Search Results

You are looking at 11 - 19 of 19 items for :

  • "terrorizmus" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Megjegyzések a terminusok jelentésmeghatározásának módszeréhez

Comments on the methods of defining the meaning of the terms

Magyar Terminológia
Authors:
Ágota Fóris
,
Nikolett Kékesi
, and
László Kozma

. 2005 A nemzetközi terrorizmus fontosabb összetevőiről . Magyar Tudomány (10), 1269 – 1278 . 17 Pólya , Gy. 2000 . A gondolkodás iskolája . Budapest : Akkord

Restricted access

Jelen tanulmány célja, hogy multidiszciplináris módszerrel megvizsgálja a Közel-Kelet gazdasági és politikai fejlődését az ezredfordulón. A bipoláris nemzetközi rendszer összeomlását követően az arab országokban is „újból” megkezdődött a modernizáció, amely előtt hosszú távon négy kihívás áll: a demokratizáció, a demográfiai robbanás, az iszlám fundamentalizmus és a gazdasági reformok. Rövid távon azonban az USA elleni terrortámadás és az arab-izraeli konfliktus elmélyülése olyan politikailag instabil légkört teremtett, amely nem kedvezett a reformoknak. A tanulmány négy lehetséges forgatókönyvet elemez az arab-izraeli válság és a terrorizmusellenes koalíció jövőjének tükrében. A legvalószínűbbnek az a forgatókönyv tűnik, amely szerint Izrael újból megszállja a Palesztin Hatóság területeit, ugyanakkor nem lesz újabb terrorizmus elleni koalíció. Megállapítható, hogy az amerikai külpolitika az 1990-es években inkább a politikai stabilitást és a status quo-t támogatta a demokrácia és az emberi jogok helyett. A 2001. szeptember 11-i eseményeket követően azonban új alapokra kell helyezni az arab országok és az Egyesült Államok kapcsolatát.

Restricted access

15 years of analyzing the Global Terrorism Database: An overview

A Global Terrorism Database elemzésének elmúlt 15 éve

Scientia et Securitas
Author:
Zsombor Hermann

Summary.

This article provides an overview of research on terrorism using the Global Terrorism Database (GTD). It is an open-source database containing over 200,000 terrorist events, both domestic and transnational. After identifying seven prominent journals of terrorism, data were gathered on 442 articles citing the GTD. All were published between 2008 and the beginning of 2023. An increasing trend was found in the number of articles over the examined period, supporting the growing popularity of the GTD. Popular databases containing control variables were identified in the second part of the analysis. Finally, the most common research topics were introduced through examples. These included spatiotemporal trends, case studies, suicide bombers, and lone-wolf terrorists.

Összefoglalás.

Jelen kutatás áttekintést nyújt a nyílt forrású, Global Terrorism Database (GTD) nevű adatbázis terrorizmus kutatásában történő felhasználásáról. Az adatbázist 2007-ben tették közzé, ingyenesen elérhető bárki számára. Összesen több, mint 200.000 nemzetközi és belföldi terrorcselekményről tartalmaz adatokat. Az elmúlt 15 évben világszinten az egyik legjelentősebb terrorizmussal kapcsolatos nyilvános adatbázissá vált. A kutatás során először azonosítottam a terület 7 vezető folyóiratát, majd ezekből kigyűjtöttem az összes olyan, 2008 és 2023 eleje között megjelent publikációt, melyek hivatkoznak a GTD-re (n = 442). A megjelenési dátumukat elemezve megállapítottam, hogy az évente megjelent, erre az adatbázisra hivatkozó publikációk száma növekvő tendenciát követ. Ez azonban nem volt egyenletes. 2016 előtt lassú növekedés volt megfigyelhető, 2017-re viszont egy hirtelen ugrással elkezdett meredeken emelkedni a cikkek száma.

A 442 publikáció közül 50 nem volt elérhető, az absztrakt alapján pedig nem volt egyértelműen megállapítható a felhasznált adatbázis, vizsgált változók, így ezek nem kerültek bele az elemzésbe. Szintén kivontam az elemzésből a recenziókat, bibliográfiákat, szerkesztői ajánlásokat, konferenciaelőadások összefoglalóit, illetve azokat a cikkeket, ahol a GTD csak a szerző által idézett tanulmányban szerepel. Hatvanhat esetben a szerző (1) illusztrációként használt fel adatot, (2) a GTD terrorcselekmény definícióját idézte, vagy (3) a nyilvánosan elérhető adatbázisok bemutatása során említette meg ezt.

Végezetül 207 olyan publikáció maradt, ahol a szerző a GTD-ből nyert adatokat elemzett. Ezek vizsgálata során először megállapításra került, hogy a megjelenésük a teljes mintával azonos módon mutat növekvő tendenciát. A legtöbb kutatásban több adatbázist használtak a szerzők a GTD mellett, ezek jellemzően szintén nyilvánosan elérhetők. Innen származnak általában a kontrollváltozók, melyek politikai, kulturális, demográfiai, földrajzi, biztonsági és szociökonómiai területeket fednek le. Néhányan azonban saját adatbázist építettek különböző forrásokból. Következő lépésként példákon keresztül bemutatásra kerültek gyakori vizsgált témakörök. Ezek közé tartoznak tér- és időbeli tendenciák, terrorista csoportok és azok környezetükkel és egymással való kapcsolatainak elemzései. Szintén megjelentek öngyilkos merénylők, magányos elkövetők, illetve az állam és terrorista csoportok kapcsolatának vizsgálatai. Összességében az elemzés során bizonyosságot nyert, hogy a GTD jelentős hatással van a terrorizmus kutatására.

Open access

(Information)security on the 60th Birthday of BIG BROTHER – Part One

XX. századi irodalmi utópia, vagy a XXI. századi e-társadalom virtuális valósága?

Társadalomkutatás
Author:
Tamás T. Dénes

George Orwell 1949-ben megjelent, Ezerkilencszáznyolcvannégy című regényének első oldalán csupa nagybetűvel született meg a NAGY TESTVÉR fogalma, amely közgondolkodásunk része lett. Szimbolikus jelentése, az életünk minden területére kiterjedő szinte mikroszkópikus megfigyelés, a hatalmi elit gátlástalan visszaélése hatalmával. Orwell mindehhez megteremtette a telekép eszközrendszerét és az újbeszél nyelvet, ami még a gondolkodás szabályozását (megfigyelését) is lehetővé tette. Jelen dolgozat célja, hogy dokumentumokra, tudományos-technikai eredményekre alapozva felhívja a figyelmet arra a megdöbbentő tényre, hogy Orwell 60 éves utópiája a XXI. század információ alapú e-társadalmának napi valósága lett. Sőt, a technika Orwell által elképzelhetetlen XX. századi fejlődése messze túlszárnyalta az eredeti utópiát, és mára az utópia az ECHELON, a Carnivore, az RFID stb. rendszerek, azaz a GLOBÁLIS NAGY TESTVÉR valóságává vált. Fel kell tehát hívnunk a figyelmet arra, hogy a „terrorizmus elleni küzdelem”, a „soha nem l átott elektronizáció biztonsága”, az „e-demokrácia” zászlaját lobogtatva, az emberiség történetében soha nem látott emberi kiszolgáltatottság felé haladunk. Az információk tömege az azt birtokló hatalom kezében csodafegyverré válhat, amelynek birtokában észrevétlenül marionettbábukként mozgathatja a társadalom békés 99,9%-át, miközben a 0,1% megfékezésére hivatkozik. Az információs csodafegyver minden eddigi fizikai, kémiai és biológiai fegyvernél ördögibb, mert pusztítása láthatatlan, mivel az emberi agyakban, az emberi személyiség kiszolgáltatottságában végez pusztítást.

Restricted access

George Orwell 1949-ben megjelent, Ezerkilencszáznyolcvannégy című regényének első oldalán csupa nagybetűvel született meg a NAGY TESTVÉR fogalma, amely közgondolkodásunk része lett. Szimbolikus jelentése, az életünk minden területére kiterjedő szinte mikroszkópikus megfigyelés, a hatalmi elit gátlástalan visszaélése hatalmával. Orwell mindehhez megteremtette a telekép eszközrendszerét és az újbeszél nyelvet, ami még a gondolkodás szabályozását (megfigyelését) is lehetővé tette. Jelen dolgozat célja, hogy dokumentumokra, tudományos-technikai eredményekre alapozva, felhívja a figyelmet arra a megdöbbentő tényre, hogy Orwell 60 éves utópiája a 21. század információ alapú e-társadalmának napi valósága lett. Sőt, a technika Orwell által elképzelhetetlen 20. századi fejlődése messze túlszárnyalta az eredeti utópiát, és mára az utópia az ECHELON, a Carnivore, az RFID stb. rendszerek, azaz a GLOBÁLIS NAGY TESTVÉR valóságává vált. Fel kell tehát hívnunk a figyelmet arra, hogy a „terrorizmus elleni küzdelem”, a „soha nem látott elektronizáció biztonsága”, az „e-demokrácia” zászlaját lobogtatva, az emberiség történetében soha nem látott emberi kiszolgáltatottság felé haladunk. Az információk tömege az azt birtokló hatalom kezében csodafegyverré válhat, amelynek birtokában észrevétlenül marionettbábukként mozgathatja a társadalom békés 99,9%-át, miközben a 0,1% megfékezésére hivatkozik. Az információs csodafegyver minden eddigi fizikai, kémiai és biológiai fegyvernél ördögibb, mert pusztítása láthatatlan, mivel az emberi agyakban, az emberi személyiség kiszolgáltatottságában végez pusztítást.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Péter Felkai
,
Tamás Kurimay
, and
Emőke Fülöp

A gazdasági válság, a nemzetközi terrorizmus és a turistákat fenyegető természeti katasztrófák ellenére a nemzetközi utazások száma egyre emelkedik. Ezzel összefüggően emelkedik az utazás alatti, az utazással összefüggő megbetegedések száma is. A megbetegedések között a mentális zavarok és a pszichiátriai problémák nagy számban vannak jelen. Az utazás maga is stressztényező az utazó számára, és az utazással összefüggő pszichiátriai zavarok és pszichózisok etiológiája sokszor visszavezethető az utazás stresszogén hatására. A mentális tüneteknek azonban csak kisebb része a valódi pszichózis, legtöbbjük organikus eredetű vagy az alkohol-drog hatás provokálta mentális alteráció. Ezen megbetegedések elkülönítése a külföldön tartózkodó utazónál nehéz, és sok alkalommal a beteget a kórházi kezelés helyett a rendőrségi vagy biztonsági erők veszik őrizetbe. A beteget kettős stigmatizáció övezi: egyrészt mint külföldi turista magára van hagyva az idegen környezetben, másrészt a laikusok számára mint „elmebeteg” van elkönyvelve. Az erőszakos intézkedések (például a repülőtéri biztonsági ellenőrzés, a rendőri őrizet) még súlyosbítják a beteg állapotát. Ráadásul a legtöbb utazási biztosítás kizárja a pszichiátriai jeleket adó betegségeket. A kizárások pontatlanul, zavarosan és szakszerűtlenül vannak megfogalmazva, így nemcsak a pszichiátriai betegek, hanem az organikus elváltozásokkal együttjáró (például diabeteses rosszullét, napszúrás, kiszáradás stb.) mentális alterációban szenvedő beteg kezelése, hazaszállítása is fedezetlenül marad: ennek árát legtöbbször a családnak kell megfizetni. A szerzők ismertetik az utazással összefüggő pszichiátriai megbetegedések etiológiáját, az ajánlott megelőzést és kezelési módokat, amelyek ismerete megelőzheti a pszichiátriai betegek kiszolgáltatottságát külföldön. Orv. Hetil., 2011, 152, 131–138.

Open access

Pandémia és különleges jogrend Magyarországon

Pandemic and law of emergency in Hungary

Scientia et Securitas
Authors:
Álmos Ungvári
and
István Sabjanics

Társulat, Budapest 2003 29 Simicskó I. (2016) A terrorizmus elleni védelem fokozása a különleges jogrendi kategóriák bővítésével. Hadtudomány, Vol. 26. No. 3–4. pp

Open access

menekülteknek a riasztóan gyorsan gyarapodó száma, a háborúk, az embercsempészet, a terrorizmus, valamint a deportálások. A kötet szerzői által tárgyalt legfontosabb kérdések a következők: 1. Milyen traumatikus élményeket szereznek a kisebbségi bevándorlók

Restricted access

-states-killed-iraqi-military-official-and-iraqi-military-personnel-in-the-two-recent-attacks/ ≥ accessed 11 August 2022 . Spitzer , J. , Önvédelem versus terrorizmus – Az erőszak tilalma és az önvédelem joga a nemzetközi jogban, különös tekintettel az Iszlám Állam elleni nemzektözi fellépés lehetőségeire (Self-defence versus terrorism - The

Open access