Search Results

You are looking at 11 - 20 of 97 items for :

  • "yield stability" x
  • Biology and Life Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

. Agric. Res. 14 742 754 Francis, T. R., Kannenberg, L. W. (1978): Yield stability studies in short

Restricted access

Berzsenyi Z. — Dang, Q.L.: 2004. Effect of farmyard manure and mineral fertilisers on the yield and yield stability of maize ( Zea mays L.) in long-term monoculture and diculture experiments. Növénytermelés vol. 53 no. 1–2 119–139 pp

Restricted access

Different long-term experiments were carried on chernozem (Debrecen) and loamy (Hajdúböszörmény) soils. They included the most important agrotechnical, biological (hybrid) and agroecological (crop year, soil) factors in maize production. This paper evaluated the results of polyfactorial long-term experiments. For the maize the most favourable crop rotation was winter wheat (in a tri-culture) with an N 60–120, P2O5 60–70, K2O and 90–110 kg ha−1, and a density of 75–90,000 plants ha−1. The different input levels of maize crop management systems can modify an adaptive capacity to ecological conditions and the resilience of agro-ecosystems. The optimalization of agrotechnical elements reduces the harmful climatic effects. The yields of maize varied between 2–11 t ha−1 in extensive and 10–15 t ha−1 in intensive crop management systems, respectively.

Open access

Összefoglalás

Tartamkísérletben, réti talajon vizsgáltuk a vetésváltás és az NPK műtrágyázás hatását a kukorica termésére.

A vetésváltás nagymértékben meghatározta a kukorica termése mellett az NPK műtrágya agroökológiai optimumát is. Kedvező vetésváltásban, trikultúrában (borsó – őszi búza – kukorica – kukorica) 20 év átlagában 1,58 t/ha-ral, bikultúrában (őszi búza – kukorica – kukorica – őszi búza) 1,25 t/ha-ral nagyobb termést kaptunk a monokultúrában termesztett kukoricához viszonyítva.

A vetésváltás a kukorica termésstabilitását is nagymértékben befolyásolta. Kedvező és kedvezőtlen években egyaránt trikultúrában a legstabilabb a kukorica termése, ugyanakkor a környezeti feltételek javulásával szintén a trikultúrás kukorica képes a legnagyobb – akár 18 t/ha-os – terméseredményre. A vetésforgó és a N műtrágyázás jelentős mértékben befolyásolta a talaj pH értékét, míg monokultúrás termesztés esetén szignifikánsan kisebb pH értéket kaptunk, mint bi-, illetve trikultúrás termesztés esetén.

A kukoricahibridek termőképessége, természetes tápanyagfeltáró- és hasznosító képessége, továbbá trágyareakciója is nagymértékben eltérő.

A kukoricahibrideket a termőképesség és a műtrágyareakció alapján intenzív, átlagos és extenzív csoportokba soroltuk.

Az agroökológiai műtrágyaoptimum előveteménytől, évjárattól és a hibridtől függően N 40–120, P2O5 25–75, K2O 30–90 kg/ha hatóanyag, amellyel adott körülmények között a legnagyobb termést lehet elérni.

Restricted access

GGE biplot analysis is an effective method, based on principal component analysis (PCA), to fully explore multi-environment trials (METs). It allows visual examination of the relationships among the test environments, genotypes and the genotype-by-environment interactions (G×E interaction). The objective of this study was to explore the effect of genotype (G) and the genotype × environment interaction (GEI) on the grain yield of 20 chickpea genotypes under two different rainfed and irrigated environments for 4 consecutive growing seasons (2008–2011). The yield data were analysed using the GGE biplot method. The first mega-environment contained environments E1, E3, E4 and E6, with genotype G17 (X96TH41K4) being the winner; the second mega-environment contained environments E5, E7 and E8, with genotype G12 (X96TH46) being the winner. The E2 environment made up another mega-environment, with G19 (FLIP-82-115) the winner. The mean performance and stability of the genotypes indicated that genotypes G4, G16 and G20 were highly stable with high grain yield.

Restricted access

istállótrágya és a műtrágya hatása a kukorica ( Zea mays L.) termésére és termésstabilitására monokultúrás és dikulturás tartamkÍsérletekben. [Effect of farmyard manure and mineral fertilisers on the yield and yield stability of maize ( Zea mays L) in

Restricted access
Cereal Research Communications
Authors: Anto Mijić, Miroslav Krizmanić, Ivica Liović, Zvonimir Zdunić, and Sonja Marić

Agronomy Journal 1999 91 154 160 Rozman L.:1997. Yield stability in long-term released maize

Restricted access

Berzsenyi, Z., Dang, Q. L. (2004): Az istállótrágya és a műtrágya hatása a kukorica ( Zea mays L.) termésére és termésstabilitására monokultúrás és dikultúrás tartamkísérletekben. [Effect of farmyard manure and mineral fertilisers on the yield stability

Restricted access

) is an important issue faced by plant breeders and agronomists in Tunisia. In assessing the performance of BW genotypes in the northwest of Tunisia, it is essential that the yield stability of such genotypes, in addition to their yield performance, was

Restricted access

Oka, H. I. (1967): Adaptability for seasons and locations and yield stability in crop varieties, its mechanism and selection. Recent Advances in Breeding , 8, 42-47. Adaptability for seasons and locations and yield stability

Restricted access