Search Results

You are looking at 21 - 30 of 82 items for :

  • "mineral fertiliser" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

–1668. Kádár, J.; Tárkány Szűcs, S. 2003. Effect of Mineral Fertilisation on the Yield of Fibre Hemp (Cannabis sativa L.). Növénytermelés,. 52.2. 217–228. Tárkány Szűcs S. Effect of Mineral

Restricted access

A tenyészedényes kísérletünket a DE AGTC MÉK Agrokémiai és Talajtani Intézet tenyészházában állítottuk be 2010. május 27-én. A kísérletben Debrecen-Látókép környékéről származó mészlepedékes csernozjom vályogtalajt alkalmaztunk, amely az alábbi jellemzőkkel rendelkezett: KA: 37,5; leiszapolható rész: 51%; pH(KCl): 5,5; pH(H2O): 6,6; Hu%: 2,8; AL-P2O5: 140 mg·kg-1; AL-K2O: 316,3 mg·kg-1. Az adatok alapján a kísérleti talaj gyengén savanyú, vályog kötöttségű, közepes nitrogén- és foszfor-, valamint jó kálium-ellátottsággal rendelkezett. A kísérletben kontroll-, műtrágya-, valamint szalmakezelést alkalmaztunk, melyeket bizonyos kombinációkban három különböző baktériumkészítménnyel (Bactofil A, EM-1, Microbion UNC) egészítettünk ki. A kísérletet három ismétlésben véletlenblokk elrendezésben állítottuk be. A tesztnövény angolperje (Lolium perenne L.) volt. A kísérlet kezdetétől számított 8. héten a talaj-, valamint a növényminták begyűjtésére került sor. Meghatároztuk a növényminták száraztömegét, a növény foszfor- és káliumtartalmát, valamint a talajminták nitrát-, valamint AL-oldható foszfor- és káliumtartalmát. Eredményeink alapján főbb megállapításaink a következők: – Az angolperje száraztömegét a műtrágyakezelés szignifikánsan növelte. A hatás a tápelem-ellátottság javulásával magyarázható. – A növény foszforkoncentrációja a műtrágyázás következtében csökkent, amelyet a hígulási effektussal magyarázhatunk. – A növény káliumkoncentrációját a műtrágya-, valamint a műtrágya+baktériumtrágya kezelések szignifikánsan serkentették. – A talaj nitráttartalma szignifikánsan növekedett a műtrágyakezelés kivételével minden kezelésben. – A talaj AL-P2O5-tartalma az NPK-műtrágyázás és az EM-1 kezelés következtében statisztikailag igazolható mértékben megnövekedett, míg az AL-K2O-tartalom kizárólag a szalmakezelés hatására nőtt. A baktériumkészítmények önmagukban alkalmazva általában nem eredményeztek jelentős változást a vizsgált paraméterekben, azonban a készítmények szerves/ásványi anyagokkal kombinált adagolása esetében különböző mértékben befolyásolták a vizsgált mutatókat.

Restricted access

Abstract  

Uranium concentrations were analyzed in the Syrian phosphate deposits. Mean concentrations were found between 50 and 110 ppm. As a consequence, an average phosphate dressing of 22 kg/ha phosphate would charge the soil with 5–20 g/ha uranium when added as a mineral fertilizer. Fine grinding phosphate produced at the Syrian mines was used for uranium recovery by carbonate leaching. The formation of the soluble uranyl tricarbonate anion UO2(CO3)3 4− permits using alkali and sodium bicarbonate salts for the nearly selective dissolution of uranium from phosphate. Separation of iron, aluminum, titanium, etc., from uranium during leaching was carried out. Formation of some small amounts of molybdates, vanadates, phosphates, aluminates, and some complex metals was investigated. This process could be used before the manufacture of Tri-Super Phosphate (TSP) fertilizer, and the final products would contain less uranium quantities.

Restricted access

The surplus of the NPK balances of Hungarian agriculture, appearing in the nutrient balance sheet is a consequence of intensive fertilization in the past. Hungary had a positive P-balance between 1960 and 1990 for 30 years, and a positive NK-balance between 1970 and 1990 for 20 years during the 20th century.Studying the long-term effects of superphosphate in a field experiment on calcareous chernozem soil, it was found that the “half life time” of residual P was 5–7 years. The trial, i.e. the P after-effect lasted for 20 years.Liming and fertilization are the main soil fertility improving considerations for acidic sandy soils. These soils are often poor in all major nutrients. Mineral fertilizers, mainly NH4NO3, acidify soil, the pH values sink in comparison to the unfertilized plot. Liming and use of dolomite powder may counterbalance the acidification.

Restricted access

Összefoglalás

Kukorica monokultúra tartamkísérletben, hatóanyag-azonosság elve alapján összehasonlítottuk az istállótrágya és a műtrágya hatását a kukorica növekedési mutatóira, három éven keresztül, 2005–2007-ben. Az istállótrágya és a műtrágya hatásának jellemzésére a növekedésanalízis mutatói közül vizsgáltuk a kukoricanövény szárazanyag-produkciójának és levélterületének abszolút növekedési rátáját (AGR), a nettó asszimilációs rátáját (NAR) és a levélterület arányát (LAR). Az eredmények értékeléséhez Hunt és Parsons (1974) által kidolgozott növekedésanalízis programot használtuk, amely magában foglalja a matematikai és statisztikai számításokat is. Az évjárathatás elemzése elsősorban a csapadékhiány jelentős terméslimitáló hatására mutatott rá, amelynek következtében, a kísérleti kezelések hatása a kedvezőtlen évjáratokban kevésbé, vagy egyáltalán nem volt mérhető a terméseredményekben. Ugyanakkor az évjárathatás jól jellemezhető volt a szárazanyag-produkció dinamikájával és a levélterület eltérő szezondinamikájával.

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: György Heltai, Attila Anton, Sándor Hoffmann, Tibor Szili-Kovács, Katalin Berecz, Györgyi Kampfl, Krisztina Kristóf, Erik Molnár, Márk Horváth, and Ágnes Bálint

A Keszthelyen 1963-ban beállított „Szerves- és műtrágyák hatását összehasonlító tartamkísérlet” kiválasztott kezeléseiből vett talajokkal beállított tenyészedénykísérletben és ezzel párhuzamosan a szegélyparcellákból kiemelt bolygatatlan talajoszlopokban vizsgáltuk az ásványi- és istállótrágyák, valamint a talajba bedolgozott növényi szerves anyag hatását a talajlevegőben a tenyészidő folyamán felhalmozódó CO2 és N2O gázok képződésének dinamikájára.A CO2-koncentráció a tenyészidő folyamán a kezdeti stagnálás után egy, vagy több maximum elérése után a kezdeti szintre csökkent mindkét kísérleti rendszerben, s a változás jó korrelációt mutatott a napi középhőmérséklet változásával.A N2O képződésének időbeli változása a talajoszlopokban nem mutatott egyértelmű tendenciát, míg a tenyészedényekben csak a vetést követő 6. napig mértünk koncentrációnövekedést.A bolygatatlan talajoszlopokban a felszíntől 40 cm mélységig a CO2-koncentráció szignifikánsan növekedett, 40–60 cm között már nem változott számottevően. Ugyanez a tendencia mutatkozott a N2O-koncentráció mélység szerinti változásában, de a nagyobb mérési bizonytalanság miatt kevésbé egyértelműen. A tenyészedényekben a 20 cm mélyen elhelyezett csapdákban mért CO2-koncentráció értékek nagyságrendileg megegyeztek a talajoszlopban 20 cm mélyen mért értékekkel. A trágyázatlan kezelésekben a növények jelenléte mind a talajoszlopban, mind a tenyészedényekben növelte a CO2- és a N2O-produkciót. A trágyázási kezelések hatására a talajoszlopokban csökkent mindkét gáz produkciója. Szerves trágya alkalmazásakor növény jelenlétében ez a csökkenés kisebb mértékű volt, mint ásványi trágya esetében. A trágyázási kezelések hatására a tenyészedényekben növények jelenlétében növekedett a talajban a CO2 és N2O produkciója. A növekedés a trágyakezelések termésnövelő hatása sorrendjében istállótrágya < ásványi trágya < (istállótrágya+ásványi trágya) fokozódott.Összegezve megállapítható, hogy a CO2 és N2O gázképződés és a talajból történő kilépés feltételei a bolygatatlan és a művelt talajban eltérnek, s e folyamatra jelentős hatással van a növények jelenléte és anyagcseréje. Kísérleteink eredményeként létrehoztunk egy olyan adatbázist, amelyre alapozva megfelelő matematikai modellek alkalmazásával reálisan becsülhető a mezőgazdasági talajok CO2 és N2O emissziója különböző tápanyagellátási és művelési módok esetén.

Restricted access

Balla A.: 1966. Effect of various organic and mineral fertilisers on maize yields and grain nitrogen content on different soils in 1961–1964. In: I’só I. ed.: Maize Production Experiments 1961–1964. Akadémiai

Restricted access

Agricultural goods obtained and produced in Hungary have played an important role in the markets of Western Europe. By utilizing the ecological potentials of the Carpathian Basin, local inhabitants are in the position to produce considerable food surpluses in addition to meeting their own demands. With agricultural production becoming more and more intensive in Hungary, the application of mineral fertilizers also started to increase slowly from the 1960’s. From the mid-1970’s a uniform sampling, soil testing and fertilization extension system was created together with its own institutional and laboratory testing network. The intensive use of mineral fertilizers in Hungary lasted from the mid-1970’s to the last quarter of the 1980’s, during which an average amount of 230 kg·ha -1 NPK fertilizer was applied. In this period the so-called “build-up” fertilization was applied in conformity with the improvement of all other elements involved in the production technology, which was also clearly expressed in the agro-political objectives of those days aiming to obtain higher yields. At that time the nutrient supply and nutrient base of soils in Hungary increased clearly, so the production technology could no longer limit higher yields. In 1990 agriculture changed fundamentally and radically in Hungary, and the same was valid for nutrient supplies as well. At the beginning of the 1990’s there was a sudden decrease in the level of mineral fertilizer application (to below 40 kg NPK active ingredients·ha -1 ), followed by a slow increase, which has reached the level of almost 70 kg·ha -1 by today. In the meantime the animal stock in Hungary has decreased and consequently the amount of manure has also fallen. All in all, the nutrient balance of Hungarian soils has always been negative since 1989. Due to the changes in its structure and ownership over the past twenty years or so, it has become very difficult to obtain reliable information about Hungarian agriculture. The Soil Resources Management General Partnership (in Hungarian: Talajerőgazdálkodás Kkt.) conducts extension work based on soil sampling and has a continuous flow of data on over thirty thousand hectares, beginning at the end of the 1970’s. Based on the analyses of these data it can be stated that the extra amount of nutrients over balance, applied during the period of replenishment (until the change in regimes) has been „removed” from the soil over the past fifteen years, consequently the Hungarian nutrient balance has become negative again. This kind of fertilization practice cannot be sustained in Hungary, as the maintenance of the production potential of Hungarian soils is far from being resolved at the moment; it poses risks to and questions sustainability, as well as it may cause a very serious competitive disadvantage to the country.

Restricted access

Summary The free energy of the acidic ammonium sulfate is a good precondition it’s use as an additive or reagent for decomposition of natural phosphates on the way to obtain NPS or NPKS complex fertilizers. During our previous studies it was confirmed that as a result of thermo-mechanical treatment new solid phases are formed as a result of the phosphates decomposition. The aim of this study is to find out appropriate conditions for thermal treatment of Tunisia phosphorite with ammonium sulfate where the content of P2O5 soluble forms has its maximum. The process was investigated under dynamic thermal conditions. Structure and phase transformations of the mixtures to intermediate and final solid products are confirmed by different techniques. X-ray powder diffraction, infrared spectroscopy and electron microscopy have been applied successfully and relationship found between phase structure and thermal treatment applied. As a result of the complex studies optimal temperatures are determined. The solid products under optimal conditions contain phosphorous in soluble forms available for plants in the soil. As a final it is concluded that the final products could be used as complex mineral fertilizers.

Restricted access

A pot trial was carried out in the greenhouse of the National Research Centre during the summer season of 1999 to investigate the combined impact of Bradyrhizobium sp. (vigna) and Azotobacter vinelandii in the presence of various doses of chemical fertilizers, i.e. 25%, 50% and 100% of the recommended dose of NPK, on nodulation, growth parameters, seed yield and its components, and seed contents of protein, phosphorus and potassium of a local (Kawmy-1) and three exotic (VC-4, VC-9 and King) varieties of mungbean. The results indicated that there were no significant differences between the different varieties for nodule number per plant, while significant variations were obtained between both varieties and biofertilization treatments. The plants of the Kawmy-1 variety gave the shortest period of growth, the highest number of pods per plant and the highest values of harvest index and seed protein content. The King variety had the longest period of growth and the highest values for number of branches, seed yield, biological yield, seed index and seed phosphorus content. The inclusion of Azotobacter vinelandii significantly augmented various tested parameters, with the exception of seed yield, biological yield and potassium content, in comparison with Bradyrhizobium. Insignificant differences were found owing to the interaction between varieties, various levels of mineral fertilizers and types of biofertilizers with the exception of harvest index and seed phosphorus content.

Restricted access