Search Results

You are looking at 11 - 15 of 15 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Chalcocondyles Latinus •

Konrad Clauser's translation of Chalkokondyles

Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae
Author:
Tamás Mészáros

length: „Quod ad versionem nostram attinet, viri clarissimi (i. e. the Schwalbach-brothers), vos atque adeo omnes iterum atque iterum rogo, eam aequi bonique consulere velitis. Si quae in nostra versione est obscuritas, eam peperit Graecum exemplar

Open access

A pszichológiai szakirodalmi feldolgozás támogatása a hálózatelemzés módszerével: A tanácsadás pszichológiájának lehetséges taxonómiája

Processing Psychological Literature with the Methodology of Network-Analysis: A Potential Taxonomy of Counseling Psychology

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Csaba Czabán
and
Olivér Nagybányai-Nagy

használjuk fel egy adott témakör megismerésére. Felmerülhet a kérdés, hogy vajon mennyire rögös ez az út, avagy ez a módszer mennyire követel meg egy olyan mértékű matematikai előképzettséget, amelyjelentősen túlmutat a pszichológiai képzések keretében

Open access

Kismarty-Lechner Jenő templomépítészete •

A két világháború közötti katolikus templomépítészet útkeresései

Church Architecture of Jenő Kismarty-Lechner •

The Attempts of Renewal of the Roman Catholic Church Architecture in the Interwar Period
Építés - Építészettudomány
Author:
Eszter Hajós-Baku

egyházművészet rögös útján, s erről a korabeli sajtó és az építészeti szakirodalom is megemlékezett több ízben. A német építészek és egyáltalán a német nyelvterületen épült új templomok, a liturgikus mozgalom nem kerülte el a magyar tervezők figyelmét sem. 44

Open access

endings; the second one is a rhyming deformation, cf. Adams–Ast (n. 13) 249. 24 See, e.g., Antoniv, Bitv (= Antonio , Bito, O.Did. 334), Rvgv, Lvgino (= rogo, Longino, O.Did. 335). 25 For further discussion, cf. Adams, J. N.: The Regional

Restricted access

– vowel-final stems typically behave in this way (e.g. fiú-k, kapu-k, kocsi-k ‘car-PL’, hajó-k, fá-k, erdő-k ‘forest-PL’). 31 (12) Minimally uniform final substring for all forms PL: vako k ≈ napo k ≈ tága k ≈ ága k ≈ rögö k ≈ szöge k … → _k PL

Open access