Search Results

You are looking at 21 - 24 of 24 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Győr-Kálvária összevont lelőhely késő vaskori embertani leleteinek biológiai antropológiai vizsgálata

Biological anthropological analysis of human remains from a Late Iron Age burial of Győr-Kálvária merged site

Archaeologiai Értesítő
Authors:
Katalin Gyenesei
,
Krisztián Kiss
,
Tamás Szeniczey
,
Ferenc Ujvári
,
Krisztina Pesti
, and
Tamás Hajdu

jobb vagy bal oldalán feküdt. A női sírok általános kísérőelemei közt kar- és lábperecek, fibulák, továbbá gyűrűk szerepeltek. Fibulák férfisírokban is feltűntek, de a női sírokban számuk többnyire magasabb volt. Az étel- és italáldozatok (edények és

Open access

Mesebeszéd

Egy bizánci mesefüzér tanulságai

Antik Tanulmányok
Author:
Zoltán Farkas

mutatott be az oltáron. A sas lecsapott, elragadott egy forró falatot és a fiókáinak adta. A fiókák megették, és a forró étel megölte őket. Ennek az a tanulsága, hogy a hatalmas és igazságtalan emberek, ha nem szenvednek is azoktól, akikkel szemben

Open access

csalogány is bemutatja ezt a toposzt. A mesében a csalogány a sólyom könyörületéért cserébe felajánlja, hogy énekel neki, a sólyom azonban zordan és bölcsen válaszol: „jobban szeretném, ha a hasamat töltenéd meg, mert ének nélkül tudok élni, étel nélkül nem

Open access

Az Aberkios-felirat

Egy „szent szöveg” születése

Antik Tanulmányok
Author:
Tibor Grüll

ἔχουσα, κέρασμα δίδοῦσα μετ’ ἄρτου). Az előző sorban a hal mint Jézus-jelkép és mint speciális étel is szerepelt, amit a Szűz fogott ki és tett a testvérek asztalára. 48 Ez a kettő egyébként nem áll ellentmondásban egymással, hiszen maga Jézus mondta

Open access