Search Results

You are looking at 21 - 30 of 31 items for :

  • Materials and Applied Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

government announced its closure. After a long period of mining, the landscape of Homok Hill has been greatly damaged, and half of the southern slope has been cut off, and a huge pit has been formed from west to east (see in Fig. 1 ). Fig. 1. Site map (photo

Open access

with preference ( Barbierato et al., 2023 ). There is a wealth of research on the study of wine labels, which can be mainly divided into two groups: wine labels e.g. ( Celhay and Remaud, 2018 ) and bottle closure e.g. ( Bekkerman and Brester, 2019

Open access

bottling and storage, the permeability of different types of closures and the subsequent effect of oxygen on wine, or even the effect of adding a small amount of oxygen to wine during fermentation ( Karbowiak et al., 2010 ; Prusova and Baron, 2018 ; Tarko

Restricted access
Pollack Periodica
Authors:
Gábor Rózsás
,
György Bognár
,
Gábor Takács
, and
Balázs Plesz

intermediate seed layer into the technology process line, the channel closure is faster, and with the patterning of the dashed lines, no major reduction in cross-section occurs after the photoresist is removed. Acknowledgements The research reported in this

Open access

radically transformed economic and business practices. In the short term, many companies were forced to shut down and, unfortunately, many were forced to close permanently. These closures mainly affected smaller companies and those that focused on a single

Open access

A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 1970-ben 1 hektáros kísérleti területet hoztak létre, ahol 16 éven keresztül vizsgálták különböző műtrágyakezelések (N, P, K) kukorica monokultúrára gyakorolt hatását. Ezt követően összesen 6 t·ha-1 mennyiségű CaCO3-ot juttattak ki a kísérleti terület felére, majd 1995-ben a terület-re fehér akácot telepítettek. A munka során a nagy mennyiségű, komplex műtrágyá-zás hosszú távú hatását vizsgáltuk 20 éve telepített akácállomány szerkezeti para-métereire. Ehhez 48 mintaparcellát jelöltünk ki (4x12 műtrágya-kezelés) úgy, hogy minden kezeléscsoportból egy-egy ismétlés legyen.

A legfontosabb meghatározott paraméterek a törzsszám, a törzstávolság, a lomb-korona-záródás, a cserjeszint-záródás, a körlapösszeg, az átlagos mellmagassági átmérő, az átlagmagasság és a fatérfogat voltak. Ehhez a mintaterületen található 369 db akác mellmagassági átmérőit és 40 mintafa magasságát mértük meg.

A statisztikai elemzés során kéttényezős varianciaanalízist és korreláció-analízist alkalmaztunk.

Az eredmények alapján minden szerkezeti paraméter esetében szignifikáns kü-lönbség volt, a kezelések tehát hatással voltak az akácos szerkezetének alakulására. A lineáris korrelációvizsgálat eredményei szerint a kijuttatott tápanyagok és a me-szezés hatásai komplex formában jelentkeznek. A kijuttatott foszfor- és kálium csak a lombkorona-záródásra mutatott gyenge korrelációt. A kijuttatott nitrogén ható-anyagra sem lehet korrelációt megállapítani. Ennek oka valószínűleg az, hogy a nagy mennyiséget kapott parcellákon csökkent a légköri nitrogénfixáció. A mesze-zés hatására több helyen adódott szignifikáns különbség, tehát a kijuttatott CaCO3 hatással volt az egyes elemek felvehetőségére, így az állomány szerkezeti paraméte-reire. A meszezés hatása leginkább a növőtér nagyságában és a cserjeszint záródá-sában mutatkozik meg. A csökkent növőtér eredményeképp az egyes szerkezeti paraméterek (átlagos mellmagassági átmérő, átlagmagasságok) értékei csökkentek, ez azonban nem okozta a hektáronkénti fatérfogatok alacsonyabb értékét.

A kijuttatott műtrágyaadagok növelték a faállomány térfogatát, a termőhely mi-nősége ellenére jó-közepes fatermési osztályokat lehet megállapítani. A kis parcel-laméretek és az erdők tápanyagforgalmának sajátosságai miatt az állomány egyes paraméterei a kiegyenlítődés irányába mutatnak.

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors:
Hajnalka Breuer
,
Ferenc Ács
,
Borbála Laza
,
István Matyasovszky
,
Ákos Horváth
,
Tamás Weidinger
, and
Kálmán Rajkai

-1443. Janjic, Z. J., 1994. The step-mountain Eta coordinate model. Further developments of the convection, viscous sublayer and turbulent closure schemes. Mon. Wea. Rev. 112. 927–945. Janjic, Z. J., 2002. Nonsingular implementation

Restricted access

117 131 Dodson, M. H. , 1973. Closure temperature in cooling geochronological and petrological systems. Contr. Miner. Petrol. 40 . 259

Restricted access

–physical package. Mon. Wea. Rev. 118. 1429–1443. Janjic, Z. J., 1994. The step-mountain Eta coordinate model. Further developments of the convection, viscous sublayer and turbulent closure schemes. Mon. Wea. Rev. 122. 927

Restricted access

waste compost in landfill closure caps in arid areas. Waste Management. 20. 499–507. Etiegni, L. & Campbell, A. G., 1991. Physical and chemical characteristics of wood ash. Biores. Technol. 37. 173

Restricted access