Search Results

You are looking at 11 - 20 of 224 items for :

  • "treatment" x
  • Chemistry and Chemical Engineering x
  • Materials and Applied Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

treatment stabilization must be used ( Bengoechea et al., 2010 ). Hen egg yolk is an ideal example of natural supramolecular assemblies of lipids and proteins with different organization levels. These assemblies are mainly due to interactions between

Open access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: Tamás Zsom, Petra Polgári, Lien Phuong Le Nguyen, Géza Hitka, and Viktória Zsom-Muha

materials, or ethylene scavenging agents) could serve effectively for these purposes. 1-MCP (1-methyl-cyclopropene) application as a novel postharvest treatment ( Blankenship & Dole, 2003 ) is proved to be effective against undesired postharvest ripening of

Open access

85 178 183 Antal, T. (2013) Effects of different pre-treatments on drying characteristics and quality of freeze dried sour cherry. Food Science

Restricted access

381 398 Makó, A. & Hernádi, H. , 2010. Comparative evaluation of different pre-treatment methods applied during the PSD analysis of soils. (In Hungarian) In

Restricted access

., 2009; Kaszab et al., 2017 ). The properties of honeys also vary according to their exposure to heat. Heat treatment of the honey can influence its composition and physicochemical properties ( Bodor et al., 2019; Božiková et al., 2018 ). The proper

Open access

. Technologies for olive mill wastewater (OMW) treatment: a review . Journal of Chemical Technology and Biotechnology 81 ( 2006 ) 1475 – 1485 . [25] T. Akar

Restricted access

A megengedett határértéket meghaladó fémtartalmú városi szennyvíziszapnak a kísérleti talajok (savanyú és karbonátos homok, ill. savanyú agyagos vályog és karbonátos vályog) Co, Ni, Mn, Cu és Zn frakcióira (mobilis: 1 M NH 4 NO 3 -oldható, mobilizálható: ammónium-acetát+EDTA-oldható, „összes”: cc. HNO 3 +cc. H 2 O 2 roncsolás) és a tavaszi árpa szemtermésének elemtartalmára gyakorolt hatását vizsgáltuk tenyészedény-kísérletben. Az alkalmazott iszapterhelések a következők voltak: 0, 2,5, 5, 10 és 20 g iszap szárazanyag/kg légszáraz talaj. Az 5 iszapkezelés×4 talaj = 20 kezelés×4 ismétlés = 80 edényszámot tett ki. A kapott eredményeket az alábbiakban foglaljuk össze: – A talaj elemfrakciói és az árpaszem elemtartalma között regresszió-analízist végezve megállapítottuk, hogy az árpaszem és a talaj Co-, Ni-, Cu- és Zn-tartalmának kapcsolatát legjobban ezen elemek mobilis frakciójával jellemezhetjük. – Az iszappal kijuttatott elemek elenyésző hányada jelenik csak meg mobilis formában a talajban. Az eredmények azt mutatták, hogy minél gazdagabb a talaj a vizsgált elemekben, annál kisebb hányaduk van mobilis formában. A legnagyobb arányban a kijuttatott nikkel jelent mobilis elemként, átlagosan 3%-ban. A vizsgált elemek a Co és Mn kivételével a legnagyobb arányban a két homoktalajon, elsősorban a savanyú homokon voltak a mobilis frakcióban. A nyírlugosi talajon a legkisebb terheléssel kijuttatott Zn 19%-ban NH 4 NO 3 -oldható formában jelent meg. – A vizsgált elemek sorrendje a talajokon való megkötődés erőssége szerint a következő volt az adott kísérleti feltételek mellett: Mn > Zn > Cu > Ni = Co. – Az iszap pH-növelő hatásának eredményeképpen a vizsgált savanyú homoktalaj mobilis Co- és Mn-tartalma harmadára csökkent annak ellenére, hogy az „összes” elemtartalom nem változott szignifikánsan. Ez a csökkenés az árpaszem Co- és Mn-tartalmában is megmutatkozott. Ezért az iszapok szabadföldre történő elhelyezésénél az iszap elemtartalmán túl figyelembe kell venni egyéb paramétereit (pH, CaCO 3 %, szerves anyag) is, mert azok a talaj tulajdonságait és ezen keresztül a szennyező elemek oldódását befolyásolhatják. A fenti megállapítások megnyugtatóak a szennyvíziszapok mezőgazdasági hasznosítása szempontjából, de miután a kísérleti eredményeket extrém elemterhelés mellett kaptuk, hasonló munka elvégzése javasolható megengedett elemkoncentrációjú szennyvíziszappal is.

Restricted access

. (2004) Treatment of dairy process waters using a vibrating filtration system and NF and RO membranes. Journal of Membrane Science 235: 111–122. Frappart M. Treatment of dairy process

Restricted access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: Dávid Nagy, Viktória Zsom-Muha, Csaba Németh, and József Felföldi

by the structure of the contained proteins. During the industrial thermal processes these proteins can be altered, leading to undesirable functionality loss ( Chen & Ma, 2020 ). Using ultrasound treatment offers an application for the food industry to

Open access

materials: Part I. Acid catalyzed hydrolysis . Bioresour. Technol. 101 , 4446 – 4455 . Batstone , D.J. ( 1999 ). High rate anaerobic treatment of complex wastewater , Ph

Restricted access