Search Results

You are looking at 21 - 21 of 21 items for :

  • "komplexitás" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A tanórán és iskolán kívüli tanulási elfoglaltságok motivációjának kvalitatív vizsgálata kiemelkedő kognitív képességű tanulóknál

Qualitative Analysis of the Motivation of Extracurricular and Outside School Learning Activities in Students with High Cognitive Abilities

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Fodor Szilvia, Páskuné Kiss Judit, Máth János, and Fehér Ágota

szociális tényezők kölcsönhatásának eredménye, valamint relatív jellegű, megállapítása az átlagoshoz vagy akár az átlag felettihez történő viszonyításban történik. Az egyik legújabb tehetségfejlődési modell, a Bontakozó Komplexitás Elmélete (Evolving

Open access