Search Results

You are looking at 11 - 20 of 275 items for :

  • "reaction kinetics" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Restricted access

This review deals with the choice of a method of solving the inverse kinetic problem (IKP) which would provide the most definite description of the process under conditions of ambiguity. Two fundamentally different methodologies are possible for the IKP solution: one is based on the principle of unambiguous description (discrimination), while the other relies upon the complementarity principle (generalized descriptions). Specific IKP solution methods have been classified, the methodological differences being taken into account. In the first part of this review, general and special limitations in discrimination of formal models have been analysed.

Restricted access

Complementarity methodology as applied for solution of the inverse problem of solid-phase reaction kinetics

Part I. Interpretation of the applicability of the generalized topokinetic equation for describing complex processes

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: A. I. Lesnikovich, S. V. Vyazovkin, and I. S. Romanovsky

The possibility of describing complex processes by means of the KEKAM equation is demonstrated. The extensive descriptive ability of this equation can be explained within the nontraditional methodology of inverse kinetic problem solving.

Restricted access
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: S. V. Vyazovkin, I. S. Romanovsky, and A. I. Lesnikovich

A method is suggested for a generalized kinetic description of solid-phase processes on the basis of the complementarity principle. It enables one to obtain spectra as discrete distributions of the probability of describing a process in terms of kinetic functions according to their ordinal numbers. The spectra obtained make it possible to control changes in the behaviour of a solidphase process due to changing process conditions.

Restricted access

Abstract  

Correlations were determined between heat capacity and temperature and phase change enthalpy of Ba(OH)2·8H2O. The phase diagram and DSC curve of the binary system Na2CO3·10H2O−Na2HPO4·12H2O were determined The kinetics of the dehydrating reaction of Ba(OH)2·8H2O, Na2CO3·10H2O and Na2HPO4·12H2O were measured and theoretically analyzed by TG.

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Bernadett Gyarmati, Zsuzsanna Hárshegyi, György Heltai, Csaba Mészáros, and Ágnes Bálint

A különböző N-formák mozgását és transzformációját a talaj–növény–légkör rendszerben egymással összefüggő ciklusok határozzák meg. Az olyan mesterséges beavatkozások, mint például a műtrágyák és szerves trágyák intenzív felhasználása, döntő mértékben befolyásolják a N-körforgalmat, jelentősen terhelve ezzel a ciklusok érzékeny egyensúlyát. Annak érdekében, hogy a problémákat kezelni tudjuk, a N-ciklus talajban lejátszódó folyamatainak jobb megértése, a különböző folyamatok súlyának és érzékenységének megismerése szükséges, alapot teremtve ezzel egy racionálisabb és környezetkímélőbb trágyázási és tápanyag-utánpótlási gyakorlatnak. A N-ciklus matematikai modellezése kiváló lehetőséget nyújt az egyes részfolyamatok alaposabb felderítésére. A munka során egy korábban elvégzett kísérlet adatait használtuk fel. Az inkubációs talajoszlop kísérletet a Szent István Egyetem Kémia és Biokémia Tanszékén végezték 2000-ben. A felhasznált kísérlet mérési adataira nemlineáris regresszióval illesztettünk különböző rendű kémiai kinetikai egyenleteket az Origin 4.1-es adatelemző és grafikai szoftverrel. A munka eredményeként megállapítható, hogy a részfolyamatok modellezésekor a legtöbb esetben az elsőrendű kémiai kinetikai egyenlet eredményezte a legjobb matematikai közelítést.

Restricted access
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: S. Vyazovkin, A. Lesnikovich, and I. Romanovsky

Mathematical analysis has shown that invariant kinetic parameters (IKP) correspond to the real kinetic curve even in the case when the equation prescribing this curve is not used for the calculation of parameters. It has been proved that IKP values coincide with those obtained for isothermal conditions. The theory is verified by calculations using model experimental data. The IKP stability to random experimental errors is studied.

Restricted access