Search Results

You are looking at 21 - 30 of 186 items for :

  • Medical and Health Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Egyszerűsített, gazdaságos laparoszkópos appendectomia

Simplified economical laparoscopic appendectomy

Magyar Sebészet
Authors:
András Antal
,
István Pósa
,
József Varga
,
Zoltán Kovács
, and
Gábor Nagy

Stump closure with stapler or endoloops? Analysis of more than 7000 laparoscopic appendectomies. Br J Surg 92 900 . 13. RW

Restricted access

A vena cava superior szindrómához társuló kétoldali zárt zugú glaucoma

Superior vena cava syndrome associated with bilateral angle closure glaucoma

Orvosi Hetilap
Authors:
Ágnes Elekes
and
Péter Vámosi

, 2022. 7 Durai I, Dhavalikar MM, Anand CP, et al. Bilateral, simultaneous, acute angle closure glaucoma in pseudophakia induced by chlorthalidone. Case Rep

Open access

Petersen-hernia, egy ritka sérvtípus megjelenése osztályunkon

Petersen hernia, a rare type of hernia in our department

Magyar Sebészet
Authors:
Keresztély Merkel
,
Tímea Vass
,
György Herczeg
,
Péter Ágh
, and
Miklós Máté

division of the small bowel mesentery or closure of mesenteric defects: review of 1400 consecutive cases. Surg Obes 2006; 2: 87–91. 8 Comeau E, Gagner M

Open access

A negatív nyomású sebkezelés helye a modern sebészetben

The role of negative pressure wound therapy in the modern surgery

Orvosi Hetilap
Authors:
Aref Rashed
,
János Fülöp
,
Lóránd Caicut
,
Roland Tóth
, and
Rezan Watti

. Wound Repair Regen. 2008; 16: 460–465. 7 Wackenfors A, Sjögren J, Gustafsson R, et al. Effects of vacuum-assisted closure therapy on inguinal wound

Open access

Abstract

Ventricular septal rupture (VSR) is a rather rare, but at the same time very dreadful complication of acute myocardial infarction in the percutaneous coronary intervention (PCI) era and only limited evidence exist on the optimal treatment of this critical medical condition. VSR is less common following successful early thrombolysis and PCI occurring in myocardium supplied by infarct-related artery (IRA). We report two well-documented cases of successful VSR treatment which will provide valuable information for clinical practice especially due to the long-tem follow-up. Both cases underwent delayed elective surgical closure of VSR. This report clearly describes the incidence, potential risks and timing of occurrence, clinical features, and outcomes of ventricular septal rupture complicating acute myocardial infarction (AMI) after PCI. Hence the topic of this report is of great importance. Although the prognosis of patients who develop VSR is generally grave without immediate surgical repair, both our patients remained hemodynamically stable at discharge and during follow-up of more than 4 years.

Restricted access

Degenerált aortahomograft percutan transaxillaris rekonstrukciója

Percutaneous transaxillary endovascular repair of a degenerated aortic homograft

Orvosi Hetilap
Authors:
Ákos Bérczi
,
Anita Nelli Simon
,
Gábor Szabó
, and
Csaba Csobay-Novák

A késői degeneráció a homografttal történő rekonstrukciók ismert szövődménye. Ezen graftokat gyakran infekt környezetben, korábbi műtét során beültetett műér elfertőződése esetén alkalmazzuk. Ilyenkor egy harmadik nyitott műtét jelentős mortalitással járhat. Esetünkben egy többször operált hasban, homograft-degeneráció talaján kialakult, tartott ruptura transaxillaris megközelítésből történő endovascularis műtétjét mutatjuk be. A 69 éves férfi beteg kórelőzményében Leriche-szindróma miatt 2010-ben aortobiiliacalis bypassműtét szerepel. 2018-ban aortoduodenalis fistula miatt reoperáció történt homograft alkalmazásával, melyet jobb oldali, femoralis szintű amputáció követett. A beteg 2021-ben akut hasi fájdalom miatt jelentkezett, melynek hátterében a krioprezervált allograft tartott rupturája igazolódott. Az elzáródott jobb graftszár és a meszes bal arteria (a.) femoralis communis nem volt alkalmas a felvezetésre. Általános érzéstelenítésben, ultrahangvezérlés mellett percutan bal a. axillaris punctiót végeztünk. A laesiókon való átjutást követően három 8 × 57 mm-es fedett sztentet deponáltunk distalisan, majd egy 16 mm-re utótágított, 12 × 57 mm-es eszközt illesztettünk az a. renalis szájadékokhoz. Biztonsági okokból az axillaris punctiót ellátása előtt bal oldali a. radialis punctiót végeztünk. A záróeszközök deponálását követően az angiográfiás képeken az a. axillaris kritikus szűkülete mutatkozott. A laesiót transradialis megközelítésből egy 9 × 37 mm-es fedett sztenttel sikeresen kezeltük. A beteget másnap elbocsátottuk. A 30 napos kontroll képalkotó vizsgálaton az aneurysmazsák teljes kizárása ábrázolódott. A homograft-degeneráció hatékonyan kezelhető fedett sztentek alkalmazásával. A transaxillaris megközelítés a komplikált transfemoralis felvezetési út alternatíváját képezheti, melynek biztonsága növelhető az érintett oldal transradialis punctiójával. Orv Hetil. 2022; 163(40): 1606–1609.

Open access

162 170 Van Allen, M. I., Kalousek, D. K., Chernoff, G. F. és mtsai: Evidence for multi-site closure of the neural tube in humans. Am. J. Med. Genet, 1993, 47

Open access

Gyermekkori laparoszkópos lágyéksérvműtét: a betanulási időszak értékelése

Laparoscopic hernioplasty in children: evaluating the learning curve

Orvosi Hetilap
Authors:
Balázs Fadgyas
,
Gábor István Garai
,
Enikő Deák
, and
Péter Vajda

Takehara H, Yakabe S, Kameoka K. Laparoscopic percutaneous extraperitoneal closure for inguinal hernia in children: clinical outcome of 972 repairs done in 3 pediatric surgical institutions. J Pediatr Surg. 2006; 41

Open access

A kórházi visszavételt igénylő súlyos folyadék-elektrolit zavar mint az ileosztóma egyik szövődménye

Readmission indicated by severe fluid-electrolyte disturbances as a complication of ileostomy

Magyar Sebészet
Authors:
Kornél Vajda
,
Ildikó Horti
,
Kornélia Trepák
, and
László Sikorszki

–183. 9 Sharma A, Deeb AP, Rickles AS et al.: Closure of defunctioning loop ileostomy is associated with considerable morbidity. Colorectal Dis 2013; 15(4): 458

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Andrea Gyenes
,
Nóra Szentmáry
,
Gábor Tóth
,
Huba Kiss
,
Csaba Szekrényesi
,
Achim Langenbucher
, and
Zoltán Zsolt Nagy

, C. E., Klyce, S. D., Beuerman R. W.: Epithelial wound closure in the rabbit cornea. A biphasic process. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci., 1986, 27 (4), 464–473. 16

Open access