Search Results

You are looking at 21 - 27 of 27 items for :

  • "Continuous measurement" x
  • Chemistry and Chemical Engineering x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

ion–molecule reactions. Direct continuous measurements are feasible on a real-time basis for many radical species and stable molecules in a dynamic system. Because of the ability to identify and resolve complex coevolving products, IAMS enables

Restricted access

pozzolanic activity of fly ash or the latent hydraulic properties of slag [ 20 , 21 , 24 ]. Calorimetry provides continuous measurements and is, therefore, a convenient method to study the early stage of hydration where the heat rate is relatively high

Restricted access

, B 1982 A new technique for continuous measurement of the heat of fermentation . Eur J Appl Microbiol Biotechnol 16 : 28 10.1007/BF01008239 . 3. Birou , B , Marison , IW von Stockar

Restricted access

distinct advantages over traditional antimicrobial test methodologies in that calorimetric measurement can make continuously measurements over real-time, thus the metabolic process of microbes under antimicrobial agents is observed in situ. In this article

Restricted access

Calorimetric measurements Calorimetry is a good method for studies on cement hydration during its first hours of action when chemical and physical processes occur most intensively. This technique bases on continuous measurements of heat released in

Open access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Marianna Papp, János Balogh, Krisztina Pintér, Szilvia Fóti, Péter Koncz, Marian Pavelka, Eva Darenova, and Zoltán Nagy

Az utóbbi évtizedben zajló kutatások kimutatták, hogy a talajok CO2-kibocsátása jelentős napi és szezonális változékonyságot mutat. A manuális mérőrendszerekkel azonban ez nehezen követhető nyomon. Éppen ezért megjelent az igény a nagyobb időbeli felbontású automata mérőrendszerekre, több gyártó készítette el saját fejlesztésű műszerét. Ezeknek a rendszereknek a hátránya, hogy drágák és többnyire zárt rendszerben működnek, ahol a bonyolult kamranyitó-záró mechanika csökkentheti a működésbiztonságot. További hátrányt jelent a kamrák meglehetősen nagy mérete, ami miatt gyepállományokban nehezen alkalmazhatók.Az általunk kifejlesztett nyílt rendszerű mérőeszköz alkalmasnak bizonyult ezen problémák kiküszöbölésére: a kisméretű kamrák (d = 5 cm) könnyen elhelyezhetők a növények között, nyílt rendszerben nem szükséges kamranyitó-záró mechanikát építeni, és a rendszer olcsón kivitelezhető.A kifejlesztett 10 kamrás mérőrendszer kalibrálását laboratóriumi körülmények között végeztük el, valamint összehasonlítottuk terepi mérések segítségével egy nemzetközileg is hitelesnek számító mérőrendszerrel. A kapott eredmények szerint a kifejlesztett mérőrendszer alkalmas hosszú időtartamú automata-mérésekre, segítségével nagy mennyiségű adat nyerhető.

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Tibor Szili-Kovács, Ágnes Bálint, Györgyi Kampfl, Krisztina Kristóf, György Heltai, Sándor Hoffmann, András Lukács, and Attila Anton

using continuous measurements of CO 2 profiles in soils with small solid-state sensors. Agr. Forest Meteorol. 118. 207–220. Tóth , E., Koós , S. & Farkas , Cs . 2009. Soil carbon dioxide efflux

Restricted access