Search Results

You are looking at 11 - 20 of 124 items for :

  • "terminology" x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

sense of a unifying entity to which all of the sensations, motivations, emotions, and thoughts are glued. In philosophical terminology, it is a loss of one's “essence,” or the ideal and central core that gives all of the other properties, or “instances

Open access

terminology is adhered to in the presentation. Interviews were asynchronous and Internet-mediated, and participants were encouraged to interact with the interviewer via anonymized email or messaging that protected their identity from the researcher

Open access

his social reality, and aims to ‘cure’ him of ‘symptoms’ which are articulated in depoliticising medical terminology ( Freshwater, 2003 ). Existential and psychoanalytic traditions may, by contrast, orient not simply towards alleviating symptomology

Open access

differences within this group are reflected by the “pill” terminology used by many online. To “take the red pill” or “to be redpilled” is a concept adopted from the movie, The Matrix , in which the character Morpheus gives Neo a choice: take the blue pill and

Open access
Journal of Psychedelic Studies
Authors:
Nicholas Spiers
,
Beatriz Caiuby Labate
,
Anna O. Ermakova
,
Patrick Farrell
,
Osiris Sinuhé González Romero
,
Ibrahim Gabriell
, and
Nidia Olvera

-González, 1972 ; Hoogshagen, 1959 ; Miller, 1966 ; Ravicz, 1961 ; Rubel, 1976 ). These texts frequently draw comparisons and contrasts between the local mycological terminology and mushroom ceremony protocols witnessed, with analogues more extensively

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Belle Gavriel-Fried
,
Meytal Serry
,
Dana Katz
,
Dorottya Hidvégi
,
Zsolt Demetrovics
, and
Orsolya Király

recovery from GD by implementing PRISMA guidelines ( Peters et al., 2020 ). It responds to the following research questions: 1. What are the characteristics of empirical studies in the field of GD that deal with recovery?; 2. Which terminology is used for

Open access

Abstract

Human speech shows an unparalleled richness in geographic variation. However, few attempts have been made to understand this linguistic diversity from an evolutionary and comparative framework. Here, we a) review extensively what is known about geographic variation of acoustic signals in terrestrial mammals, using common terminology adopted from linguistics to define different forms of variation (i.e. accents and dialects), and b) examine which factors may determine this variation (i.e. genetic, environmental and/or social). Heretofore, terminology has been used inconsistently within and across taxa, and geographic variation among terrestrial mammals has never been defined as in human speech. Our results show that accents, phonologically different varieties, occur widely in terrestrial mammals. Conversely, dialects, lexically and phonologically different varieties, have only been documented thus far in great white-lined bats, red deer, chimpanzees and orangutans. Although relatively rare among terrestrial mammals, dialects are thus not unique to humans. This finding also implies that such species possess the capacity for acoustic learning. Within primates, the two great apes showing dialects are those who also show extensive cultures in the wild, suggesting that, in hominoids, intricacy of acoustic geographic variation is potentially associated with cultural complexity; namely, both have derived from selection increasingly favoring social learning across varied contexts, including the acoustic domain.

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Dávid Tibor Teszár
,
Judit Csákvári
,
Csaba Pléh
, and
Éva Fülöp

. Harris , J. C. ( 2013 ). New terminology for mental retardation in DSM-5 and ICD-11 . Current opinion in psychiatry , 26 ( 3 ), 260 − 262 . Illyés Gy

Restricted access

A pszichológiai szakirodalmi feldolgozás támogatása a hálózatelemzés módszerével: A tanácsadás pszichológiájának lehetséges taxonómiája

Processing Psychological Literature with the Methodology of Network-Analysis: A Potential Taxonomy of Counseling Psychology

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Csaba Czabán
and
Olivér Nagybányai-Nagy

A pszichológia tudományának vizsgálati területei rendkívül sokszínűek, áttekinthetőségük, belső strukturáltságuk megértése sokszor igen komplex feladat, azonban ennek témakörtől függetlenül megkerülhetetlen lépése a szakirodalom-gyűjtés. Az átfogó jellegű szakirodalmak feldolgozása során alapvetően két fő irányba indulhatunk, egyrészt a kvalitatív jellegű narratív összefoglalók, másrészt pedig a kva.ntitatív jellegű metaanalízisek áttekintését végezhetjük el. A vizsgált terület fogalmi rendszerének feltárását, integrálását az itt bemutatandó hálózatelemzési módszerünk hatékonyan képes támogatni, hiszen nem csak a globális megértés terén, hanem a kutatási fókusz specifikált, új részterületek felé való orientálásában is segítséget nyújthat. Tanulmányunkban a pszichológiai tanácsadás témakörének példáján vezetjük végig ennek folyamatát, egyrészt egy automatizált (web-scraping) adatgyűjtést, másrészt az így kapott adatokon pedig egy hálózatelemzést elvégezve. Eredményként a modularitásalapú közösségdetekció révén a pszichológiai tanácsadás szakirodalmából kirajzolódó hálózatnak a legfontosabb témakörcsoportjait képesek voltunk beazonosítani. Összességében négy fő hálózatfmgmentumot kaptunk, ezek a „földrészek ” képezhetik a pszichológiai tanácsadás világtérképének alapját.

Examining and understanding the different fie lds and areas of psychological science and methodology is a complex, time-consuming task, that invariably requires collecting and processing scientific literature. When deciding on how to process comprehensive scientific literature, we can either choose between (qualitative) narrative reviews or (quantitative) meta-analysis.

The network-analysis methodology is an efficient way of supporting the exploration, research and integration of a specific fiel d’s terminology, not only in terms of global understanding, but also in terms of helping to orient towards new, research-focused subareas.

Our study introduces this methodology using an example from counseling psychology. First it reveals the process of automated data collection (web scraping), then it shows how to process this data by using network-analysis.

As a result, we were able to determine and draw patterns between the key topics of counseling psychology in scientific literature in the fiel d of modularity-based community detection. Altogether we obtained four main network fractures, whereas these fig uratively speaking „continents” could build the fundamentals of the counseling psychology world-map.

Open access

A reziliencia értelmezésének lehetőségei: Kihívások és nehézségek

Possibilities of interpretation of resilience: Challenges and difficulties

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
Dóra Fanni Szabó

Mind gyakrabban alkalmazott terminus a reziliencia (rugalmasság), amely rendszerfogalom mivolta következtében gyorsan terjed a tudományágak között új kutatási területeket és célokat létrehozva. A fogalmat a társadalomtudományok terén a rizikós körülményekkel, nehézségekkel sikeresen megküzdő gyermekek és felnőttek esetében alkalmazzák. A jelenség két alapkritériumának, a rizikónak és a kedvező fejlődési kimenetelnek a vizsgálata, valamint a hátterében álló okok azonosítása intenzíven kutatott területté vált. A nemzetközi kutatások eredményeinek megismerése, a nézőpont, valamint a módszerek felhasználása és hazai vizsgálatok kivitelezése szükségszerű. Azonban a témával foglalkozó jelentős hazai tanulmányok száma igen csekély (Békés, 2002; Ribiczey, 2008; Szokoszky és V. Komlósi, 2015).

A jelenség komplexitása és jelentéstartalmának tisztázatlansága következtében számos tényezőt figyelembe kell venni a kutatások megbízhatóvá tételéhez. A tanulmány célja ezeknek a tényezőknek a számbavétele annak érdekében, hogy hozzájáruljon a hazai kutatások megtervezéséhez és kivitelezéséhez.

A kutatások felépítését és a kapott eredmények általánosíthatóságát nagyban meghatározza a reziliencia definíciója, ezért a tanulmány a fogalom meghatározásának sokféleségéből indul ki. Ezt követően a jelenség két alapkritériumának az értelmezésében és értékelésében szerepet játszó körülményeket járja körbe, valamint kitér az értékelésükhöz felhasználható módszerek összegzésére. Végül bemutatja a kedvező fejlődési kimenetel létrejöttéhez feltétlen szükséges erősségek, erőforrások és protektív tényezők koncepciójának alapfogalmait, valamint a reziliencia változókra és személyekre fókuszáló modelljeit.

Restricted access