Search Results

You are looking at 11 - 15 of 15 items for :

  • "piacgazdaság" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Economics, Hungarian Academy of Sciences . Bernát , A. ( 2009 ): A piacgazdaság normatív keretei (gazdaság és kultúra) c. kutatás adatfelvételének gyorselemzése [Rapid

Restricted access

Publications Ltd, London. Gedeon, P. (1992): Demokrácia és piacgazdaság I. Az iparosodott társadalmak tipológiájához. Közgazdasági Szemle , Vol. 39, No. 5, 401–424. Giddens, A. (1999): A harmadik út

Restricted access

Akadémiai Értesítő

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja

Akadémiai Értesítő

Piacgazdaság Magánjogi, Büntetőjogi és Közigazgatási Jogi Garanciái Kutatásának Osztálya tudományos főmunkatársa, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Alkotmányjogi Intézete Alkotmányjogi és Összehasonlító Közjogi Tanszékének

Restricted access

. Kornai , J. ( 2012 ): Központosítás és kapitalista piacgazdaság [Centralization and the Capitalist Market Economy] . Népszabadság , 28.1.2012, weekend supplement: 1 ; 6 – 9 . Krémer , B

Restricted access

.09.016 Botos , K. – Botos , J. ( 2008 ): A világvallások gazdasági tanítása, a globális piacgazdaság és a karitasz (The economic lessons of world religions, the global market economy and the Caritas) . Iustum Aequum Salutare , IV ( 1 ): 43 – 52 . Dang

Open access