Search Results

You are looking at 21 - 30 of 38 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

:1.) Zsirai , Miklós 1937: Finnugor rokonságunk . [Our Finno-Ugric Relatives]. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia. (Second, updated edition: Budapest 1994. Trezor Kiadó.) Zsirai M. Finnugor rokonságunk 1937

Restricted access

Uralistics (In honour of the 60th birthday of Péter Hajdú)], 73-84. ELTE BTK Finnugor Tanszék, Budapest. Rendszerkényszer. Újabb keleti osztják nyelvi jelenségek [The pressure of the system. New linguistic

Full access

) . Archaeologiai Értesíto (Budapest) 100 , 32 – 41 . Fodor István 1975 A finnugor régészet fo kérdései . In: Hajdú P. (szerk

Restricted access

-konferencia 2002. Szeged: SzTE Finnugor Tanszék. 85–90. Kozmács I. Mikola-konferencia 2002 2004

Full access

–556. ELTE BTK Finnugor Tanszék-Numi-Tórem Finnugor Alapítvány, Budapest. Dér C. I. Urálisztikai Tanulmányok 18. Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére

Full access

. Rdei K. (1997): A magyar nyelv helye a finnugor nyelvek kztt [The position of Hungarian among the Finno-Ugric Languages]. In: Kovcs - Veszprmy (1997, pp. 25-42). Salemann, C. (1895-1901): Mittelpersisch. In: Geiger - Kuhn

Restricted access

265 Helimski, E. (1997): Die matorische Sprache. Wörterverzeichnis — Grundzüge der Grammatik — Sprachgeschichte . Szeged, JATE Finnugor Tanszék (Studia uralo-altaica 41

Restricted access

Nyelvtudományi és Finnugor Intézete-Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. Szili K. Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára

Full access

. – https://www.nyest.hu/renhirek/istenek-es-falovacskak K lima , L ászló 2016 Jürkák, tormák, merják. Szemelvények a finnugor nyelvű népek történetének

Open access

Adyról, Bartókról, a finnugor mitológiáról). Az alapvetően a „pillanat exigentiáitól kanalizált” (137), de olykor a pogány római kalendárium vagy a keresztény ünnepkör szerint datált (169, 172, 179) levelekben az ügyeken, a ritkás szakmai kérdéseken túl

Restricted access