Search Results

You are looking at 11 - 20 of 93 items for :

  • "screening instruments" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Background and aims

Unregulated Internet pornography (IP) use is discussed as a clinically significant disorder. Because of its primarily rewarding nature, IP is a predestinated target for addictive behaviors. However, not every user develops an unregulated usage pattern. In fact, most users tend to use IP recreationally. Impulsivity-related constructs have been identified as promoters of addictive behaviors. It is unclear whether these impulsivity-related constructs are specific for unregulated IP use or also play a role in recreational but frequent behaviors. In this study, we investigated impulsive tendencies (trait impulsivity, delay discounting, and cognitive style), craving toward IP, attitude regarding IP, and coping styles in individuals with recreational–occasional, recreational–frequent, and unregulated IP use.

Methods

A total of 1,498 heterosexual males participated in an online survey. Groups of individuals with recreational–occasional use (n = 333), recreational–frequent use (n = 394), and unregulated use (n = 225) of IP were identified by screening instruments.

Results

Craving and attitude regarding IP as well as delay discounting and cognitive and coping styles differed between groups. Individuals with unregulated use showed the highest scores for craving, attentional impulsivity, delay discounting, and dysfunctional coping, and lowest scores for functional coping and need for cognition. Recreational–frequent users had the most positive attitude toward IP. Motor and non-planning impulsivity did not differ between groups.

Discussion and conclusions

The results indicate that some facets of impulsivity and related factors such as craving and a more negative attitude are specific for unregulated IP users. The results are also consistent with models on specific Internet use disorders and addictive behaviors.

Open access
Hungarian Medical Journal
Authors:
Solomon O. Ugoya
,
Mayowa O. Owolabi
,
Tokunbo A. Ugoya
,
Fabian H. Puepet
,
Godwins O. Echejoh
, and
Adesola Ogunniyi

Background: Over three hundred million people worldwide were estimated to be become diabetic by year 2025. The rates of both obesity and malnutrition are on the increase worlwide. The goal of this study was to describe the relationship of body mass index (BMI) and diabetic peripheral neuropathy (DPN) in persons with diabetes mellitus. Research design and methods: A cross-sectional analysis of BMI and peripheral neuropathy was conducted among one hundred and twenty diabetic subjects, who were grouped based on presence or absence of DPN. Ninety of the diabetic persons had peripheral neuropathy, while thirty of the diabetic persons had no neuropathy. DPN was determined only by clinical assessment using an aspect of the Michigan Neuropathy Screening Instrument (MNSI). Result: The two groups were not different in BMI, total cholesterol and high density lipoproteins (HDL). The group without peripheral neuropathy had better glycaemic control; HB A1C = 5.9 ± 2.5 (%), shorter mean duration of diabetes = 5.3 ± 3.6 years and younger age. More of those with peripheral neuropathy were underweight (six compared to none ‘0’ of those without neuropathy). Similar result was obtained for morbid obesity ‘class 3’, although BMI had no significant effect on DPN after controlling for age, duration of DM and glycaemic control. Discussion and conclusion: Obesity is an index of insulin resistance which may account for poor glycaemic control and predispose to peripheral neuropathy and other complications. Weight loss depicts severity of type 1 DM which may account for complications. This pattern also depicts the trend in a sub-Saharan African city like ours with uneven distribution of wealth and resources hence the poor result in both the underweight and obese class 3.

Restricted access

A Személyiségműködés Színvonala – Rövid Változat 2.0 kérdőív magyar változatának (LPFS-BF 2.0 H) pszichometriai jellemzői egyetemista mintán

Psychometric poperties of the Hungarian version of Level of Personality Functioning – Brief Form 2.0 (LPFS-BF 2.0 H)

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
András Láng
and
Béla Birkás

ABSZTRAKT

Elméleti háttér: A DSM-5-ben szereplő Személyiségzavarok Alternatív Modellje a személyiségzavarok diagnosztikai kritériumait két főbb dimenzió mentén írja le: a személyiségműködés zavarainak jellege és mértéke („A” kritérium), valamint a patológiás személyiségjegyek mintázatának („B” kritérium) konfigurációjaként. Az előbbi kritérium értékeléséhez a Személyiségműködés Színvonala Skálát (Level of Personality Functioning Scale, LPFS) javasolják. A skála átdolgozott, rövidített változata korábbi eredmények alapján nemcsak a diagnosztikai munkában, de a kutatásban is hasznosnak és megbízhatónak bizonyult. Cél: Jelen vizsgálat célja, a Személyiségműködés Színvonala – Rövid Változat 2.0 kérdőív magyar változatának (LPFS-BF 2.0 H) kidolgozása és pszichometriai jellemzőinek meghatározása, valamint értékelése, egyetemista mintán. Módszerek: A kérdőív eredeti, és más nyelvi verzióinak validálási tapasztalataira alapozva, 530 személyből (379 nő és 151 férfi) álló mintán validáltuk a magyar nyelvi változatot. A LPFS-BF 2.0 H mellett, a személyiségzavarok diagnosztikájában ugyancsak használt Temperamentum és Karakter kérdőív – Rövid Változatból (TCI-55) kiválogatott 26 állítást használtuk fel, a három releváns karakterdimenzió mérésére. A maladaptív személyiségvonások felmérése céljából a DSM-5 Személyiségleltár Rövid Változatát (PID-5-BF) használtuk, míg a Közvetlen Kapcsolatok Élményei – Kapcsolati Struktúrák (ECR-RS) kérdőívvel a kötődési elkerülésre és szorongásra reflektáltunk, amelyek a szelf- és az interperszonális működés indikátoraiként funkcionáltak. Eredmények: A megerősítő faktorelemzések igazolták a kétfaktoros struktúrát a magyar mérőeszköz esetében is (χ 2 = 117,168; p < 0,001; CFI = 0,982; TLI = 0,977; RMSEA = 0,044; RMSEA 90% CI = 0,034–0,055), amelynek mind szerkezeti validitása, mind pedig belső megbízhatósága (Cronbach-α = 0,69–0,81) megfelelőnek bizonyult. Mindkét faktor szignifikáns, pozitív irányú kapcsolatot mutatott a diszfunkcionális személyiségműködés indikátoraival, legtöbb esetben a predikciókkal egyező mértékben és irányban. Következtetések: A LPFS-BF 2.0 H mind kutatási céllal, mind pedig szűrőeszközként alkalmazható, és így a pszichiáterek és klinikai szakpszichológusok eszköztárának hasznos részévé válhat.

Open access

). Development and validation of a screening instrument for bipolar spectrum disorder: The Mood Disorder Questionnaire . American Journal of Psychiatry , 157 , 1873 – 1875 Kawa , I. , Carter

Open access

shortened screening instrument. Fam. Med., 1993, 25 (6), 391–395. 18 Baker, D. W., Williams, M. V., Parker, R. M., et al.: Development of a brief test to measure

Restricted access

SKSK Screeningverfahren zur Erhebung von kompensatorischem und süchtigem Kaufverhalten Hogrefe Göttingen, Germany [Screening instrument for the measurement of compulsive and compulsive buying

Open access

per target behavior showed uniformly high loadings on a single factor, suggesting unidimensionality for each subscale. A second argument supporting the development of the SSBA is that extant clinical screening instruments are insufficient or

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Irene Montiel
,
Jéssica Ortega-Barón
,
Arantxa Basterra-González
,
Joaquín González-Cabrera
, and
Juan Manuel Machimbarrena

) Potenza et al. (2019) Brief clinical screening instrument (survey or interview) for adolescents and adults, that measures the biological, psychological, and social problems in excessive gamblers. It has 2

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Susumu Higuchi
,
Yoneatsu Osaki
,
Aya Kinjo
,
Satoko Mihara
,
Masaki Maezono
,
Takashi Kitayuguchi
,
Takanobu Matsuzaki
,
Hideki Nakayama
,
Hans-Jürgen Rumpf
, and
John B. Saunders

estimated prevalence of ICD-11 GD ( Darvesh et al., 2020 ). The development of a screening instrument for a newly conceptualized disorder is of great importance. Firstly, it can serve as an instrument to identify individuals with the disorder for the

Open access

, Basil, Mathews, & Osinowo, 2006 ) including scholars carrying out research into SA. Invalid screening instruments for assessing SA in women Another reason for skewed prevalence rates may be the tools used to

Open access