Search Results

You are looking at 11 - 14 of 14 items for :

  • "textology" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

. 1980 . Contrastive Textology: Comparative Discourse Analysis in Applied Linguistics . Heidelberg : Julius Groos . Hartmann , R. R. K. 1981 . Contrastive

Restricted access

szövegtanig. Tanulmányok Kocsány Piroska tiszteletére [From grammar to textology. Papers in honour of Piroska Kocsány], 322-35. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. Nyelvtörténetírás és történeti szövegnyelvészet

Full access

. Semiotics and the Problem of Translation: With Special Reference to the Semiotics of Charles S. Peirce. Hartmann, R. R. K. 1980. Contrastive Textology: Comparative Discourse Analysis

Restricted access

: Institutet för sprâk och folkminnen i samarbete med Göteborgs universitet . (Avhandlingar frân Historiska institutionen i Göteborg 53). Szilagyi , Márton 2014 Textológia, filológia, értelmezés [Textology, Philology, Interpretation]. In Czifra

Restricted access