Search Results

You are looking at 11 - 16 of 16 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Chalcocondyles Latinus •

Konrad Clauser's translation of Chalkokondyles

Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae
Author:
Tamás Mészáros

length: „Quod ad versionem nostram attinet, viri clarissimi (i. e. the Schwalbach-brothers), vos atque adeo omnes iterum atque iterum rogo, eam aequi bonique consulere velitis. Si quae in nostra versione est obscuritas, eam peperit Graecum exemplar

Open access

egerat, in manus Tuae Dominationis daret. Quod si factum ab illo est, rogo Tuam Dominationem, velit libellos ipsos ad manus magnifici ac reverendi domini oratoris regis nostri, qui tibi praesentes reddet, dare. Ne enim vir tantus perpetuo carie obsitus

Restricted access

A pszichológiai szakirodalmi feldolgozás támogatása a hálózatelemzés módszerével: A tanácsadás pszichológiájának lehetséges taxonómiája

Processing Psychological Literature with the Methodology of Network-Analysis: A Potential Taxonomy of Counseling Psychology

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Csaba Czabán
and
Olivér Nagybányai-Nagy

használjuk fel egy adott témakör megismerésére. Felmerülhet a kérdés, hogy vajon mennyire rögös ez az út, avagy ez a módszer mennyire követel meg egy olyan mértékű matematikai előképzettséget, amelyjelentősen túlmutat a pszichológiai képzések keretében

Open access

Kismarty-Lechner Jenő templomépítészete •

A két világháború közötti katolikus templomépítészet útkeresései

Church Architecture of Jenő Kismarty-Lechner •

The Attempts of Renewal of the Roman Catholic Church Architecture in the Interwar Period
Építés - Építészettudomány
Author:
Eszter Hajós-Baku

egyházművészet rögös útján, s erről a korabeli sajtó és az építészeti szakirodalom is megemlékezett több ízben. A német építészek és egyáltalán a német nyelvterületen épült új templomok, a liturgikus mozgalom nem kerülte el a magyar tervezők figyelmét sem. 44

Open access

endings; the second one is a rhyming deformation, cf. Adams–Ast (n. 13) 249. 24 See, e.g., Antoniv, Bitv (= Antonio , Bito, O.Did. 334), Rvgv, Lvgino (= rogo, Longino, O.Did. 335). 25 For further discussion, cf. Adams, J. N.: The Regional

Restricted access

– vowel-final stems typically behave in this way (e.g. fiú-k, kapu-k, kocsi-k ‘car-PL’, hajó-k, fá-k, erdő-k ‘forest-PL’). 31 (12) Minimally uniform final substring for all forms PL: vako k ≈ napo k ≈ tága k ≈ ága k ≈ rögö k ≈ szöge k … → _k PL

Open access