Search Results

You are looking at 11 - 20 of 35 items for :

  • "ventricular tachycardia" x
  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

, Daoud E, Goyal R, Chan KK, Harvey M, Bogun F, Castellani M, Ching Man K, Adam SS, Morady F: Use of isoproterenol during programmed ventricular stimulation in patients with coronary artery disease and nonsustained ventricular tachycardia. Am Heart J 131

Open access

syndrome elsewhere. The patient had undergone thrombolysis with streptokinase. He had a history of ventricular tachycardia during transfer, which was reverted by cardioversion. The patient was then referred to our institute for further management and

Open access

. Breithardt M. Block 2000 Clusters of ventricular tachycardias signify impaired survival in patients with idiopathic dilated cardiomyopathy and implantable cardioverter

Restricted access

: Linear ablation lesions for control of unmappable ventricular tachycardia in patients with ischaemic and nonischaemic cardiomyopathy. Circulation, 2000, 101 , 1288–1296. Gottlieb C. D

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Pál Soltész, Melinda Vass, Ágnes Diószegi, Ivetta Mányiné Siket, Ildikó Garai, Csaba Kun, Orsolya Bene, Attila Kertész, and István Édes

, Yoshikawa T, Baba A, et al. Autoantibodies against the second extracellular loop of β 1 -adrenergic receptors predict ventricular tachycardia and sudden death in patients with idiopathic dilated

Restricted access

Absztrakt:

A szegedi cardiomyopathiás és ioncsatorna-betegek regiszterének létrehozásával az volt a cél, hogy a Szegedi Tudományegyetem Kardiológiai Központjában gondozott, cardiomyopathiában és ioncsatorna-betegségben szenvedő magyarországi betegpopuláció adatait sokrétűen elemezhessük. A regiszter a legfőbb primer cardiomyopathiák (hypertrophiás, dilatatív, restriktív, arrhythmogen jobb kamrai, bal kamrai non-compact, tako-tsubo cardiomyopathia) és ioncsatorna-betegség (hosszú és rövid QT-szindróma, Brugada-szindróma, katecholaminerg polimorf kamrai tachycardia) adatait gyűjti. Az adatbázisban szereplő betegségek közül a legtöbb beteg a hypertrophiás cardiomyopathiás betegcsoportba tartozik, amelyben 388 beteg szerepel. Hasonlóan népes a dilatatív cardiomyopathiás (310 beteg) és a hosszú QT-szindrómában szenvedő betegcsoport (111 beteg). A szegedi regiszter adatai a részletesebben elemzett HCM vonatkozásában lényegi mutatóit tekintve megegyeznek hasonló regiszterek adataival, mind morbiditási és mortalitási mutatói, mind főbb klinikai paraméterei szempontjából. Orv. Hetil., 2017, 158(3), 101–105.

Restricted access

EKG-gyöngyszem: akut coronaria szindróma gyanúját keltő EKG-műtermék – poroszsisak-jel

ECG-pearl: artifact spiked helmet sign mimicking acute coronary syndrome

Orvosi Hetilap
Author: János Tomcsányi

References 1 Knight BP, Pelosi F, Michaud GF, et al. Clinical consequences of electrocardiographic artifact mimicking ventricular tachycardia. N Engl J Med

Restricted access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors: P. Femitha, Rojo Joy, B. Bharathi, B. Adhisivam, B. D. Gane, B. Vishnu Bhat, and J. Balachander

S. Garekar M.L. Epstein T. L'Ecuyer 2005 Neonatal supra — ventricular tachycardia (SVT

Restricted access

], as demonstrated by the fact that the degree of perfusion/innervation mismatch is significantly correlated with the site of earliest activation in ventricular tachycardias (VT) [ 39 ]. A recovery from stunning and/or some degrees of reinnervation are

Open access

Akut pancreatitis során észlelt EKG-változások évtizedek óta ismertek. Az EKG-változások jelentősége főleg differenciáldiagnosztikai szempontból fontos, mivel a legtöbb szerző myocardialis infarctusra utaló EKG-változásokról számolt be. Az EKG-eltérések kialakulásának patomechanizmusa a mai napig nem tisztázott. Néhány közlés foglalkozik a pancreatitis okozta QT-megnyúlás és malignus arrhythmia előfordulásával. A szerzők fiatal nőbeteg kórlefolyását ismertetik, akinél akut nekrotizáló pancreatitis kapcsán jelentős QT-megnyúlást, majd ennek talaján több alkalommal kamrai tachycardiát és kamrafibrillációt észleltek. A részletes kardiológiai kivizsgálás (koronarográfia, elektrofiziológiai vizsgálat) a malignus arrhythmia egyéb okát kizárta. A betegnél intracardialis defibrillátor beültetésére került sor. A pancreatitis gyógyulása után a QT-idő normalizálódott és ritmuszavar a hosszú távú megfigyelés során nem jelentkezett. A szerzőknek nincs tudomása hasonló esetismertetésről a nemzetközi irodalomban. Orv. Hetil., 2012, 153, 1918–1920.

Open access