Search Results

You are looking at 21 - 30 of 380 items for :

  • "labour market" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

By way of presenting a fictitious story, this paper is ment to illustrate that in contrast to conventional wisdom, trade unions, in their symbiosis with capitalist firms, may further, rather than impede price-mediated self-regulation in the labour market via their involvement in wage-setting. Producer co-operatives, on the other hand, though might seem to represent a close collateral of fully unionised capitalist firms, should not be regarded as a viable alternative.

Restricted access

Karrierút-mintázatok a szakképzés után

Career Patterns after Vocational Education

Educatio
Authors:
Ágoston Horváth
,
Ágnes Makó
, and
Krisztián Széll

Education to Working Life. The Labour Market Outcomes of Vocational Education and Training. Luxembourg, Publications Office of the European Union. 7 Cedefop (2013) Labour

Open access

and the Youth Labour Market Problem: A Report for the OECD . Paris : OECD . Blinova , T. – Markov , V. – Rusanovskiy , V. ( 2015 ): Youth Unemployment in Russia: Models of

Restricted access

Borghans, L. - de Grip A. - Heijke. H. (1996): Labour-market information and the choice of vocational specialization. Economics of Education Review (1): 59-75. Labour-market information and the choice of vocational specialization

Restricted access

A munkaerőpiaci javaslatok érvényesülése a felsőoktatási kínálatban

Including the Labour Market Proposals in Offers of Higher Education

Educatio
Author:
Beáta Kádár

Absztrakt:

Tanulmányomban a felsőoktatás és munkaerőpiac kapcsolatának legfontosabb szakirodalmát kívánom bemutatni, ezután ismertetem primer kutatásom egy részének eredményeit. Kutatásom során a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatát kívántam körbejárni, egészen attól, hogy az egyetemisták mennyire tudatosak a szakmaválasztás terén, illetve hogy a felsőfokú végzettek – akik a szakmájukban helyezkedtek el – hogyan vélekednek a tanultak alkalmazhatóságáról, és hogy a vállalkozói szférának milyen tapasztalatai vannak a frissen végzettek felkészültségét illetően. Érdeklődésem a többéves egyetemi munka során alakult ki, vizsgálataimat a munkakörnyezetemben végeztem.

Open access

11 348 386 Wadsworth, J. (1991): Unemployment Benefits and Search Effort in the UK Labour Market. Economica 58 : 17

Restricted access

Walsh, C. E. (2005): Labor Market Search, Sticky Prices, and Interest Rate Policies. Review of Economic Dynamics , 8(4):829–849. Walsh C. E. Labor Market Search, Sticky Prices

Restricted access

): Unemployment and the Labour Market in Eastern Europe . In: Unemployment in Transition Countries: Transient or Persistent? , Paris : OECD , pp. 59 – 79 . Boeri , T. ( 1997

Restricted access

) social responsibility for individual well-being and provide transfer payments especially in the situation of the loss of employment-based income, as well as maintain institutional social services, and correct labour markets. 2

Open access

Problems and Causes . OECD Economics Department, Working Papers , No. 132 . European Central , Bank ( 2012 ): Euro Area Labour Markets and the Crisis . Occasional Papers

Restricted access