA ELEMZÉSE, KOMPLEXITÁS, HÁLÓZATOK Az EEG komplexitáselemzésének alkalmazását az MTA Pszichológiai

Open access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Karolina Janacsek, Tímea Tánczos, Tünde Mészáros, and Dezső Németh

emlékezeti rendszerek kapcsolata. Akadémiai Kiadó, Budapest Németh D., Ivády R. E., Miháltz M., Krajcsi A., Pléh Cs . (2006) A verbális munkamemória és morfológiai komplexitás. Magyar Pszichológiai

Restricted access
Pszichológia
Authors: Zoltán Kőváry, Ágnes Devecsery, Krisztina Jakab, Barbara Pusztai, Laura Agócs, Réka Kómár, and Gábor Orosz

Barron, F. (1973 [1953]): A komplexitás — illetve egyszerűség mint személyiségdimenzió. In: Halász László (szerk.), Művészetpszichológia . Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 84–108. Barron F

Restricted access

. , Abrams, D. , (1988) Social identifications: a social psychology of intergroup relations and group processes . Routledge, New York Hunyadi Gy . (1981) Kognitív komplexitás személyek és ideologikus tárgykörök

Restricted access

A hazai tehetséggondozás programjai, változások az elmúlt három évtizedben

The Programs of Hungarian Gifted Education, The Changes of the Last Thirty Years

Magyar Pszichológiai Szemle
Author: László Balogh

érvényesült a komplexitás a programokba való beválogatásban. Mi jellemzi a mai helyzetet? Nagy általánosságban történt előrelépés e területen is, de szép számmal vannak még gyenge pontok is. A fejlesztő folyamat kiindulási pontjául szolgáló tehetségkeresés

Restricted access

A tanórán és iskolán kívüli tanulási elfoglaltságok motivációjának kvalitatív vizsgálata kiemelkedő kognitív képességű tanulóknál

Qualitative Analysis of the Motivation of Extracurricular and Outside School Learning Activities in Students with High Cognitive Abilities

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Szilvia Fodor, Judit Páskuné Kiss, János Máth, and Ágota Fehér

szociális tényezők kölcsönhatásának eredménye, valamint relatív jellegű, megállapítása az átlagoshoz vagy akár az átlag felettihez történő viszonyításban történik. Az egyik legújabb tehetségfejlődési modell, a Bontakozó Komplexitás Elmélete (Evolving

Open access