Search Results

You are looking at 11 - 20 of 68 items for :

  • "urban design" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

Public space is the most important place for social life, but it is also part of the identity of the local community. This is particularly true in Komló, where the mining past is still a perceptible and integral part of local identity. Petőfi Square is the central square of Komló's Kökönyös district, an urban district center that preserves the memories of its past, but has not evolved with changing needs in the city for some time. The renewal of Petőfi Square and its surroundings was an environmental architecture task that built on local values, responded to the needs of local people and helped the development of community life, and had to cope with a number of parallel demands.

Open access

Abstract

Brigittaplatz located in the 20th district of Vienna, which is a mixed culture residential community with various issues. This paper attempts to uncover the existing problems, weaknesses, potential opportunities of the site and explore a set of local interventions to accomplish site regeneration through architectural and landscape measures. Study utilizes two axes to improve and reconnect the public service, green corridor as well as the interactive relationship. All the proposed interventions are not merely public facility renewal but a new functional and social design, which is trying to reactivate the various relationships in the site that can enhance the quality of life and carry over the impact to larger scales. Authors seek a holistic approach to regenerate Brigittaplatz.

Open access

Abstract

In the post-pandemic period, cities are committed to creating healthier and more healing urban environments. In high-density urban environments, urban complexes are increasingly assuming the function of enriching the external space and activating the vitality of cities, and their architecturally oriented public spaces have great potential for the promotion of residents' health. However, current research on public space and health has focused on green spaces and neighborhoods, and has not yet systematically sorted out the pathways that influence how building-oriented public space can contribute to health. In order to fill the gap, this study attempt to establish a model of health-promoting architecturally oriented public space, which can provide a reference for the similar projects.

Open access

's [ 2 ] human-centered approach to urban design. This approach emphasizes the significance of public spaces for promoting social interaction, enhancing human well-being, and improving the quality of life in urban areas. To gather information, observers

Restricted access

Komárom Duna-partjának várostörténete a kezdetektől 1945-ig

Urban history of the Danube riverbank of Komárom from the beginnings to 1945

Építés - Építészettudomány
Author:
Máté Tamáska

A tanulmány célja, hogy Komárom városfejlődésén keresztül bemutassa a város és a Duna-part, illetve a Duna két partjának történeti kapcsolatrendszerét. Komárom szerkezetének sajátossága kiemelt hadászati jelentősége, amelyet elsőként, mint török kori végvár élt meg. Ebben az időben a Duna túlpartján feltehetően már korábban létező településkezdeményezések elpusztultak. A 18. században, mint kereskedőváros, jelentős fejlődést tudhat magáénak, ám gazdasági jelentősége ellenére városképe egyszerű maradt. A 19. századtól ismét erőd jellege válik a meghatározóvá, a Duna-part stratégiai hídfőit elfoglalják a katonai létesítmények. Csupán a 20. század első évtizedeiben kerül sor a déli és az északi part egybekapcsolására, ami nemcsak a hidat jelenti, hanem az északi hídfő körül akkoriban kiépülő reprezentatív teresedést és parkot is. A két világháború között a frissen egyesített várost határ szeli ketté. A közös városi zónát, így mindenekelőtt a hídfők környékét, illetve általában a Duna-partokat elfoglalják az ipari létesítmények. A két város közé ékelődő ipari zóna azóta is meghatározó szerkezeti eleme a városnak.

Restricted access

Abstract

Mining industry once was a strong contributor to the economic development of cities and created economic benefits for human beings, but ecological problems are increasing day by day. This study takes the quarry in Nagykovacsi, Hungary as an example, and through comprehensive evaluation of the site, utilizes nature-based solutions to carry out the design practice of seeking new development vitality and opportunities for the brownfield site after mining. Finally, it summarizes the ecological remediation concepts and strategies suitable for mining brownfield sites, and contributes to the reuse of urban land space and the creation of a favourable ecological environment.

Open access

Linear sight analysis is a relatively new method to represent and evaluate interior townscapes along a route. It has been conducted recently by video techniques, but a concise theory and adequate methodology is lacking to cover the complexity of the built environment including people living in it, the natural and cultural background, the spirit of the place and the role of the observer being part of the scene. This research reviews the perspectives of the new concept of urban landscape and recent theoretical approaches including the new science called Promenadology or Strollology that the German call Spaziergangswissenschaft. This paper attempts to demonstrate some research directions and theoretical frameworks as integral parts of the new research field, whilst also indicating its practical outcomes.

Restricted access

45429 . Alföldi , Gy. ( 2011 ). Urban Quartett: A város és a társadalmi szövet kölcsönhatása . In: Benkő , M. , and Szabó , Á. (Eds.), Urban renewal: essays on urban design . BME, Dept. of Urbanism , Budapest , p. 159 ISBN: 9789633130193

Open access

One of the most important challenges in urban design is planning an appropriate street network, satisfying the demand of users with different transport modes. Understanding the nature of road networks has been thoroughly studied problem for many years and extensive professional literature is now available in this respect. In this study, five different micro-districts and their road networks have been analyzed in Budapest. Therefore, this paper is aimed at providing a contribution to the knowledge of comparing road networks of different residential estates under different traffic loads. Moreover, significant similarities and differences were identified among urban street layouts in this paper.

Restricted access

Zárt/nyitott – Városforma és térhasználat

Részletek a habilitációs értekezésből

Closed/open: Urban form and space use

Extracts from the habilitation thesis
Építés - Építészettudomány
Author:
Melinda Benkő

A fizikai környezet átalakulását a társadalmi indukálja, a fizikai azonban visszahat és befolyásolja a társadalmit, ezért együttes kutatásuk szükséges. A városépítészet-elmélet kategóriapárjai közül a zárt/nyitott kettősség erre a feladatra kiválóan alkalmas, mert a városformát és a térhasználatot összekapcsolja. A városforma és térhasználat zárt/nyitott mátrixa négy alaptípust, azon belül a fizikai, vizuális és használati határok beemelése hét alcsoportotot eredményez: zárt, transzparens, rejtett, köztes, szigetszerű, kertes és nyitott. A történeti zárt és a modern nyitott formával szemben a kortárs város- és ingatlanfejlesztések a zárt/nyitott hibrid megoldásokat preferálják: nyitott forma zárt használattal, zárt forma felnyíló használattal működik. Az írás felhívja a figyelmet a tértagoló – épített és nem épített – határok megnövekedett jelentőségére, és a térhasználat megértése és alakítása érdekében ezeket bevezeti a hagyományos városforma-kutatások diskurzusába.

Restricted access