Search Results

You are looking at 11 - 20 of 143 items for :

  • "treatment" x
  • Arts and Humanities x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Ibn Ḥazm’s (d. 456/1064) Ṭawq al-Ḥamāmah is a sui generis work in the history of mediaeval Arabic culture. Modern scholarship on Ibn Ḥazm’s Ṭawq proceeds along three lines: (1) editing and translating the Ṭawq; (2) explicating the Ṭawq and enquiring into its originality; and (3) looking into the Ṭawq from a comparative perspective. I intend, however, to pursue further the question of the Ṭawq al-Ḥamāmah’s uniqueness, and I would also suggest a new reading of the text based on the exposition of its epistemology. My main proposition is that the Ṭawq al-Ḥamāmah’s idiosyncracies rest on Ibn Ḥazm’s endeavour to advance an epistemic justification of the concept of love. Ibn Ḥazm stresses that writing on love is beyond any fictional narrative. He underlines the idea that entering into the phenomena of love should adhere to al-ḥaqīqah (the truth) and should avoid any kind of flawed explorations. To arrive at an understanding of the work through the angle of al-ḥaqīqah, Ibn Ḥazm further contends that writing on love should be based on three key principles: (i) testimony; (ii) observation; (iii) and knowledge stored in memory. These principles are behind the Ṭawq al-Ḥamāmah’s epistemology that renders any writing on love not merely a fictional narrative but a textual attempt to depict the actual human experience. By deploying the principles of epistemology to investigate love, Ibn Ḥazm’s Ṭawq al-Ḥamāmah not only modifies the existing genre of writing on love and lovers but also considers some aspects of this emotion that had hitherto evaded literary and scholarly treatment. This paper will explore Ibn Ḥazm’s perspective on the ways of writing on love and manifest his epistemological approach in exploring the essence of this emotion as well as its causes and symptoms.

Restricted access

. Butler , Jonny . 2003 . A minimalist treatment of modality . Lingua 113 . 967 – 996 . Bybee , Joan L . 1985 . Morphology. A study of the relation between

Full access

. Conroy , Anastasia , Eri Takahashi , Jeffrey Lidz and Colin Philips . 2009 . Equal treatment for all antecedents: How children succeed with Principle B . Linguistic Inquiry 40 . 446 – 486

Full access

approach to kinship is sadly lacking. There is a vast gulf between the pseudo-mathematical treatment of the too-learned anthropologist and the real facts of savage life. Nor is this merely the feeling of the non-specialist. I must frankly confess that there

Restricted access

. Winter , Yoad . 1996 . A unified semantic treatment of singular NP coordination . Linguistics and Philosophy 19 . 337 – 391 . Yatsushiro , Kazuko . 2009

Full access

of St Stephen , the Death of St Rosalie and the Mary Magdalene inspired by the work of Titian. His paintings are characterised by their light colouring, the decorative treatment of the clothing and the characteristic naive facial traits of the

Restricted access

. 2017 b. Translation and Editing: A Study of Editorial Treatment of Nominalisations in Draft Translations . Perspectives Vol 26 . No. 1 . 24 – 38 . Bisiada , M

Restricted access
Archaeologiai Értesítő
Authors: Katalin T. Biró, Judit Regenye, Sándor Puszta, and Edit Thamóné Bozsó

Nagytevel határában, a Tevel-hegyen található Magyarország egyetlen, szoros értelemben véve tűzkőnek nevezhető kova nyersanyaga. A felső kréta korú mészkőben, amelyet a község határában egy modern kőbánya tár fel, gyakran 20–30 cm nagyságú tűzkő gumók figyelhetők meg. A környéken több alkalommal gyűjtöttek megmunkált kovaszilánkokat. A területen 2005 és 2008 között feltárásokat végeztünk a Magyar Nemzeti Múzeum és a Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatóságának együttműködésében. Az ásatás célja a feltételezhető őskori kovabánya azonosítása és feltárása volt. Összesen 22 bányaobjektumot figyeltünk meg, többségében sekély kitermelő gödröket. A bánya lehetséges lokalizálása, illetve behatárolása céljából két alkalommal geofizikai méréseket is végeztünk. A jelenségek keltezését szórványos kerámialeletek mellett optikai lumineszcens kormeghatározással és a régészeti elterjedési adatok értelmezésével kíséreltük meg.

Restricted access

). 1 His discussion of barbarisms is most interesting for students of Vulgar Latin; although the subject was traditional in Roman grammar, Consentius’ treatment is original and so rich that it can be considered the most extensive account of Vulgar

Restricted access

. Jackendoff , Ray . 1996 . The proper treatment of measuring out, telicity, and perhaps even quantification in English . Natural Language and Linguistic Theory 14 . 305 – 354

Open access