Search Results

You are looking at 11 - 20 of 147 items for :

  • "regiszter" x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Cisztás Fibrózis Regiszter és Tuberkulózis Surveillance Rendszer az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben

Cystic Fibrosis Registry and Tuberculosis Surveillance System in the National Korányi Institute for Pulmonology

Orvosi Hetilap
Authors:
Zsuzsa Cselkó
,
Adrien Halász
,
István Gaudi
,
István Zsarnóczay
, and
Krisztina Bogos

from: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1800049.emm [accessed: February 16, 2024]. 5 CF Registry, website. [CF Regiszter, weboldal

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
András Jánosi
,
Péter Ofner
,
Fahmi Al-Maktari
,
Erik Hajkó
,
Krisztina Hati
,
Zoltán Járai
,
Mihály Józan-Jilling
,
Róbert Gábor Kiss
,
Gerda Lóczi
,
Géza Lupkovics
,
Zoltán Ruzsa
,
Erika Schmidt
,
Gábor Veress
,
Tibor Zsifkov
, and
Béla Merkely

Infarction Registry. [Szívinfarktus miatt kezelt betegek korai és késői prognózisa. Magyar Infarctus Regiszter Vizsgálat.] Orv. Hetil., 2013, 154 (33), 1297–1302. [Hungarian] 2

Open access
Magyar Sebészet
Authors:
Zoltán Szeberin
,
László Hidi
,
Tamás Kováts
, and
Gábor Menyhei

Menyhei G, Simó G, Szeberin Z, Bíró G, Kováts T: Az Érsebészeti Regiszter működtetése során szerzett tapasztalatok (Establishment and functioning of the Vascular Registry in Hungary). Orv Hetil 2014

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A coronaria komputertomográfiás angiográfia az egyetlen nem invazív vizsgálómódszer, amely a plakkok mennyiségéről, helyéről, illetve szerkezetéről ad információt, így alkalmas a koszorúér-betegség, illetve a fokozott rizikójú betegek azonosítására. Nagy esetszámú regiszterek létrehozásának legfőbb nehézségét a vizsgálati eredmények adatbázisba és a kórházi informatikai rendszerbe párhuzamosan történő kettős rögzítése jelenti. Célkitűzés: A coronaria komputertomográfiás vizsgálatok eredményeinek kutatásban való felhasználásához megbízható regiszter kialakítása. Módszer: Klinikai leletezéssel egy időben tudományos igényű adatrögzítést is lehetővé tevő strukturált leletezőeljáráson alapuló regisztert alakítottunk ki. Az adatbevitelt követően automatikusan hozzuk létre a nemzetközi irányelveknek megfelelő leletet. Eredmények: 2014. augusztus 1. és 2015. szeptember 1. között 2866 beteg adatát rögzítettük. A betegek 77,03%-ánál találtunk coronariaplakkot, amelynek 33,18%-a kalcifikált elváltozás. Súlyos fokú szűkülettel 13,71%-uk rendelkezett. Következtetések: A strukturált leletezés használata növeli az adatbevitel sebességét, kiiktatja a kettős adatbevitelt és csökkenti a hibalehetőségek számát. További célunk egy országos rendszer, az Országos Plakk Regiszter és Adatbázis létrehozása. Orv. Hetil., 2017, 158(3), 106–110.

Open access

A humán reprodukcióval kapcsolatos hazai regiszterek

National registries related to human reproduction

Orvosi Hetilap
Authors:
Dóra Vesztergom
,
Miklós Szabó
,
István Sziller
,
Andrea Valek
,
Zsuzsanna Turi
,
Ákos Szekrényes
,
Katalin Szöllősi
,
Anna Krádi
,
Zsuzsanna Kéki
,
Emese Vita
, and
Béla Muzsik

. [A „Tauffer”, a magyar szülészeti regiszter múltja, jelene, jövője és haszna.] Orv Hetil. 2014; 155: 750–754. [Hungarian] 11 Csákány MGy. Obstetric

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Katalin Eszter Müller
,
Péter László Lakatos
,
Mária Papp
, and
Gábor Veres

554 Veres, G.: Analysis of the first year of the Hungarian Pediatric Inflammatory Bowel Disease Registry (2007). [A Magyar Gyermekkori Gyulladásos Bélbetegség Regiszter első

Open access

Internetalapú, országos betegségregiszter adatainak minőségbiztosítása

Tapasztalatok a Nemzeti Szívinfarktus Regiszter működtetése során, 2010–2020

Quality assurance of national internet-based patient register data

Experiences during the operation of the Hungarian Myocardial Infarction Registry, 2010–2020
Orvosi Hetilap
Authors:
Erika Sinka Lászlóné Adamik
,
Péter Hári
,
Anikó Póth
,
Ágnes Zorándi
,
Anna Bradák
,
Judit Gál
,
Beatrix Berecz
,
Marianna Adamik
,
László Voith
, and
András Jánosi

, Hungary. [A coronariarendszer komputertomográfiás vizsgálata – Országos Plakk Regiszter és Adatbázis (OPeRA).] Orv Hetil. 2017; 158: 106–110. [Hungarian] 2

Restricted access

A primer gerincdaganatok ritka betegségek. A gerincdaganat-regiszter kialakítása fontos információforrásként szerepelhet, elősegítheti a terápiás döntéshozatal tudományos megalapozását, növelve a gerincdaganatos betegek túlélési esélyeit. A szerzők bemutatják az Országos Gerincgyógyászati Központban működő Primer Gerinctumor Regisztert, amely egy modern adatbázis-kezelő szoftverre, a RedCap adatbázisra épül. A regiszter 18 év során összesen 323, primer gerincdaganattal diagnosztizált beteg adatát tartalmazza. 126 malignus daganat közül a leggyakrabban előforduló szövettani típus a chordoma volt (61 eset), míg a benignus daganatok közül a schwannoma prevalenciája volt a legmagasabb (45 eset). A regiszter adatait számos aspektusból elemezték. A szerzők rámutatnak arra, hogy a primer gerincdaganatok biológiai viselkedésének és terápiás lehetőségeinek vizsgálata csak akkor lehetséges, ha nagyszámú betegről szisztematikus adatgyűjtés történik. Az Országos Gerincgyógyászati Központban létrehozott Primer Gerincdaganat Regiszter felépítése lehetővé teszi a gyors, felhasználóbarát adatbevitelt, optimális adatbázist biztosítva a betegek utánkövetéséhez és a betegség tudományos kutatásához. Orv. Hetil., 2014, 155(19), 745–749.

Restricted access

Infrarenalis aortaaneurysma-műtétek országos eredményeinek elemzése a Nemzeti Érsebészeti Regiszter alapján (2010–2019)

Analysis of data from the National Vascular Registry on infrarenal aortic aneurysms (2010–2019)

Orvosi Hetilap
Authors:
László Hidi
,
Dániel Pál
,
András Mihály Boros
,
Tamás Kováts
,
Gábor Menyhei
, and
Zoltán Szeberin

the Vascular Surgery Registry in Hungary. [Az Érsebészeti Regiszter működtetése során szerzett tapasztalatok.] Orv Hetil. 2014; 155: 755–760. [Hungarian] 4

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
György Miklós Buzás
,
Olga P. Nyssen
,
Francis Mégraud
,
Colm O’Morain
, and
Javier P. Gisbert

–100. [Hungarian] 2 Gyárfás I, Jánosi A, Ofner P. Myocardial infarction registry conducted fourty years ago in Hungary. [Infarktus Regiszter 40 év távlatából: 1971–2011.] Orv Hetil. 2011

Restricted access