Search Results

You are looking at 21 - 27 of 27 items for :

  • "kisebbség" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Ágnes Lukács and Helga Judit Feith

-colored health literacy. [A magyarországi roma/cigány kisebbség helyzete és az életkörülményeit befolyásoló tényezők. In: Falus, A. (szerk.): Sokszínű egészségtudatosság.] SpringMed Kiadó, Budapest, 2015

Open access

Sustainable bilingualism and language shift

Longitudinal research in Romanian-Hungarian bilingual Kétegyháza (Hungary)

Acta Linguistica Hungarica
Author: Anna Borbély

) [Hungarian in Subcarpathia, Ukraine] . Budapest : Osiris Kiadó/MTA Kisebbségkutató Muhely . Csobai , Lászlóné . 1994 . A magyarországi román nemzeti kisebbség történetének

Full access

-3. Benedek Jancsó, A magyar társadalom és az idegen uralom alá került magyar kisebbség sorsa," MSz, September 1927, p. 53. Ibid., p. 56. Ibid., p. 57

Restricted access

-National Transformation] . Magyar Kisebbség 17 ( 3–4 ): 163 – 204 . Montgomery , Robert Lynn – Chien , Jennifer 2006 Register to the Papers of Aleš Hrdlička . Washigton D. C. : Smithsonian Institution . M. B. ( Munkácsi , Bernát) 1897 Zichy Jenő gróf

Restricted access

, R. K. & Hegedüs , T. A. ( 2003 ). Cigányok, iskola, oktatáspolitika , Budapest : Oktatáskutató Intézet – Új Mandátum Könyvkiadó . Forray , R. K. & Pálmainé , O.A. ( 2010 ). Hátrányos helyzetű vagy kulturális kisebbség – cigány programok

Open access

Magyar Kisebbség . Perković , J . (ed), Analiza sprovođenja bilateralnih sporazuma o zaštiti prava nacionalnih manjina Srbije sa Hrvatskom, Mađarskom, Rumunijom i Makedonijom ( Centar za regionalizam 2016 ). Stabilisation and Association Agreement

Full access

. Médiatár 2020 . Mozdulatokba vésett gyökerek . A romániai magyar kisebbség kulturális szellemi örökségének digitális megőrzése . [Roots Embedded in Movements. The Digital Preservation of the Cultural and Intellectual Legacy of the Ethnic Hungarian

Open access