Search Results

You are looking at 21 - 30 of 113 items for :

  • Architecture and Architectonics x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A fizikai környezet átalakulását a társadalmi indukálja, a fizikai azonban visszahat és befolyásolja a társadalmit, ezért együttes kutatásuk szükséges. A városépítészet-elmélet kategóriapárjai közül a zárt/nyitott kettősség erre a feladatra kiválóan alkalmas, mert a városformát és a térhasználatot összekapcsolja. A városforma és térhasználat zárt/nyitott mátrixa négy alaptípust, azon belül a fizikai, vizuális és használati határok beemelése hét alcsoportotot eredményez: zárt, transzparens, rejtett, köztes, szigetszerű, kertes és nyitott. A történeti zárt és a modern nyitott formával szemben a kortárs város- és ingatlanfejlesztések a zárt/nyitott hibrid megoldásokat preferálják: nyitott forma zárt használattal, zárt forma felnyíló használattal működik. Az írás felhívja a figyelmet a tértagoló – épített és nem épített – határok megnövekedett jelentőségére, és a térhasználat megértése és alakítása érdekében ezeket bevezeti a hagyományos városforma-kutatások diskurzusába.

Restricted access

. ( 2006 ), Hybrid Ventilation in Non-Residential Buildings . Earthscan , London [11] Witthauer J. , Horn H. , Bischof W. ( 1993

Open access

. Ayers A. J. Hunt 2001 Synthesis and properties of chitosan-silica hybrid aerogels Journal of Non-Crystalline Solids

Restricted access

Domokos G., Szeberényi I.: A Hybrid Parallel Approach to One-parameter Nonlinear Boundary Value Problems. Comput. Assist. Mech. Eng. Sci. 11 2004. 15-34. A Hybrid Parallel Approach to One-parameter Nonlinear Boundary Value

Restricted access

, Heidelberg, New York 1990 . Domokos , Gábor – Szeberenyi , Imre : A Hybrid Parallel Approach To One-Parameter Nonlinear Boundary Value Problems . Computer Assisted Mechanics and

Restricted access

. National Research Council Canada IRC/NRC , Ottawa , Client Final Report. Report No: B1083.1, pp. 1 – 170 , 16 July 2007 . [2] Canada Wood . Wood—Concrete Hybrid Construction . International Building Series

Restricted access

of bearings on cranes using a proposed recurrent hybrid neurtral network”, Budowa Maszyn I Zarzadzanie produkcija ISSN 1733-1919 9/2008 . 125 – 134 .

Restricted access

D.G. Lee 2006 Development of Heavy Duty Hybrid Carbon-Phenolic Hemispherical Bearings Composite Structures 73 88 – 98

Restricted access

., Bagheri A. (2012), Optimal location of PMUs in distribution network for best state estimation based on ACO-NM hybrid algorithm. Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering, 1(1), 66–73. Bagheri A

Restricted access

( 2017 ), Improvement of low-temperature impact toughness for 304 weld joint produced by laser-MIG hybrid welding under magnetic fi eld . Journal of Materials Processing Tech. , 247 , 306 – 314 . [25

Open access