Search Results

You are looking at 21 - 30 of 35 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

-konferencia 2002. Szeged: SzTE Finnugor Tanszék. 85–90. Kozmács I. Mikola-konferencia 2002 2004

Full access

Uralistics (In honour of the 60th birthday of Péter Hajdú)], 73-84. ELTE BTK Finnugor Tanszék, Budapest. Rendszerkényszer. Újabb keleti osztják nyelvi jelenségek [The pressure of the system. New linguistic

Full access

–556. ELTE BTK Finnugor Tanszék-Numi-Tórem Finnugor Alapítvány, Budapest. Dér C. I. Urálisztikai Tanulmányok 18. Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére

Full access

. Rdei K. (1997): A magyar nyelv helye a finnugor nyelvek kztt [The position of Hungarian among the Finno-Ugric Languages]. In: Kovcs - Veszprmy (1997, pp. 25-42). Salemann, C. (1895-1901): Mittelpersisch. In: Geiger - Kuhn

Restricted access

Nyelvtudományi és Finnugor Intézete-Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. Szili K. Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára

Full access

265 Helimski, E. (1997): Die matorische Sprache. Wörterverzeichnis — Grundzüge der Grammatik — Sprachgeschichte . Szeged, JATE Finnugor Tanszék (Studia uralo-altaica 41

Restricted access

. – https://www.nyest.hu/renhirek/istenek-es-falovacskak K lima , L ászló 2016 Jürkák, tormák, merják. Szemelvények a finnugor nyelvű népek történetének

Open access

of dialectological and place name databases] . ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet , Budapest , pp. 87 – 94 . Gósy , M. ( 2004 ). Fonetika, a beszéd tudománya [Phonetics, the science of speech] . Budapest : Osiris Kiadó . Juhász

Restricted access

: Studien Verlag . Pusztay , János 1977 Az ugor-török háború után [After the Ugric vs Turkic War] . Budapest : Magvető . Pusztay , János 1985 A hun mondától a finnugor rokonságig [From the Hunnish Myth to the Finno- Ugrian Kinship] . In

Restricted access

. Mari Woman and Modernization], 155 – 164 . Helsinki : Suomalais-Ugrilainen Seura /Finn-Ugor Ushem . Liptak , Orsolya 1997 Egészség és tisztasâg . Az ember teste a szâzad eleji tankönyvekben [Health and Cleanliness. The Human Body in the

Restricted access