Search Results

You are looking at 11 - 20 of 1,769 items for :

  • "motivation" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

are strictly related to sport. Anyways, the above scenario is an indication to the globalization and acceptability of sport, especially football. The present study explores the role of athletic scholarships as a determinant of students' motivation

Open access

given translation assignment successfully by adapting to its specific working conditions in a flexible way ( Bolaños-Medina & Núñez, 2018 ). 2.2 Self-determination theory of human motivation Motivation regards how and why a certain pattern of behaviour

Restricted access

Introduction Motivation of behavior has experienced a revival of interest from an evolutionary perspective ( Cosmides & Tooby, 2013 ). The classical ‘pyramid of needs’ was updated through a life-history evolutionary approach ( Kenrick, Griskevicius

Open access

Mint számos kutatás kimutatta, a tanulással kapcsolatba hozható motivációk kulturális konstruktumok. A tanulmány az euro-amerikai és a kelet-ázsiai kultúra között jellegzetes különbségeket mutatja be ezen a téren. A kelet-ázsiai tanulók kevésbé konzisztens és kevésbé pozitív énképet hordoznak, mint nyugati társaik, ám – szemben azzal, ahogy a nyugati tanulási motivációelméletek alapján azt várni lehetne – a teljesítményüket ez nem befolyásolja negatív irányban, ami arra mutat, hogy tanulási motivációjuk viszonylag független ezektől a tényezőktől. A teljesítménymagyarázó attribúció terén a kelet-ázsiai diákok nagy hangsúlyt helyeznek az erőfeszítésre, kevésbé a képességek szerepére; a képességeket változó entitásnak tekintik, a teljesítményt pedig erősebben a szociális környezetükhöz kapcsolva ragadják meg, mint nyugati társaik, kevésbé individuálisan azoknál. A kelet-ázsiai tanulók esetében kevésbé egyértelműen választható el egymástól a külső és a belső motiváció; tanulási motivációs rendszerük leginkább a többszörös célelmélet fogalmi keretében magyarázható meg, vagyis csak a hagyományos nyugati külső/ belső motivációelmélet dichotómiájának meghaladásával. Az előzőekkel összhangban, társas tanulási helyzetekben például a kelet-ázsiai tanulók kevésbé követik a társas lazsálás elvét, mint nyugati társaik. A fenti példák is azt mutatják, hogy a kelet-ázsiai tanulók tanulási motivációs rendszere nem kielégítően magyarázható meg a nyugati pedagógiai pszichológiai magyarázóelvekkel, illetve hogy ez utóbbiakon a maguk etnocentrizmusa miatt gyökeresen változtatni kell, különben nem tudják kellő megbízhatósággal megmagyarázni a motiváció jelenségét a globalizálódó világban.

Restricted access

Repetitive acoustic stimuli elicit steady-state response (SSR) in the gamma-band both in humans and in mammals. Our aim was to investigate changes of the spontaneous gamma activity and the SSR in the auditory cortex of cats in the background of an instrumental conditioning situation. Epidural electrodes were chronically implanted above the auditory neocortex. The presentation rate of the clicks varied between 20 and 65/s. Spontaneous EEG and SSR were collected in three behavioral states: in an indifferent environment, in the instrumental cage while the cat was waiting for the light CS, and when she stepped on the pedal and was waiting for the meat reward. Using different repetition rate clicks we determined which stimulus rate elicited the largest SSR in these three situations. In quiet animal the highest SSR appeared at 28-30/s. Before and during the CS the optimal stimulus rate shifted to 32-38/s. The frequency of the spontaneous gamma activity changed in parallel way depending on the situation. We conclude that both the SSR and the spontaneous gamma activity reflect resonant activity of the same neuronal circuit of the auditory cortex, and it is modulated by the motivational state of the animal.

Restricted access

. ( 1990 ), Corporate Culture and Organizational Effectiveness . New York : John Wiley & Sons [16] Lai E. R. ( 2011 ), Motivation: A

Open access

Introduction There has been considerable research on the role of different attitudes that may influence language learning acquisition ( Csizér & Kormos, 2006 ; Gardner, 2004 ) and thus the importance of motivation

Open access

. J. Annett B. Cripps H. Steinberg 1995 Exercise addiction: Motivation for

Open access

consider conceptual approaches that capture changes in player–machine interactions over time. In this section, we note that there are many research findings that document that motivations and “need states” (e.g., mood and need for arousal) that underline

Open access

effect on English language-learning motivation among Chilean secondary school students and most importantly it had an effect on their self-efficacy beliefs. The results of our previous study ( Novak & Morvai, 2017 ) show that the SES of the parents

Open access