Search Results

You are looking at 11 - 20 of 333 items for :

  • "personality traits" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Journal of Psychedelic Studies
Authors: Federico Cavanna, Carla Pallavicini, Virginia Milano, Juan Cuiule, Rocco Di Tella, Pablo González, and Enzo Tagliazucchi

use, and those who declared their past use of other psychoactive drugs. Our second objective was to investigate the potential impact of lifetime psychedelic use on personality traits, and how this potential impact related to different mental health

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Roser Granero, Fernando Fernández-Aranda, Gemma Mestre-Bach, Trevor Steward, Bárbara García-Caro, Fulvia Prever, Belle Gavriel-Fried, Amparo del Pino-Gutiérrez, Laura Moragas, Neus Aymamí, Mónica Gómez-Peña, Teresa Mena-Moreno, Virginia Martín-Romera, José M. Menchón, and Susana Jiménez-Murcia

sample (NESARC; n  = 43,093) had also concluded the validity of a higher-order externalizing factor comprising a three-factor model of common mental disorders (GD, alcohol and drug dependence, and antisocial personality traits) with good fit for men and

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Natale Canale, Tania Moretta, Luca Pancani, Giulia Buodo, Alessio Vieno, Mario Dalmaso, and Joël Billieux

this pathway characterises individuals with aggressive and antisocial personality traits. Notably, this impulsive pathway might lead to various forms of PSU, including addictive use, antisocial use (e.g. using the mobile phone in banned places or in an

Open access

the possible causes of gaming disorder, especially in relation to motivation and personality traits. Investigating these factors would significantly contribute to the theoretical understanding of gaming disorder and, in turn, help to identify

Open access

Az élet értelmességének mint a személyiség- és egészségpszichológia egyik fontos konstruktumának a kutatása hosszú időn át főként az értelem megélésére fókuszált, és nagyrészt figyelmen kívül hagyta az értelem keresését. Tanulmányunkban áttekintjük azokat az elméleti és empirikus összefüggéseket, amelyek azt igazolják, hogy az értelem megélése és az értelem keresése egymástól jelentős mértékben független jelenségek. Bemutatjuk továbbá az Élet Értelme Kérdőív (Meaning in Life Questionnaire, MLQ, Steger, Frazier és munkatársai, 2006) magyar adaptációját (MLQ-H). Négy minta összesen 1290 válaszadójának adatait elemezve azt találtuk, hogy az MLQ-H megbízhatósági mutatói (0,79 ≤ Cronbach-alfa ≤ 0,89), konstruktum- és konvergensvaliditása kiváló. Az élet értelmességének megélése az érzelmi labilitás kivételével pozitív kapcsolatban állt az ötfaktoros személyiségmodell vonásaival, a jóllét mutatóival és az intrinzik életcélok fontosságával, és negatívan jelezte előre az érzelmi labilitást és a negatív érzelmek gyakoriságát. Az értelem keresése előrejelezte a magasabb extroverziót, lelkiismeretességet, nyitottságot és az intrinzik életcélok magasabb prioritását, egyúttal azonban a magasabb érzelmi labilitást is. Eredményeink alapján az MLQ-H érvényes és megbízható mérőeszköznek bizonyult, amely alkalmas az élet értelmességéhez való szubjektív viszony többszempontú felmérésére. A talált összefüggések megerősítik továbbá az értelem megélésének pozitív jellegét, egyúttal pedig arra utalnak, hogy az értelem keresése kettős természetű folyamat, amely magában hordozza az elbizonytalanodás és a fejlődés lehetőségét is.

Restricted access

Iskolás- és serdülőkorúak droghasználata: kockázati és védő faktorok egy reprezentatív vizsgálat tükrében

Risk and protective factors of drug use in schoolchildren and adolescents: Results of a representative study

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Ferenc Grezsa, Zsuzsanna Mirnics, András Vargha, Zsuzsanna Kövi, Sándor Rózsa, Zoltán Vass, and Tamás Koós

—854. 31 Ersche, K.D., Turton, A.J., Pradhan, S., Bullmore, E.T., & Robbins, T.W. (2010). Drug addiction endophenotypes: Impulsive versus sensationseeking personality traits. Biological Psychiatry, 68 , 770

Restricted access

. Based on these findings, one might expect individuals using dysfunctional coping strategies or with personality traits linked to negative affectivity to be prone to CU and PCU. However, the review by Grubbs, Wright, et al. ( 2019 ) reported no evidence

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Nuria Mallorquí-Bagué, Fernando Fernández-Aranda, María Lozano-Madrid, Roser Granero, Gemma Mestre-Bach, Marta Baño, Amparo Del Pino-Gutiérrez, Mónica Gómez-Peña, Neus Aymamí, José M. Menchón, and Susana Jiménez-Murcia

regard to psychopathological symptoms and personality traits, previous studies carried out in both adult and adolescence populations reported higher impulsivity ( Aboujaoude, 2017 ), mood and anxiety symptoms ( Mentzoni et al., 2011 ; Van Rooij et

Open access

). In addition, a small but significant increase of the personality trait neuroticism was observed. Neuroticism is a person’s tendency to experience negative emotions more easily and has been described as emotional instability. Personality traits such as

Open access

. (2007): The Influence of Personality Traits and Persuasive Messages on Entrepreneurial Intention. Career Development International 12(4): 382–396. Reardon K. K. The Influence of

Restricted access